euler

Server aplikované matematiky

ústav 611 na fd.cvut.cz | www.fd.cvut.cz | www.cvut.cz | euler.fd.cvut.cz


Publikace ústavu aplikované matrematiky vygenerované z komponenty VVVS dne 18.2.2010

http://www.vvvs.cvut.cz/

2010

Přibyl, P. - Přibyl, O. - Bureš, P. - Krajčíř, D - Galík, O. - et al.
Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
1. vyd. Praha: ČVUT, 2010. 130 s. ISBN 978-80-01-04385-1.

2009

Bečvářová, M.
Czech Mathematicians and their Role in the Development of Mathematics in the Balkan
In: Book of Abstracts and List of Participants, XXIII International Congress of History of Science and Technology, 28 July - 2 August 2009. Budapest: International union of History and Philosophy of Science, Division of History of Science and Technology, 2009, p. 74.
Bečvářová, M.
České kořeny bulharské matematiky
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2009. 482 s. ISBN 978-80-7378-079-1.
Bečvářová, M.
How to Fix an Election Honestly! Ivan Petrov Salabashev’s Novel Voting Procedure in Bulgaria, 1879-1880
In: Annals of Science. 2009, vol. 66, no. 3, p. 397-406. ISSN 0003-3790.
Bečvářová, M.
IX. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Učitel matematiky. 2009, roč. 18, č. 1, s. 58-59. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
O jedné maturitní zkoušce
In: 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2009, s. 87-92. ISBN 978-80-7378-092-0.
Bečvářová, M.
30. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Učitel matematiky. 2009, roč. 18, č. 1, s. 60-63. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M. - Bečvář, J. (ed.)
30. mezinárodní konference Historie matematiky
Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2009. 242 s. ISBN 978-80-7378-092-0.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2)
In: Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2009, vol. 16, no. 1, p. 63-75. ISSN 1402-9251.
Hykšová, M.
Bolzano, Cauchy a čeští matematici dvacátého století
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 2009, díl 1, s. 81-103. ISBN 80-7285-050-1.
Hykšová, M.
Geometrická pravděpodobnost ve výuce matematiky
In: 29. konference o geometrii a grafice. Praha: Polyglot, 2009, s. 139-144. ISBN 80-86195-61-9.
Hykšová, M.
Karel Vorovka (1879-1929) - matematik a filosof
In: 30. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2009, s. 116-119. ISBN 978-80-7378-092-0.
Hykšová, M.
XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
In: Matematika - fyzika - informatika. 2009, roč. 18, č. 5, s. 317-318. ISSN 1210-1761.
Hykšová, M. - Saxl, I.
Origins of Geometric Probability and Stereology
In: Stereology and Image Analysis, ECS 10 - The 10th European Congress of ISS. Bologna: Progetto Leonardo, 2009, p. 173-178. ISBN 978-88-7488-310-3.
Krčál, J. - Nagy, I. - Jeřábek, M.
Mathematical application for departure model
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship [CD-ROM]. New York: ACM, 2009, p. 198-201. ISBN 978-1-60558-398-3.
Malá, Z. - Nováková, D. - Vítů, T.
Evaluation of Specific Charge of the Electron
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology, 2009, p. 93-96. ISBN 978-83-929400-0-5.
Malá, Z. - Nováková, D. - Vítů, T.
Fyzika I
3. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. 188 s. ISBN 978-80-01-04220-5.
Malá, Z. - Nováková, D. - Vítů, T.
Laboratorní cvičení z Fyziky I
2. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. 136 s. ISBN 978-80-01-04311-0.
Menglerová, K. - Přibyl, P. - Dudáček, A.
Školení obsluh tunelů - metodický pokyn
1. vyd. Praha: MD ČR, 2009. 55 s. ISBN 978-80-254-4520-4.
Polcar, T. - Vítů, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Vyskočil, J. - et al.
Tribological behaviour of nanostructured Ti-C:H coatings for biomedical applications
In: Solid State Sciences. 2009, vol. 11, no. 11, p. 1757-1761. ISSN 1293-2558.
Polcar, T. - Vítů, T. - Sondor, J - Cavaleiro, A
Tribological Performance of CrAlSiN Coatings at High Temperatures
In: Plasma Processes and Polymers. 2009, vol. 6, no. S, p. 935-940. ISSN 1612-8850.
Sobota, J. - Novák, R. - Buršíková, V. - Fořt, T. - Vítů, T. - et al.
Mechanical properties of carbon based coatings affected by humidity
In: Vrstvy a povlaky 2009. Trenčín: Digital Graphic, 2009, p. 101-102. ISBN 978-80-969310-9-5.
Vítů, T. - Novák, R. - Cvrček, L.
TRIBOLOGY OF Me-C:H BASED COATINGS
In: Vrstvy a povlaky 2009. Trenčín: Digital Graphic, 2009, p. 117-122. ISBN 978-80-969310-9-5.
Vítů, T. - Nováková, D. - Malá, Z.
Computer Controlled Experiments as a New Approach to Practical Physics Teaching
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology, 2009, p. 37-40. ISBN 978-83-929400-0-5.
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M.
Filter Design for Image Preprocessing in Image Communication
In: The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009) [CD-ROM]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, p. 40-45. ISBN 978-0-7695-3552-4.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Equiripple Approximation of Half-Band FIR Filters
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2009, vol. 56, no. 12, p. 941-945. ISSN 1549-7747.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Robust and Fast Design of Optimal Comb FIR Filters
In: Proceedings of the Eleventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing [CD-ROM]. Anaheim: ACTA Press, 2009, p. 654-038. ISBN 978-0-88986-803-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Twodimensional Bandstop FIR Filters
In: 11th International Conference RTT 2009 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, p. 0126_0081. ISBN 978-80-01-04410-0.
Zahradník, P. - Vlček, M. - Unbehauen, R.
Design of Optimal Comb FIR Filters-Speed and Robustness
In: IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS. 2009, vol. 16, no. 6, p. 465-468. ISSN 1070-9908.

