euler.fd.cvut.cz
skupina rozpoznávání dopravních značekSkupina rozpoznávání dopravních značek pracuje v rámci projektu Zpracování obrazové informace v dopravě, který vznikl na Dopravní fakultě ČVUT v roce 1995 v rámci tzv.projektově orientované výuky.

veducí skupiny
Ing. Pavel Zahradník, CSc.hardware pro zpracování obrazu (kamery, grabbery), image procesing, zpracování obrazového signálu
doc.RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. strategie a podpora skupiny

doktorandi
Ing. Vít Líbal detekce dopravních značek, paralelní implementace
Ing. Pavel Paclík oblast zájmu, klasifikace dopravních značek
Ing. Bohumil Kovář oblast zájmu

v minulosti pracovali v rámci skupiny :
Ing. Martin Králík oblast zájmu
Jiří Prchal
Martin Pěnička
Petr Hrubeš
Luis ... (univ. Carlos III, Madrid) automatické nastavování parametrů kamery (podzim '98)

webmaster
Last modified: Wed Feb 7 16:37:15 CET 1996