image

Fyzika 1

Zápočet z FY1 je nutno ve školním roce 2016/17 získat do 30. 6. 2017
Po 30. 6. 2017 již nelze získat zápočet.

Studenti s druhým zapsáním předmětu najdou všechny informace v sekci Druhé zapsání.

Informace ke zkoušce z Fyziky 1 

Zkouška se skládá ze dvou částí:
1. Písemná část zkoušky v trvání 1 hodiny se skládá ze 4 příkladů po 2 bodech. Písemnou část zkoušky nemusejí skládat studenti, kteří z písemky ze seminárního cvičení či ze zápočtového testu ve výpočtovém cvičení druhého zápisu dosáhli 5/8 bodů a více.
2. Ústní zkouška. Ústní zkoušku budou skládat ti studenti, kteří dosáhnou z písemné části zkoušky 5 bodů a více. Dále studenti, kteří nemusejí skládat písemnou část zkoušky.
V případě neúspěchu u ústní části zkoušky, student na dalším termínu již nemusí absolvovat její písemnou část.

Pro laboratorní cvičení platí vše, co je uvedeno v sekci Laboratorní cvičení.

Studenti s druhým zapsáním předmětu najdou všechny informace v sekci Druhé zapsání.

V středu 15. 3. 2017 se nebude konat přednáška RNDr. Zuzany Malé. Přednáška bude nahrazena v pátek 3. 3. 2017 10:00 - 11:30 v F309.

Soubory

[pdf file]

F1_otazky_ustni_16_17.pdf

Seznam otázek k ústní zkoušce z FY1

[pdf file]

F1_pisemna_cast_2016_17.pdf

Oblasti k příkladům k písemné části zkoušky z FY1