2008

(transl. Hykšová, M.)
Zasažen bleskem. Podivuhodný svět pravděpodobností
1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2008. 294 s. ISBN 978-80-200-1645-4.
Bečvářová, M.
Archimédovy práce česky
In: 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008, díl 1, s. 93-102. ISBN 978-80-7378-048-7.
Bečvářová, M.
Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918
Praha: Matfyzpress, 2008. 355 s. ISBN 978-80-7378-028-9.
Bečvářová, M.
České překlady a čeští překladatelé Eukleidových Základů
In: Eukleides: Základy geometrie. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008, s. 9-48. ISBN 978-80-7043-754-4.
Bečvářová, M.
Emil Weyr (1848-1894). A Noted Czech Geometer
In: Czech and Slovak Culture in international and Global Context, selected papers from the 23rd SVU World Congress. České Budějovice: Tomáš Halama, 2008, p. 494-502. ISBN 978-80-87082-08-9.
Bečvářová, M.
Františe Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, 2008, s. 185-201. ISBN 978-80-254-3456-7.
Bečvářová, M.
František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zapomenutý učitel, matematik, etnograf a spisovatel
In: Sborník resumé. Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, 2008, s. 1.
Bečvářová, M.
History of Mathematics as a Part of Mathematical Education
In: Proceedings of the 5th European Summer University. Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, p. 559-566. ISBN 978-80-86843-19-3.
Bečvářová, M.
How to fix an election honestly?
In: IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: TU Wien, 2008, p. 13-20.
Bečvářová, M.
Netradiční algoritmy základních matematických operací
In: Zpravodaj 5. celostátní semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol, Tři dny s matematikou. Ústí nad Orlicí: JČMF, 2008, s. 41-42.
Bečvářová, M.
Proč učit matematiku aneb jeden příklad z politické historie
In: Informace České Matematické Společnosti. 2008, roč. --, č. 65, s. 33-40.
Bečvářová, M.
Teodor Monin (1858-1893), první vysokoškolský profesor matematiky v Bulharsku
In: Homo Bohemicus, Izdanie na Bochemija klub. 2008, roč. ---, č. 1, s. 5-14. ISSN 1312-9252.
Bečvářová, M.
XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 29. mezinárodní konference historie matematiky
In: Učitel matematiky. 2008, roč. 17, č. 1, s. 59-63. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
100 years from the Czech translation of Euclid's Elements
In: Antiquitates Mathematicae. 2008, vol. 2, no. ---, p. 201-214. ISSN 1898-5203.
Bečvářová, M. - Bečvář, J.
Práce historika matematiky
In: 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008, díl 1, s. 73-90. ISBN 978-80-7378-048-7.
Bečvářová, M. - Bečvář, J. - Škoda, J.
Emil Weyr und sein italienischer Aufenthalt
In: Sudhoffs Archiv. 2008, Jahr. 92, nr. 1, S. 98-113. ISSN 0039-4564.
Bečvářová, M. - Bečvář, J. (ed.)
29. mezinárodní konference Historie matematiky
Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008. 191 s. ISBN 978-80-7378-048-7.
Bečvářová, M. - Grigorov, D.
František Vítězslav Splítek (1855-1943) - zabravenijat učitel, matematik, etnograf i pisatel
In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, 2008, s. 201-202. ISBN 978-80-254-3456-7.
Burdík, Č. - Havlíček, M. - Navrátil, O. - Pošta, S.
Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2))
In: Journal of Generalized Lie Theory and Applications. 2008, vol. 2, no. 3, p. 132-136. ISSN 1736-5279.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Decomposition of the Enveloping Algebra so(5)
In: Generalized Lie Theory in Mathematics, Physics and Beyond. Heidelberg: Springer, 2008, p. 297-302. ISBN 978-3-540-85331-2.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
New Formula for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the sl(3) Case
In: Regular and Chaotic Dynamics. 2008, vol. 13, no. 5, p. 403-416. ISSN 1560-3547.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Rovnice matematicke fyziky
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. 113 s. ISBN 978-80-01-04050-8.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2))
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: JINR, 2008, p. 233-236. ISBN 5-9530-0184-3.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S. (ed.)
Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries
Praha: CTU Publishing House, 2008. 56 p. ISSN 1210-2709.
Bureš, P.
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů
In: Technologies & Prosperity. 2008, roč. 2008, s. 17-18. ISSN 1213-7162.
Bureš, P.
TPEG, historie, současnost a budoucnost
In: Sborník přednášek konference NavAge 08 [CD-ROM]. Praha: Technology&Prosperity, 2008, ISBN 978-80-87205-00-6.
Bureš, P.
TPEG, struktura a vazby na existující systémy
In: Sborník přednášek konference NavAge 08 [CD-ROM]. Praha: Technology&Prosperity, 2008, ISBN 978-80-87205-00-6.
Fričová, M. - Vítů, T. - Polcar, T. - Jurenka, J.
Comparative FEM analysis for ball-coating contact in the tribological pin-on-disc test
In: Proceedings of Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE 2008). Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering , 2008, p. 307.
Hykšová, M.
Contribution of Czech Mathematicians To Probability Theory
In: Proceedings of the 5th European Summer University. Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, vol. 1, p. 829-840. ISBN 978-80-86843-19-3.
Hykšová, M.
Filozofické pojetí pravděpodobnosti v díle T. G. Masaryka a K. Vorovky
In: 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008, díl 1, s. 115-118. ISBN 978-80-7378-048-7.
Hykšová, M.
Geometrical Probability in the Czech Lands at the Turn of the 19th and 20th Centuries
In: IX. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: TU Wien, 2008, vol. 1, p. 121-126.
Hykšová, M.
Podivuhodný svět pravděpodobností
In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. Plzeň: JČMF, 2008, díl 1, s. 127-133. ISBN 978-80-86843-21-6.
Hykšová, M.
XIV. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2008, roč. 53, č. 4, s. 321-322. ISSN 0032-2423.
Hykšová, M.
29. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2008, roč. 53, č. 4, s. 322. ISSN 0032-2423.
Mardar, J. - Přikryl, J.
Software pro měření parametrů dopravního proudu.
Neznámý typ publikace: ASW
Polcar, T. - Vítů, T. - Novák, R. - Cvrcek, L. - Vyskocil, J. - et al.
Tribological behavior of nanostructured Ti-C:H coatings used for biomedical applications
In: E-MRS 2008 Spring Meeting - Abstracts. Strasbourg: European Materials Research Society, 2008, vol. 1, p. 18.
Přibyl, O.
A Microsimulation Model of Activity Patterns
1. ed. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2008. 199 p. ISBN 978-3-639-11122-4.
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Knowledge mining of ITS standards
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, vol. 1, p. 253-258. ISBN 978-80-01-04056-0.
Růžek, M. - Voráčová, Š.
Software pro rozpoznávání registračních značek vozidel.
Neznámý typ publikace: ASW
Tůma, V. - Voráčová, Š.
Optimalizace 3D sítí
Neznámý typ publikace: ASW
Vítů, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Nováková, D.
Tribological Behaviour of Nanostructured Ti-C:H Coatings Used for Biomedical Applications
In: Proceedings of the SAIT International Tribology Conference Tribology 2008. Pretoria: SAIT, 2008, p. 114-119. ISBN 978-0-620-38082-9.
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Macák, J. - et al.
Structure and tribology of biocompatible Ti-C:H coatings
In: Surface and Coatings Technology. 2008, vol. 202, no. 22-23, p. 5790-5793. ISSN 0257-8972.
Vítů, T. - Polcar, T. - Kubart, T. - Sondor, J. - Cavaleiro, A.
Tribological Performance of CrAlSiN Coatings at High Temperatures
In: Proceedings of Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE 2008). Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering , 2008, p. 287.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Design of Narrow Band FIR Filters
In: International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application. 2008, vol. 1, no. 1, p. 110-124. ISSN 1997-5422.
Voráčová, Š. - Taufer, J.
Symmetric Matrix Riccati Differential Equations
In: International Conference Presentation of Mathematics'08. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008, p. 89-98. ISBN 978-80-7372-434-4.
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M.
Simple Daughter Cards for TI DSP Starter Kits for the Education in Image and Video Processing
In: European DSP Education and Research Symposium - Proceedings and Literature [CD-ROM]. Houston: Texas Instruments, 2008, ISBN 978-0-9552047-2-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Robust Analytical Design of Equiripple Comb FIR
In: ISCAS 2008 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2008, p. 1128-1131. ISBN 978-1-4244-2078-0.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Tuning of FIR Filters
In: Proceedings of the Tenth IASTED International Conference on Signal & Image Processing [CD-ROM]. Anaheim: ACTA Press, 2008, p. 411-415. ISBN 978-0-88986-750-5.
Zahradník, P. - Vlček, M. - Šimák, B.
Extended Analytical Design of Equiripple Comb FIR Filters
In: Proceedings of the 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing [CD-ROM]. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2008, p. 282-287. ISBN 978-1-4244-1687-5.

