Příklady otázek

 1. Algebraické výrazy a jejich úpravy [PDF,89kB]
 2. Goniometrické rovnice [PDF, 65kB]
 3. Vlastnosti logaritmické funkce [PDF, 65kB]
 4. Jednoduché nerovnice [PDF, 71kB]
 5. Posloupnosti a řady [PDF, 61kB]
 6. Komplexní čísla [PDF, 62kB]
 7. Analytická geometrie lineárních útvarů [PDF, 72kB]
 8. Stereometrie [PDF, 68kB]
 9. Planimetrie [PDF, 67kB]
 10. Analytická geometrie kuželoseček [PDF, 72kB]
 11. Goniometrické funkce [PDF, 46kB]
 12. Složitější nerovnice [PDF, 83kB]
 13. Kvadratické rovnice [PDF, 62kB]
 14. Definiční obory funkcí [PDF, 79kB]
 15. Grafy funkcí [PDF, 71kB]

Správná odpověď je vždy a).


Zpět na kurs matematiky