Projekt - INTELIGENTNÍ VOZIDLO ( 2000 - 2001)
Vedoucí projektu:  Ing. Pavel Zahradník, CSc., doc.RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
.
Studenti pracující na projektu: čtvrtý ročník  - Daniel Bárta
                                                                                    Ondřej Ulman
                                                                                    Radek Holub

                                                         třetí ročník - Kamil Černý;
                                                                                 Karel Čapek

             Odkazy na další informace o projektu - co dělali naši předchůdci :   http://euler.fd.cvut.cz/projekty/rs2//index.html
Náplň současné práce

    Dá se říci, že nyní se daří uskutečňovat to, co si vytyčili naši předchůdci - tj. uvést problematiku rozpoznávání obrazu do reálnějšího úhlu pohledu.
Díky kontaktům našich vedoucích se podařilo získat prostředky na další práci . Máme už zkušební auto - Skodu Octavia, nyní máme k dispozici už vlastně i všechny komponenty počítače, který chceme do toho auta  zabudovat, dále digitální kameru, infrakameru, software pro jejich ovládání... K tomu máme k dispozici i místo - poligon od České zemědělské univerzity v Praze, kde nám umožnili složit všechny naše "krámy". Postupně je zde v plánu umistění dopravních značek , které má dodat firma Značky sro. Takže vše je směřováno k tomu, aby se začalo testovat.
    Po zvládnutí problémů s "oživením" počítače, se záhy objevily nové - jak zabudovat příslušná zařízení do auta...

Nabídka zajímavé práce pro studenty druhého ročníku

    Z výše uvedeného je vidět, že práce na tomto projektu  je velice zajímavá a podnětná. Asi nebude od věci, když se zde zmíním, že všichni doktorandi, zabývajicí se kdy tímto projektem, studují ( studovali ) v zahraničí. Je zde samozřejmě vazba i na prakticke využití Vaší práce, není tajemstvím, že se o našem projektu ví i ve Škoda auto as. ...
  Snažíme se tímto získat nové kolegy, kterým nejsou počítače cizí, zajímají se o programování, algoritmy,  pro zajímavou práci. Není potřeba, aby jste byli výborní například v matematice, ale pokud máte chuť do práce, rádi Vás uvidíme mezi námi a věříme, že druhou část studia ( tj. 3. - 5. ročník ) věnujete něčemu smysluplnému, co potom můžete dále využít.
   Přemýšlejte o našem projektu, dotazy samozřejmě rádi zodpovíme. Směřovat je můžete na  Kamila Černého


 
Kontakt:

cernyk@fd.cvut.cz

Projekty na Dopravní Fakultě


 Další aktualizace budou následovat...