2007

Bečvářová, M.
Andreas K. Heyne, Alice K. Heyne, Elena S. Pini: Leonhard Euler. Ein Mann, mit dem man rechnen kann, Birkhäuser, Basel - Boston - Berlin, 2007,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 65, p. 59. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
C. Edward Sandifer: The Early Mathematics of Leonhard Euler. Published and Distributed by Mathematical Association of America, 2007,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 65, p. 62. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Calvin C. Moore: Mathematics at Berkeley. A History. A K Peters, Wellesley, Massachusetts, 2007,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 65, p. 61. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Česká matematická komunita 1848-1918
[Docentská habilitační práce]. Praha: ČVUT v Praze, 2007. 180 s.
Bečvářová, M.
Greg N. Frederickson: Piano-Hinged Dissections. Time to Fold! A K Peters, Wellesley, Mas-sachusetts, 2006
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 65, p. 57. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Jean-Paul Pier: Mathématiques entre savoir et connaissance, Vuibert, Paris, 2006,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 65, p. 61. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Jörg Bewersdorff: Galois Theory for Beginners. A Historical Perspective, Students Mathe-matical Library, Volume 35, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2006,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 63, p. 52. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Josef Smolík (1832-1915)
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 254 s. ISBN 978-80-01-03639-6.
Bečvářová, M.
Letní školy z historie matematiky
In: Matematika v proměnách věků V. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2007, díl 1, s. 325-326. ISBN 978-80-7378-017-3.
Bečvářová, M.
Mezinárodní konference historie matematiky
In: Matematika v proměnách věků V. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2007, díl 1, s. 327-331. ISBN 978-80-7378-017-3.
Bečvářová, M.
Philip J. Davis: Mathematics and Common Sense. A Case of Creative Tension, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 65, p. 56. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Počítání na březích Eufratu a Tigridu
In: Kapka metanového deště. Praha: Dokořán, 2007, s. 55-69. ISBN 978-80-7363-091-1.
Bečvářová, M.
Proč učit matematiku aneb jeden příklad z politické historie
In: Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007, díl 1, s. 15-18. ISBN 978-80-7378-016-6.
Bečvářová, M.
Překlad Eukleidových Základů
In: G-slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2007, roč. 4, č. 8, s. 29-46. ISSN 1336-524X.
Bečvářová, M.
R. Sivaramakrishnan: Certain Number-Theoretic Episodes in Algebra, Pure and Applied Ma-thematics, A Series of Monographs and Textbooks, Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2007,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 63, p. 59. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Rudolf Taschner: Numbers at Work. A Cultural Perspective, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2007,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 65, p. 63. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Matematika v proměnách věků V. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2007, díl 1, s. 317-324. ISBN 978-80-7378-017-3.
Bečvářová, M.
Steve Batterson: Pursuit of Genius. Flexner, Einstein, and the Early Faculty at the Institute for Advanced Study, A K Peters, Ltd., Wellesley, Massachutsetts, 2006
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2007, vol. !!!, no. 65, p. 55. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Sto let od narození Václava Pleskota
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, roč. 52, č. 3, s. 244-247. ISSN 0032-2423.
Bečvářová, M.
28. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Dějiny věd a techniky. 2007, roč. 40, č. 3, s. 196-197. ISSN 0300-4414.
Bečvářová, M.
8. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Dějiny věd a techniky. 2007, roč. 40, č. 3, s. 195-196. ISSN 0300-4414.
Bečvářová, M. - Bečvář, J. (ed.)
Matematika v proměnách věků V
1. vyd. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2007. 331 s. ISBN 978-80-7378-017-3.
Bečvářová, M. - Dadič, Ž. - Madrešič, S.
Karel Zahradník 1848-1916
Zagreb: Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, edice Spomenica preminulim akademicima, 2007. 65 s. ISBN 978-953-154-765-9.
Bečvářová, M. (ed.)
O škole a vzdělávání
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7378-029-6.
Bečvářová, M. (ed.)
28. mezinárodní konference Historie matematiky
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7378-016-6.
Bičák, J. - Laipert, M. - Vlček, M.
Lineární obvody a systémy
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. 204 s. ISBN 978-80-01-03649-5.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Dirac Formulation of Free Open String
In: The Old and New Concepts of Physics. 2007, vol. 4, no. 4, p. 487-503. ISSN 1733-8026.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2))
In: XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2007, vol. 1, p. 175-179. ISBN 978-0-7354-0470-0.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2))
In: XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2007, vol. 1, p. 175-179. ISBN 978-0-7354-0470-0.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
Structure of the Enveloping Algebras
In: Acta Polytechnica. 2007, vol. 47, no. 2, p. 25-31. ISSN 1210-2709.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type
In: Physics of Atomic Nuclei. 2007, vol. 70, no. 3, p. 491-495. ISSN 1063-7788.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type
In: Physics of Atomic Nuclei. 2007, vol. 70, no. 3, p. 491-495. ISSN 1063-7788.
Bureš, P. - Svítek, M.
EN ISO 14906 - Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication
Praha: Český normalizační institut, 2007. 118 p.
Fatura, K. - Kovář, B.
Software pro odhadování délky kolony pomocí přehledových kamer.
Neznámý typ publikace: ASW
Hykš, O.
Geometrie fullerových bání a možnosti jejich praktického využití
In: 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: VUT v Brně, 2007, s. 81-86. ISBN 978-80-85763-41-6.
Hykš, O.
Perspektiva ve výtvarném umění - cesta k realistickému zobrazení prostoru
In: Dva dny s didaktikou matematiky 2006. Praha: UK PedF, 2007, s. 9-18. ISBN 978-80-7290-286-6.
Hykšová, M.
Enhancement of Technical Applications in the Subject Mathematics for Aeronautical Branches at the Faculty of Transportation Sciences, CTU
In: Proceedings of Workshop 2007 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03667-9.
Hykšová, M.
Geometrické pravděpodobnosti na přelomu 19. a 20. století
In: 28. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007, díl 1, s. 37-40. ISBN 978-80-7378-016-6.
Hykšová, M.
Geometrické pravděpodobnosti na přelomu 19. a 20. století
In: 28. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007, díl 1, s. 37-40. ISBN 978-80-7378-016-6.
Hykšová, M.
VIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Matematika - fyzika - informatika. 2007, roč. 17, č. 4, s. 248-249. ISSN 1210-1761.
Hykšová, M.
VIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, roč. 52, č. 3, s. 256-257. ISSN 0032-2423.
Hykšová, M.
XIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, roč. 52, č. 1, s. 79-80. ISSN 0032-2423.
Hykšová, M.
27. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, roč. 52, č. 1, s. 79-80. ISSN 0032-2423.
Hykšová, M.
28. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2007, roč. 52, č. 3, s. 257-258. ISSN 0032-2423.
Kolín, P. - Přikryl, J.
Software pro automatickou analýzu směrových vztahů na křižovatce s použitím videodetekce.
Neznámý typ publikace: ASW
Malá, Z. - Nováková, D. - Vítů, T.
Laboratorní cvičení z Fyziky II
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 117 s. ISBN 978-80-01-03889-5.
Nagy, I. - Homolová, J. - Pecherková, P.
Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část)
In: Automa. 2007, roč. 6, č. 13, s. 12-16. ISSN 1210-9592.
Nagy, I. - Homolová, J. - Pecherková, P.
Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část)
In: Automa. 2007, roč. 7, č. 13, s. 61-64. ISSN 1210-9592.
Nebeský, Š. - Přikryl, J.
Software pro přenos videosignálu z přehledových kamer.
Neznámý typ publikace: ASW
Pěnička, M.
Formal Approach to Railway Applications
In: Formal Methods and Hybrid Real-Time Systems. Berlin: Springer, 2007, vol. 1, p. 504-520. ISBN 978-3-540-75220-2.
Pěnička, M.
Výhody použití formálních metod při modelování železniční dopravy
In: Metódy, opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničněj dopravy v Európe. Žilina: Žilinská univerzita, 2007, díl 3, s. 85-92. ISBN 978-80-8070-682-1.
Přibyl, O.
Computational intelligence in transportation: Short user-oriented guide
In: Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier, 2007, . ISBN 978-0-08-044707-0.
Přibyl, P. - Přibyl, O. - Machan, J.
Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
1. vyd. Praha: ČVUT, 2007. 254 s. ISBN 978-80-01-03648-8.
Přibyl, P. - Přibyl, O. - Machan, J.
Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 254 s. ISBN 978-80-10-03648-8.
Taufer, J. - Voráčová, Š.
Metody výpočtu fundamentální matice rekonstrukce scény
In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007, s. 113-116. ISBN 978-80-01-03773-7.
Třasák, T.
Delay by traffic and its computation
In: International Conference Presentation of Mathematics \'07. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007, p. 117-122. ISBN 978-80-7372-252-4.
Vítů, T. - Novák, R.
The Evaluation of Coating Wear Rate Using Confocal Microscopy
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, p. 11. ISBN 978-80-7355-078-3.
Vítů, T. - Novák, R. - Cvrček, L. - Široký, P.
TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELECTED TYPES OF NANOSTRUCTURED COATINGS
In: Abstract Booklet of the Int. Conf. NANO´07. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2007, p. 20. ISBN 978-80-214-3460-8.
Vítů, T. - Novák, R. - Nováková, D.
Tribological Performance of DLC/WC Coatings at Elevated Temperatures
In: Plasma Processes and Polymers. 2007, vol. 4, no. S1, p. S237-S240. ISSN 1612-8850.
Vítů, T. - Nováková, D. - Malá, Z.
Evaluation of Temperature Fields Using Infrared Camera
In: Proceedings of the 5th International Confernce on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2007 [CD-ROM]. Delft: Delft University of Technology, 2007, ISBN 978-90-8649-108-7.
Vítů, T. - Nováková, D. - Malá, Z.
Evaluation of Temperature Fields Using Infrared Camera
In: Proceedings of the 5th International Confernce on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2007 [CD-ROM]. Delft: Delft University of Technology, 2007, ISBN 978-90-8649-108-7.
Vítů, T. - Nováková, D. - Malá, Z.
The Measurement of Air Refractive Index Using Optical Interferometry
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, p. 340-343. ISBN 978-80-7355-078-3.
Vítů, T. - Nováková, D. - Malá, Z.
The Measurement of Air Refractive Index Using Optical Interferometry
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, p. 340-343. ISBN 978-80-7355-078-3.
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Macák, J. - et al.
Structure and Tribology of Biocompatible Ti-C:H Coatings
In: Proceedings of Sixth Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE 2007) [CD-ROM]. Nagasaki: Asian Joint Committee on Plasma Surface Engineering (AJC/PSE), 2007, p. 361.
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Vyskočil, J.
Tribological Behaviour of Nanostructured Ti-C:H Coatings Used for Biomedical Applications
In: ABSTRACTS BOOK of 2nd International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials [CD-ROM]. Algarve: Society of Nanoscience and Nanotechnology, 2007, p. 159.
Voráčová, Š.
Calibration of the Camera for the Pure Translation Motion
In: 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: University of Technology, 2007, p. 257-262. ISBN 978-80-85763-41-6.
Voráčová, Š. - Taufer, J.
Reconstruction of the Scene Under the Specific Constraints
In: International Conference Presentation of Mathematics \'07. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007, p. 187-194. ISBN 978-80-7372-252-4.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Zero Frequency Notch FIR Filters
In: Proceedings of the Ninth IESTED International Conference on Signal and Image Processing [CD-ROM]. Anaheim: ACTA Press, 2007, p. 69-72. ISBN 978-0-88986-676-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Note on the Design of an Equiripple DC-Notch FIR Filter
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems II-Express Briefs. 2007, vol. 54, no. 2, p. 196-199. ISSN 1057-7130.
Zahradník, P. - Vlček, M. - Šimák, B.
Analytical Design of an Equiripple DC-Notch FIR Filter
In: 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2007, p. 2060-2063. ISBN 978-1-4244-0920-4.
Zahradník, P. - Vlček, M. - Šimák, B.
DC-Notch FIR Filters for Zero-IF Receivers
In: Sixth International Conference on Networking (ICN 2007) [CD-ROM]. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2007, p. 069. ISBN 0-7695-2805-8.

