image

Fyzika 2 - Laboratorní cvičení

Úvodní laboratorní cvičení z Fyziky 2 se uskuteční v  týdnu od 10.10.  v  B203. Tohoto cvičení se musí zúčastnit všichni studenti, kteří mají Fyziku 2 zapsanou poprvé a studenti s druhým zápisem, kteří při prvním zápisu Fyziky 2 nezískali zápočet. Studenti se dostaví do cvičení podle elektronického přihlášení. Studenti s druhým zápisem se také do cvičení také zapíší elektronicky.

Označení úloh je podle dotisku skripta vydaného v roce 2011.

Elektronické přihlašování do LC:

St 5. 10. 2016 22:00 otevření akcí v KOSu (název: LC FY2 + číslo kruhu (2. ročníku); den:  podle data cvičení ve 2. týdnu semestru; hodina: podle začátku cvičení ). Po otevření akcí bude studentům z KOSu zaslán mail s upozorněním.
Studenti se mohou přihlásit pouze na cvičení svého kruhu.  Při nedodržení tohoto pravidla bude student z akce vymazán.
Čt 6. 10. 2016 24:00 1. uzávěrky

Pá 7. 10. 2016 11:30 znovuotevření akcí
Studenti se mohou hlásit na všechna cvičení, kde je volná kapacita. Každý student bude zapsán pouze na 1 akci.
V této době se přihlásí i studenti jiného ročníku než 2. (Studenti, kteří při 1. zápise nedostali zápočet, studenti, kteří si ve 2. ročníku FY2 nezapsali, apod.)
Ne 9. 10. 2016 24:00 celkové uzávěrky

 

Omluva za neúčast při docvičování v laboratorním cvičení

Neúčast na docvičování je nutné předem omluvit e-mailem na vyučující z fakulty (mala@fd.cvut.cz,  vitu@fd.cvut.cz, honců@fd.cvut.cz ) v opačném případě bude neúčast ohodnocena známkou F.

Literatura:
Malá, Z., Nováková, D., Vítů, T. : Laboratorní cvičení z Fyziky 1, ČVUT, Praha 2012
Malá, Z., Nováková, D., Vítů, T.: Laboratorní cvičení z Fyziky II, ČVUT, Praha 2011

Dotazy zasílejte prosím na adresu mala@fd.cvut.cz