Print

Měření a zpracování dat v dopravě

Anotace

Tento předmět měl za hlavní cíl poskytnout studentům základní znalosti z oboru sběru a zpracování dopravních dat.

Tento předmět byl nahrazen předmětem s kódem MDS, tento web tedy není nadále aktualizován. Naleznete zde pouze historické prezentace studentů v předmětu

Stránky nového předmětu jsou dostupné na adrese a http://zolotarev.fd.cvut.cz/mzd.

Kontaktní informace

Tento předmět vyučoval Ing. Petr Bureš a Ing. Ondřej Přibyl [(bures|pribylo)ATfd.cvut.cz], pokud chcete přístup ke studentským prezentacím, napište si o heslo.