projekty na katedře aplikované matematiky

Komplexní klinická analýza silničních nehod na místěvedoucí projektu : Prof. Ing. Miroslav Steiner, DrSc.
studenti : Martin Chrastil - 5. ročník
                Daniel Dvořák, Aleš Podhájecký, Miroslav Staněk - 3. ročník
kontakt : 02/24890717 - Prof. Ing. Miroslav Steiner, DrSc.

         Projekt vznikl v roce 1997 a řešení bylo zahájeno ve školním roce 1998/99. Cílem projektu je analýza vývojových tendencí silniční nehodovosti v České republice, návrh a užití moderních metod a kriterii pro jejich zkoumání. Zpracování souboru opatření, které vedou ke snížení silničních nehod.

Obsah :
úvod do problematiky
výsledky projektu
Výzva k přihlášení se na řešení projektu
(nebo na zahájení příslušného doktorandského studia)

Stručný úvod do problematiky

         Silniční nehody představují vážný sociální, zdravotní a ekonomický problém. Podle údajů systému počítačové evidence nehod v silničním provozu se na území České republiky v období leden až listopad roku 2000 stalo celkem 192 744 nehod, při kterých bylo 1 220 osob usmrceno, 5 087 osob těžce zraněno a 25 034 zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda na místě nehody je 6 473,8 mil. Kč.

         Vývoj absolutního počtu nehod a počtu zraněných osob (především těžce zraněných) je za jedenáct měsíců letošního roku, ve srovnání se stejným obdobím roku 1999, příznivý. Ale absolutní počet usmrcených osob je vyšší, než ve stejném období loňského roku, a ve srovnání s hodnocením za leden až říjen roku 2000, došlo ke zvýšení tohoto nárůstu (ke konci října 2000 byl počet usmrcených, oproti roku 1999, vyšší o 23 osob, nyní o 30 osob).

         Silniční nehoda představuje více faktorový jev, na kterém se téměř vždy podílí lidský činitel, dopravní prostředek a dopravní cesta. Tyto faktory se během nehody ( tedy v čase ) vzájemně ovlivňují a může docházet i k synergickým účinkům.

         Problematika bezpečnosti a spolehlivosti dopravních systémů se vyskytuje v mnoha povinných a volitelných předmětech ( např. Analýza silničních nehod, Pasivní bezpečnost, Prevence dopravních nehod atd. ). Zájem o řešení mohou mít resorty dopravy, vnitra i pojišťovny.Výsledky projektu

         Byla zahájena spolupráce s Ústavem dopravních inženýrství ( UDI ) v Praze, Centrem dopravního výzkumu v Brně, Presidiem české policie - dopravním oddělením, BESIP Praha.

Výzva k přihlášení se na řešení projektu

( pro budoucí studenty 3. ročníku ve školním roce 2002 - 2003 )
         Přemýšlíte již nyní o projektu, kterým se budete zabývat následující část studia ? Nechtěli byste řešit projekt zabývající se silničními nehodami ? Proč neřešit problematiku dopravních nehod, které jsou velmi aktuálním problémem současnosti ?! Zajímá-li Vás tato problematika, přihlaste se, projekt "Komplexní klinická analýza silničních nehod na místě" pro Vás bude zajímavou náplní Vašeho dalšího studia ( případně doktorandského studia v oboru Dopravní systémy a technika ).
         Dotazy můžete směrovat na Prof. Ing. Miroslava Steinera, DrSc.- tel. 02/24890717 (úterý).


webmaster
Poslední aktualizace: 19.3.2002, 13:25