ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU

Dotace: 2+4 Z, ZK
Semestr: první
Ústav: K611 - Ústav aplikované matematiky
Garant předmětu:   Doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Přednášející:   RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
  Doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.

ANOTACE

Posloupnost reálných čísel a její limita. Základní vlastnosti zobrazení. Funkce jedné reálné proměnné, její limita a derivace. Geometrické vlastnosti n-rozměrného Euklidovského prostoru a kartézský systém souřadnic. Geometrický význam diferenciálu funkce více reálných proměnných, diferenciální počet funkcí více reálných proměnných.