Teorie her a optimální rozhodování

 

 

 

Dotace:   2+0 ZK (FD ČVUT), 2+0 Z (MFF UK)

Vyučující:   RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.

Katedra:   K611 - Katedra aplikované matematiky

ANOTACE

Hra je matematický model rozhodovací situace, jejíž výsledek závisí na rozhodnutí alespoň dvou různých subjektů. Protože takové situace můžeme nalézt téměř ve všech oblastech týkajících se našeho života, obor aplikací teorie her je mimořádně bohatý. Zahrnuje ekonomii, telekomunikace, dopravu, biologii, politologii, sociologii, etiku a mnoho dalších oblastí. Cílem předmětu je podat základní přehled teorie her a jejích zajímavých aplikací.