KOMBINOVANÉ STUDIUM

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

DatumTéma (slidy ve formátu PDF)
25. 10. 2013

13:15 - 14:45

Množiny čísel a jejich vlastnosti
 

 

Základní vlastnosti funkcí, elementární funkce
 

 

Posloupnosti
25. 10. 2013

15:00 - 16:30

Číselné řady
08. 11. 2013

13:15 - 14:45

Limita a spojitost funkce
 

 

Derivace funkce a její základní vlastnosti
08. 11. 2013

15:00 - 16:30

Věty o střední hodnotě
 

 

Derivace a diferenciály vyšších řádů, Taylorův polynom
 

 

Funkce rostoucí a klesající, funkce konvexní a konkávní, inflexní body, lokální a globální extrémy funkce, asymptoty; průběh funkce
22. 11. 2013

08:30 - 09:30

Definice primitivní funkce, obecné metody výpočtu primitivní funkce
22. 11. 2013

09:45 - 11:15

Definice Riemannova integrálu, Newtonův integrál a vztah mezi Riemannovým a Newtonovým integrálem
 

 

Nevlastní Riemannův integrál, definice, věty, existence

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU  

Termín odevzdání vypracovaných úloh: 15. 02. 2014

ZKOUŠKA

PŘÍKLADY