PROGRAM PŘEDNÁŠEK
TýdenTéma (podrobnosti ve formátu PDF)
1. Základní geometrické vlastnosti euklidovského prostoru En
2. Limita a spojitost funkcí více proměnných tečna ke křivce
3. Derivace a diferenciál reálných funkcí v Rn
4. Vlastnosti diferencovatelných funkcích, derivace složené funkce
5. Derivace a diferenciály vyšších řádů, Taylorův polynom
6. Funkce definované implicitně
7. Lokální, vázané a globální extrémy funkcí více proměnných
8. Riemannův integrál v Rn, Fubiniova věta, věta o substituci.
9. Písemka
10. Regulární k-rozměrné nadplochy v Rn
11. Integrace přes regulární nadplochy v Rn, křivkový a plošný integrál 1. druhu
12. Orientované regulární nadplochy a nadplochy s hranicí, křivkový a plošný integrál 2. druhu
13. Stokesovy věty; základy teorie pole