B. Heidergott, G.J. Olsder, J. van der Woude: Max Plus at Work - Modelling and Analysis of Synchronized Systems - A Course on Max-Plus Algebra and Its Applications
In: Newsletter European Mathematical Society. 2007, vol. 2007, no. 63, p. 56. ISSN 1027-488X.

2006

Baudyš, K. - Janoš, V. - Pospíšil, J.
Systematická podpora dopravní obsluhy území pomocí aplikace integrálního taktového jízdního řádu
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, s. 30-34. ISBN 80-239-7472-6.
Bečvář, J. - Bečvářová, M. - Škoda, J.
Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71
Praha: ČVUT, 2006. 166 s. ISBN 80-01-03438-0.
Bečvářová, M.
Life and Work of Karel Zahradník (1848-1916)
In: Moravia from World Perspective. Ostrava: Repronis, 2006, vol. 2, p. 276-283. ISBN 80-7329-129-0.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type
In: Quantum Theory and Symmetries. Sofia: Heron Press, 2006, p. 596-599. ISBN 954-580-195-6.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2
In: Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2006, vol. 4, no. 13, p. 27-36. ISSN 1402-9251.
Burdík, Č. - Pošta, S. - Navrátil, O.
On Three Particle Matrix Calogero Models
In: Physics Letters A. 2006, vol. 352, no. 352, p. 362-370. ISSN 0375-9601.
Burdík, Č. - Pošta, S. - Navrátil, O. (ed.)
Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups
New York: Springer, 2006. 241 p. ISSN 0011-4626.
Bureš, P.
CEN TC 278 WG12 Automatická identifikace vozidel a nákladů - Výroční zpráva gestora za rok 2006
[Výroční zpráva]. Brno: SILMOS s.r.o., 2006. 1/2006. 5 s.
Bureš, P.
Ovlivňování účastníků silniční dopravy prostřednictvím aktuálních dopravních informací
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. 211 s.
Bureš, P.
Přehled dopravně-telematických zařízení pro použití na síti hlavních komunikací hl. m. Prahy
[Výzkumná zpráva]. Praha: Central European Data Agency, a.s. , 2006. 12/2006. 40 s.
Bureš, P.
Přeshraniční výměna informací o dopravě ve formátu RDS-TMC
[Výzkumná zpráva]. Praha: Central European Data Agency, a.s. , 2006. 10/2006. 80 s.
Bureš, P.
Termíny a definice skupiny TC 278 /WG12
In: Terminologický slovník dopravní telematiky. Praha: Sdružení pro dopravní telematiku ČR, 2006, s. 319-355. ISBN 80-239-7780-6.
Bureš, P.
Traffic Information Dissemination and its Precise Localization
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, s. 3. ISBN 80-239-6685-5.
Bureš, P. - Svítek, M.
EN ISO 14816 - Road Transport and Traffic Telematics - Automatic Vehicle and Equipment Identification - Numbering and Data Structure
Praha: Český normalizační institut, 2006. 35 p.
Hodný, L. - Přikryl, J.
Software for Road sign detection.
Neznámý typ publikace: ASW
Homolová, J.
Linear Programming Approach to Traffic Flow Control - Optimization on a Horizon
In: Proceedings of the 11th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Sustainable Transportation. Hong Kong: Hong Kong Society for Transportation Studies, 2006, p. 697-705. ISBN 988-98847-0-4.
Homolová, J.
Linear Programming Approach to Traffic Flow Control - Optimization on a Horizon
In: Proceedings of the 11th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Sustainable Transportation. Hong Kong: Hong Kong Society for Transportation Studies, 2006, p. 697-705. ISBN 988-98847-0-4.
Homolová, J.
Traffic Flow Control - Optimization on Horizon
In: Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint. Praha: ÚTIA AV ČR, 2006, p. 63-68. ISBN 80-903834-1-6.
Homolová, J. - Nagy, I.
Výukový systém pro aplikovanou statistiku
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s. 1-3. ISBN 80-85645-56-4.
Hykš, O.
Development and Application of Fullerene Cages
In: 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, p. 73-78. ISBN 80-7040-902-9.
Hykš, O.
Zrod a užití lineární perspektivy v malířství
In: International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec: Technická univerzita, 2006, s. 97-104. ISBN 80-7372-055-8.
Hykšová, M.
Decentralization in Traffic Control from the Historical Perspective
In: Operations Research 2006. Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2006, p. 428.
Hykšová, M.
From Parlor Games to Computer Networks
In: VIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Technische Universität, 2006, p. 184-191.
Hykšová, M.
Matematika kolektivního rozhodování
In: International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec: Technická univerzita, 2006, s. 105-112. ISBN 80-7372-055-8.
Hykšová, M.
Origins of Axiomatic Probability Theory in Bohemia
In: Wanderschaft in der Mathematik. Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag, 2006, p. 136-146. ISBN 3-936905-15-0.
Hykšová, M.
VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Matematika - fyzika - informatika. 2006, roč. 51, č. 4, s. 347. ISSN 1210-1761.
Hykšová, M.
VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2006, roč. 51, č. 4, s. 347. ISSN 0032-2423.
Hykšová, M.
VII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Matematika - fyzika - informatika. 2006, roč. 51, č. 4, s. 347. ISSN 1210-1761.
Hykšová, M.
XIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
In: Matematika - fyzika - informatika. 2006, roč. 16, č. 4, s. 248-249. ISSN 1210-1761.
Hykšová, M.
26. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2006, roč. 51, č. 4, s. 346-347. ISSN 0032-2423.
Hykšová, M. - Fuchs, E.
Historický vývoj matematiky ve vyučování matematice v ZŠ
In: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006, s. 1-91. ISBN 80-7015-097-1.
Hykšová, M. - Reich, U. (ed.)
Wanderschaft in der Mathematik
Augsburg: Dr. Erwin Rauner Verlag, 2006. 268 S. ISBN 3-936905-15-0.
Kovář, B.
Applications of Computer Vision to Intelligent Transportation Systems
[PhD Thesis]. Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2006. 130 p.
Kovář, B. - Schier, J. - Zemčík, P. - Herout, A. - Beran, V.
Simulink as Tool for Prototyping Reconfigurable Image Processing Applications
In: Technical Computing - Prague 2006. Prague: HUMUSOFT, 2006, p. 52-57. ISBN 80-7080-616-8.
Kučera, M. - Přibyl, O.
Strategický detektor
Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 16975. 2006-11-06.
Malá, Z.
Numerical Search of Optimal Parameters for Realistic Measurements of Change of Electric Field of Quasimode
In: Programme and Abstract Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Prague: Czech Technical University, 2006, p. 145. ISBN 80-01-03506-9.
Malá, Z.
Numerical Search of Optimal Parameters for Realistic Measurements of Change of Electric Field of Quasimode
In: Programme and Abstract Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Prague: Czech Technical University, 2006, p. B528-B533. ISBN 80-01-03506-9.
Milfait, L. - Přikryl, J.
Software pro porovnávání obrázků v komprimované podobě.
Neznámý typ publikace: ASW
Nagy, I. - Gebouský, P. - Homolová, J.
Detekce a lokalizace výjimečných stavů v městské dopravě
[Výzkumná zpráva]. Praha: ÚTIA, 2006. 2167. 14 s.
Nagy, I. - Homolová, J. - Suzdaleva, E.
Teaching System for Advanced Statistics
In: FOSLET 2006. Lugano: Impressum, 2006, p. 13-20.
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Pospíšil, J.
Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, s. 82-86. ISBN 80-239-7472-6.
Pecherková, P.
Setting of Covariance and State Parameters for Kalman Filter
In: Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint. Praha: ÚTIA AV ČR, 2006, p. 150-156. ISBN 80-903834-1-6.
Pecherková, P. - Duník, J.
Using Derivative-Free Methods for Estimation of Intersection Queue Lengths
In: Proceedings of the 11th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Sustainable Transportation. Hong Kong: Hong Kong Society for Transportation Studies, 2006, p. 739-740. ISBN 988-98847-0-4.
Pecherková, P. - Duník, J.
Using Derivative-Free Methods for Estimation of Intersection Queue Lengths
In: Proceedings of the 11th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Sustainable Transportation. Hong Kong: Hong Kong Society for Transportation Studies, 2006, p. 739-740. ISBN 988-98847-0-4.
Pecherková, P. - Nagy, I.
Mixture Based Outlier Filtration
In: Acta Polytechnica. 2006, vol. 46, no. 2, p. 30-35. ISSN 1210-2709.
Pěnička, M.
Railway Domain Petri Net Examples
In: Software Engineering 2. Berlin: Springer, 2006, vol. 2, p. 328-333. ISBN 3-540-21150-0.
Pěnička, M.
Railway Line Automatic Blocking
In: Software Engineering 2. Berlin: Springer, 2006, vol. 2, p. 484-488. ISBN 3-540-21150-0.
Pěnička, M.
Railway Line Direction Agreement System
In: Software Engineering 2. Berlin: Springer, 2006, vol. 2, p. 488-493. ISBN 3-540-21150-0.
Pěnička, M.
Towards a Theory Railways
[PhD Thesis]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2006. 202 p.
Přikryl, J.
Overview of Distributed Decision-Making for Urban Traffic Control
In: Proceedings of the 7th International PhD Workshop: Interplay of societal and technical decision-making, Young Generation Viewpoint. Prague: Institute of Information Theory and Automation, 2006, p. 177-182.
Šimák, B. - Vlček, M. - Zahradník, P.
Analytical Design of Bandstop FIR Filters for Image Processing
In: ISCCSP 2006 Proceedings [CD-ROM]. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society, 2006, p. cr1182. ISBN 2-908849-17-8.
Šmídl, V. - Andrýsek, J. - Přikryl, J. (ed.)
Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint
Praha: ÚTIA AV ČR, 2006. 261 p. ISBN 80-903834-1-6.
Šmídl, V. - Přikryl, J.
Distributed Bayesian Decision-Making for Urban Traffic Control
In: Proceedings of the 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society [CD-ROM]. ?: IEEE Industrial Electronic Society, 2006, p. 4695-4700. ISBN 1-4244-0136-4.
Taufer, J.
O speciální maticové diferenciální Riccatiho rovnici, vznikající při metodě přesunu podmínek pro samoadjungovanou okrajovou úlohu pro diferenciální rovnici 2n-tého řádu
In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2006, s. 97-100.
Taufer, J.
Převedení okrajové úlohy na sled úloh počátečních
In: International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec: Technická univerzita, 2006, s. 359-366. ISBN 80-7372-055-8.
Taufer, J. - Voráčová, Š.
Formula for Derivation of Multiple Integral with Respect to Variable which Forms the Domain of an Integral
In: ICPM´06. Liberec: Technical University, 2006, vol. 1, p. 239-246. ISBN 80-7372-153-8.
Třasák, T.
Nejkratší nebo nejrychlejší spojení?
In: International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec: Technická univerzita, 2006, s. 367-372. ISBN 80-7372-055-8.
Voráčová, Š.
Elektronická podpora výuky diferenciální geometrie s využitím Maple
In: Proceedings of Symposium on Computer Geometry. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, s. 164-167. ISBN 80-227-2489-0.
Voráčová, Š.
Využití Derive pro výuku analytické geometrie na střední škole
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s. 225-228. ISBN 80-85645-56-4.
Voráčová, Š. - Taufer, J.
Canonical Form for Implicit Curves and Surfaces
In: 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, p. 295-300. ISBN 80-7040-902-9.
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M.
Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
In: IWSSIP 2006 and COST 292. Košice: HARLEQUIN s.r.o., 2006, p. 357-360. ISBN 80-89082-09-2.
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M.
Fast Design of Precise Equiripple Notch FIR Filters
In: Proceedings ICN 2006 / ICONS 2006 / MCL 2006 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2006, p. 157. ISBN 0-7695-2570-9.
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M.
Nearly Equiripple Half-Band FIR Filters
In: Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Signal and Image Processing [CD-ROM]. Anaheim: ACTA Press, 2006, p. 465-468. ISBN 0-88986-585-X.
Zahradník, P. - Vlček, M.
An Analytical Procedure for Critical Frequency Tuning of FIR Filters
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems II-Express Briefs. 2006, vol. 53, no. 1, p. 72-76. ISSN 1057-7130.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Precise Notch FIR Filters
In: Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Signal and Image Processing [CD-ROM]. Anaheim: ACTA Press, 2006, p. 469-472. ISBN 0-88986-585-X.

