Osnova přednášek

 1. Vektorová algebra; soustava souřadnic v rovině a prostoru
 2. Funkce - základní pojmy: definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí, lineární a kvadratické funkce (15)
 3. Funkce lomená, mocninná, exponenciální, logaritmická (3,14)
 4. Goniometrické funkce a rovnice (2,11)
 5. Základní typy rovnic (13)
 6. Nerovnice (12,4)
 7. Posloupnosti a řady (5)
 8. Komplexní čísla (6)
 9. Planimetrie (9)
 10. Stereometrie (8)
 11. Analytická geometrie lineárních útvarů (7)
 12. Analytická geometrie kuželoseček (10)

Čísla v závorkách znamenají typ příkladu z přijímacího testu.


Zpět na kurs matematiky