KOMBINOVANÉ STUDIUM

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

DatumTéma (podrobnosti ve formátu PDF)
08. 03. 2013

 

Metrické a normované prostory, posloupnosti v metrických prostorech
Limita a spojitost zobrazení v metrických prostorech
08. 03. 2013

 

Derivace a diferenciál reálných funkcí na Rn
Derivace a diferenciály vyšších řádů, funkce definované implicitně
12. 04. 2013

 

Lokální, vázané a globální extrémy funkcí více proměnných
26. 04. 2013

 

Riemannův integrál v Rn, Fubiniova věta
26. 04. 2013

 

Věta o substituci
24. 05. 2013

 

Křivkový integrál prvního a druhého druhu, fyzikální význam
Plošný integrál prvního a druhého druhu, fyzikální význam
Stokesovy věty; základy teorie pole

MATERIÁLY KE STAŽENÍ   (PDF)

Přednášky pro kombinované studium

Příklady

Skripta

Úkoly - podmínka udělení zápočtu: odevzdání úloh do 29. 6. 2013