Cambridge Scientific Minds
In: Zentralblatt für Mathematik. 2006, vol. 2006, no. 1099.01020, p. 1. ISSN 0044-4235.

Integrable Systems and Quantum Symmetries
Neznámý typ publikace: KNF

Mathematics in ancient Egypt and Mesopotamia
In: Zentralblatt für Mathematik. 2006, vol. 2006, no. Zbl pre021, p. 1. ISSN 0044-4235.

2005

Bečvářová, M.
Algebra v Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2005-11-30.
Bečvářová, M.
Aritmetické operace v Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2005-11-23.
Bečvářová, M.
Emil Weyr a Itálie
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2005-01-04.
Bečvářová, M.
Euclid's Elements in the Czech Lands
In: International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2005, vol. 13, no. !!!, p. 156-167. ISSN 0036-6978.
Bečvářová, M.
František Vyčichlo (1905-1958)
[Nepublikovaná přednáška]. Archív AV ČR. 2005-12-07.
Bečvářová, M.
Geometrie v Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2005-12-07.
Bečvářová, M.
Geometrie v Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2005-12-14.
Bečvářová, M.
Hospodářské výpočty v Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2005-12-21.
Bečvářová, M.
Italský pobyt Emila Weyra v letech 1870 až 1871
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF - 26. mezinárodní konference z historie matematiky. 2005-08-17.
Bečvářová, M.
Piero della Francesca a Luca Pacioli
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF - 7. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách. 2005-08-23.
Bečvářová, M.
Piero della Francesca a Luca Pacioli
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2005-10-18.
Bečvářová, M.
Spanilé jízdy českých matematiků
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2005-04-26.
Bečvářová, M.
The Technical Education Humanization or Results of a Small Experiment
[Unpublished Lecture]. Lyceé Cagnazi - II progetto Comenius 3 EWHUM. 2005-10-24.
Bečvářová, M.
XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
In: Dějiny věd a techniky. 2005, roč. 38, č. 2, s. 140-141. ISSN 0300-4414.
Bečvářová, M.
25. mezinárodní konference historie matematiky
In: Dějiny věd a techniky. 2005, roč. 38, č. 1, s. 78-79. ISSN 0300-4414.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
A Method for Construction of the Matrix Solvable Models
In: Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, vol. 38, no. 2, p. 1533-1542. ISSN 0305-4470.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Normal Ordering for the Deformed Heisenberg Algebra Involving the Reflection Operators
In: Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, vol. 38, no. 2, p. 2305-2310. ISSN 0305-4470.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-Boson-Fermion Realizations of the Quantum Superalgebra Uq(osp(1/2))
In: Physics of Atomic Nuclei. 2005, vol. 68, no. 10, p. 1643-1645. ISSN 1063-7788.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S.
On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type
In: Journal of Geometry and Symmetry in Physics. 2005, vol. 6, no. 6, p. 11-15. ISSN 1312-5192.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S. (ed.)
Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups
New York: Kluwer Press, 2005. 246 p. ISSN 0011-4626.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S. (ed.)
The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology
Dubna: JINR, 2005. 21 p. ISBN 5-9530-0100-2.
Cavaleiro, A. - Evaristo, M. - Polcar, T. - Nossa, A.
Thermal Behavior of Self-Lubricating W-S-C Sputtered Coatings
In: Abstract book AEPSE 2005. Qingdao: Tsinghua University, 2005, p. 10.
Homolová, J.
Hierarchical Regulator of Traffic Flows
In: Proceedings of the 6th International PhD Workshop: Systems and Control, Young Generation Viewpoint [CD-ROM]. Ljubljana: Jozef Stefan Institute, 2005, p. 1-6. ISBN 961-6303-74-0.
Homolová, J.
Traffic Flow Control
In: 15th International Conference on Process Control 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, p. 1-5. ISBN 80-227-2235-9.
Hykš, O.
Linear Perspective in Painting - A Tool Supporting Geometric Education
In: Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005, p. 89-94. ISBN 80-7015-013-0.
Hykšová, M.
Evropa ve vědě - věda v Evropě: 1500 - 2000
In: Dějiny věd a techniky. 2005, roč. 38, č. 2, s. 144-145. ISSN 0300-4414.
Hykšová, M.
Improvement of the Course Game Theory and Optimal Decisions
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, vol. 1, p. 44-45. ISBN 80-01-03201-9.
Hykšová, M.
Support and Development of Active Approach to Mathematical Education
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, vol. 1, p. 48-49. ISBN 80-01-03201-9.
Hykšová, M.
Support of Individual Education at Bachelor's Stage of Study
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, vol. 1, p. 46-47. ISBN 80-01-03201-9.
Hykšová, M.
25. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2005, roč. 50, č. 4, s. ???. ISSN 0032-2423.
Kárný, M. - Bohm, J. - Guy, T.V. - Jirsa, L. - Nagy, I. - et al.
Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms
London: Springer, 2005. 552 p. ISBN 1-85233-928-4.
Kárný, M. - Kracík, J. - Nagy, I. - Nedoma, P.
When Has Estimation Reached a Steady State? The Bayesian Sequential Test
In: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2005, vol. 19, no. 1, p. 41-57. ISSN 0890-6327.
Kolouch, A. - Macková, A. - Polcar, T. - Krumeich, J. - Špatenka, P.
Comparison of Titanium Oxide Coatings Deposited by PVD and
In: SVC - 47th Annual Technical Conference Proceedings. Detroit: Society of Vacuum Coaters, 2005, p. 538-542. ISBN 1-59124-779-9.
Kubart, T. - Polcar, T. - Kopecký, L. - Novák, R. - Nováková, D.
Temperature dependence of tribological properties of MoS2 and MoSe2 coatings
In: Surface and Coatings Technology. 2005, vol. 193, no. 1-3, p. 230-233. ISSN 0257-8972.
Malá, Z.
The Nonlinear Interaction of Waves Generated by the Stimulated Raman Scattering with Plasma in the PALS Experiment
In: Czechoslovak Journal of Physics. 2005, vol. 55, no. 8, p. 989-1003. ISSN 0011-4626.
Malá, Z. - Nováková, D. - Polcar, T.
Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences and Photodocumentation of Laboratory Excercises for www
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, p. 52-53. ISBN 80-01-03201-9.
Malá, Z. - Nováková, D. - Polcar, T.
Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences and Photodocumentation of Laboratory Excercises for www
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, p. 52-53. ISBN 80-01-03201-9.
Malá, Z. - Nováková, D. - Polcar, T.
Main Issues of Physics Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU in Prague
In: Proceedings of the 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005 [CD-ROM]. Brno: University of Technology, 2005, ISBN 80-903063-6-5.
Malá, Z. - Nováková, D. - Polcar, T.
Support of Physics Practical Education at the Faculty of Transportation Sciences of CTU
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, p. 54-55. ISBN 80-01-03201-9.
Malá, Z. - Nováková, D. - Polcar, T.
Support of Physics Practical Education at the Faculty of Transportation Sciences of CTU
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, p. 54-55. ISBN 80-01-03201-9.
Nováková, D. - Malá, Z. - Polcar, T.
Application of Modern Optical Methods in Physical Laboratory Training at Faculty of Transportation Sciences
