ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU

Dotace: 2+3 Z, ZK
Semestr: druhý
Katedra: K611 - Ústav aplikované matematiky
Garant předmětu:   Doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.

ANOTACE

Neurčitý integrál, Newtonův integrál, Riemannův integrál funkce jedné reálné proměnné, nevlastní Riemannův integrál, Riemannův integrál v Rn. Riemannův integrál přes regulární nadplochu. Křivkový a plošný integrál druhého druhu, Stokesovy věty. Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.