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, p. 58-59. ISBN 80-01-03201-9.
Nováková, D. - Malá, Z. - Polcar, T.
Application of Modern Optical Methods in Physical Laboratory Training at Faculty of Transportation Sciences
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, p. 58-59. ISBN 80-01-03201-9.
Nováková, D. - Malá, Z. - Polcar, T.
Support of Laboratory Practise in Physics -Tests of Knowledge
In: Proceedings of Workshop 2005 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2005, ISBN 80-01-03201-9.
Pohl, R. - Novotný, C. - Hejzlar, L. - Janoš, V.
Dopravní prostředky. železniční vozidla III, příklady
1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 354 s. ISBN 80-01-02856-9.
Polcar, T.
Tribological Characteristics of Protective Coatings at Elevated Temperatures
[PhD Thesis]. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2005. 136 p.
Polcar, T.
Tungsten-based coatings deposited by magnetron sputtering
[Unpublished Lecture]. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM). 2005-10-04.
Polcar, T. - Parreira, N. - Cavaleiro, A.
Characterization of W-O coatings deposited by magnetron sputtering with reactive gas pulsing
In: Abstract book AEPSE 2005. Qingdao: Tsinghua University, 2005, p. 96.
Polcar, T. - Parreira, N. - Cavaleiro, A.
Study of the Cathode Potential in a Sputtering Discharge by Pulsing the Reactive Gas - Case of W Target
In: RIVA 2005 - Book of abstracts. Guimaraes: Soporvac, 2005, p. 24.
Polcar, T. - Parreira, N. - Cavaleiro, A.
Tungsten Oxide Coatings Deposited in Pulsing Reactive Mode Sputtering
In: RIVA 2005 - Book of abstracts. Guimaraes: Soporvac, 2005, p. 23.
Polcar, T. - Parreira, N. - Široký, P. - Novák, R.
Friction and Wear Behaviour of CrN Coating at Temperatures Up to 500 oC
In: Abstract book AEPSE 2005. Qingdao: Tsinghua University, 2005, p. 17.
Polcar, T. - Široký, P. - Novák, R.
Tribological Behavior of DLC Coatings at Elevated Temperature
In: Synopses of the International Tribology Conference, Kobe 2005. Tokyo: Kikai Shinko Kaikan, 2005, vol. 1, p. 110. ISBN 4-9900139-7-2.
Přibyl, O.
Clustering of Activity Patterns Using Genetic Algorithms
In: Soft Computing: Methodologies and Applications. Series: Advances in Soft Computing. Berlin: Springer, 2005, p. 37-52. ISBN 3-540-25726-8.
Přibyl, O.
Modulární dohledový systém pro systémy elektronického mýtného
In: 1.mezinárodní konference - Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii [CD-ROM]. 2005,
Přibyl, O. - Goulias, K.
Simulation of Daily Activity Patterns
In: Progress in activity-based analysis. Oxford: Elsevier Ltd, 2005, p. 43-66. ISBN 0-08-044581-0.
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
Simulation of Daily Activity Patterns Incorporating Interactions Within Households: Algorithm Overview and Performance
In: TRAVELER BEHAVIOR AND VALUES 2003 - PLANNING AND ADMINISTRATION. 2005, vol. 2005, no. 1926, p. 135-141. ISSN 0361-1981.
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Mining data from induct loops
In: 2005 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). New York: IEEE, 2005, p. 514-518. ISBN 0-7803-9215-9.
Přibyl, O. - Ulrich, J.
Dohledový systém pro elektronický výběr mýta - princip a zabezpečení
In: Telekomunikace. 2005, roč. 42, č. 4, s. 32-35. ISSN 0040-2591.
Přikryl, J. - Vlček, M.
Performance of a Road Sign Shape Detector on Lossy-Compressed Image Data
In: Proceedings of the 8th COST 276 Wokshop. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing, 2005, p. 83-86. ISBN 82-997105-0-2.
Šimák, B. - Vlček, M.
Analytical Design of IIR Equiripple Filters
In: Digital Technologies 2005. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2005, vol. 1, p. 73-75. ISBN 80-8070-486-4.
Šmídl, V. - Přikryl, J.
From Bayesian Decision-Makers to Bayesian Agents
In: Self-Orgranization and Autonomic Informatics (I). Amsterdam: IOS Press, 2005, p. 62-76. ISBN 1-58603-577-0.
Taufer, J.
Přesun okrajových podmínek pro samoadjungovanou úlohu pro diferenciální rovnice 2n-tého řádu
In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005, s. 159-161. ISBN 80-01-03269-8.
Tichý, T. - Nagy, I. - Homolová, J.
Optimalizace řízení dopravy měst
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005, s. 33-34. ISBN 80-239-4447-9.
Vlček, M. - Šimák, B.
Design of IIR Equiripple Filters in z-Domain
In: Abstracts of Papers EUROCON 2005. Belgrade: School of Electrical Engineering, 2005, p. 14. ISBN 86-7466-218-8.
Vlček, M. - Šimák, B.
Design of IIR Equiripple Filters in z-Domain
In: EUROCON 2005 - Proceedings [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2005, p. SS_48. ISBN 1-4244-0050-3.
Vlček, M. - Šimák, B.
Design of IIR Equiripple Filters in z-Domain
In: EUROCON 2005 - Proceedings [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2005, p. SS_48. ISBN 1-4244-0050-3.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Design of Equiripple FIR Notch Filters
In: Proceedings of the 8th COST 276 Wokshop. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing, 2005, p. 117-122. ISBN 82-997105-0-2.
Voráčová, Š.
Computational Geometry with Maple
In: Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005, p. 287-292. ISBN 80-7015-013-0.
Voráčová, Š. - Lakomá, H.
Tvorba knihovny podporující základní výpočty diferenciální geometrie v Maple
In: Department of Mathematics Report Series. 2005, č. 13, s. 225-228. ISSN 1214-4681.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design Method for Optimal Equiripple Comb FIR Filters
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems II-Express Briefs. 2005, vol. 52, no. 2, p. 112-115. ISSN 1057-7130.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design Method for Optimal Equiripple Comb FIR Filters
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems II-Express Briefs. 2005, vol. 52, no. 2, p. 112-115. ISSN 1057-7130.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Fast Design of Optimal Equiripple Comb FIR Filters
In: Proceedings of the International Conference on Communication and Information 2005. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications Press (BUPT Publishing House), 2005, p. 196-201. ISBN 7-5635-1114-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Fast Design of Precise Maximally Flat Notch FIR Filters
In: Proceedings of the International Conference on Communication and Information 2005. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications Press (BUPT Publishing House), 2005, p. 206-210. ISBN 7-5635-1114-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Optimal Equiripple Comb FIR Filters
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing [CD-ROM]. Anaheim: Acta Press, 2005, p. 479-067. ISBN 0-88986-518-3.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Precise Maximally Flat Notch FIR Filters
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing [CD-ROM]. Anaheim: Acta Press, 2005, p. 479-066. ISBN 0-88986-518-3.
Zahradník, P. - Vlček, M. - Šimák, B.
Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters for Communication Purposes
In: Networking - ICN 2005. Berlin: Springer-Verlag, 2005, vol. 2, p. 392-400. ISBN 3-540-25338-6.
Žiška, P. - Vlček, M. - Laipert, M.
Design of Digital All-pass Filters with Equal-Ripple Group Delay Frequency Response
In: ECCTD´05 - 2005 European Conference on Circuit Theory and Design. Cork: University College Cork, 2005, vol. 2, p. 365-368. ISBN 0-7803-9066-0.

Andrea del Centina, Alessandra Fiocca, Giunia Adini, Maria Luisa Tanganelli: The Archive of Guglielmo Libri from its Dispersal to the Collections at the Biblioteca Moreniana
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2005, vol. !!!, no. 56, p. 48-49. ISSN 1027-488X.

Bernhelm Booş--Bavnbek, Jens Hoyrup (eds.): Mathematics and War, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2003
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2005, vol. !!!, no. 55, p. 47. ISSN 1027-488X.

D. Flament: Histoire des nombres complexes. Entrée algebre et géométrie, CNRS Editions, Paris, 2003,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2005, vol. !!!, no. 55, p. 50. ISSN 1027-488X.

Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2005, vol. !!!, no. 55, p. 48. ISSN 1027-488X.

Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, Birkhäser Verlag, Basel-Boston-Berlin, second revised edition, 2004,
In: Mathematica Bohemica. 2005, vol. 130, no. 4, p. 448. ISSN 0862-7959.

Steve Russ: The Mathematical Works od Bernard Bolzano, Oxford University Press, 2004
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2005, vol. !!!, no. 56, p. 54-55. ISSN 1027-488X.

2004

Bečvářová, M.
Augustin Pánek (1843-1908)
In: Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004, s. 206-234. ISBN 80-7285-040-7.
Bečvářová, M.
Czech Project in History of Mathematics. (Biographical Monographs. Evaluation of Scientific and Pedagogical Work)
In: International Journal of history and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine. 2004, vol. 12, no. 1, p. 40-48. ISSN 0036-6978.
Bečvářová, M.
Josef Úlehla (1852-1933)
In: Učitel matematiky. 2004, roč. 13, č. 1, s. 39-48. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Kvadratické rovnice řešené pravítkem a kružítkem
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní, 2004, s. 21.
Bečvářová, M.
Kvadratické rovnice v historii matematiky
In: Zpravodaj z 3. celostátního semináře učitelů matematiky SOŠ, SOU a ISŠ. Ústí nad Orlicí: JČMF matematická pedagogická sekce a SOŠ automobilni a SOU automobilní, 2004, s. 16-19.
Bečvářová, M.
Letní školy z historie matematiky
In: Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004, s. 242-253. ISBN 80-7285-040-7.
Bečvářová, M.
XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 25. mezinárodní konference historie matematiky
In: Učitel matematiky. 2004, roč. 13, č. 1, s. 54-56. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Život a dílo matematika Karla Zahradníka (1848-1916)
In: Morava viděna z vnějšku, 22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Olomouc: Centrum pro Československá exilová studia při katedře historie FF UP, Olomouc, 2004, s. 111-112.
Bečvářová, M.
24. letní mezinárodní konference Historie matematiky
In: Dějiny věd a techniky. 2004, roč. 37, č. 1, s. 52-54. ISSN 0300-4414.
Bek, R. - Zlatník, Č.
Co je vědecký pohled na svět?
In: XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM]. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2004, ISBN 80-7231-116-6.
Bjorner, D. - George, C.W. - Haxthausen, A.E. - Madsen, C.K. - Holmslykke, S. - et al.
"UML-ising" Formal Techniques
In: Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer, 2004, p. 423-450. ISBN 3-540-23135-8.
Bjorner, D. - Chiang, P. - Pěnička, M. - Jacobsen, S.T. - Hansen, J.K. - et al.
Torward a Formal Model of CyberRail
In: Building the Information Society. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 2004, p. 657-664. ISBN 1-4020-8156-1.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-boso-fermion realizations of quantum superalgebra U_q(gl(m,n))
In: Proceedings of the 5th International Workshop Lie Theoru and Its Applications in Physics. Singapore: World Scientific, 2004, p. 403-413. ISBN 981-238-936-9.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-boson-fermion realizations of quantum superalgebra U_q(gl(2,1))
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: JINR, 2004, p. 174-180. ISBN 5-9530-0042-1.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pošta, S. (ed.)
Proceedings of International Conference Symmetry Methods in Physics
Dubna: JINR, 2004. 28 p. ISBN 5-9530-0069-3.
Burdík, Č. - Navrátil, O. (ed.)
Papers of the 13-th International Colloquium Quantum Groups
New York: Kluwer Press, 2004. 270 p. ISSN 0011-4626.
Bureš, P.
Abstrakt závěrečné zprávy k projektu testování systému RDS-TMC
In: Sborník k semináři pilotního projektu TEST RDS-TMC. Praha: Central European Data Agency, 2004, díl 1, s. 4-30.
Bureš, P.
CEN TC 278 WG12 - Automatická identifikace vozidel a nákladů, Výroční zpráva gestora za rok 2004
[Výroční zpráva]. Brno: SILMOS s.r.o., 2004. n0401. 100 s.
Bureš, P. - Novobilský, J.
Lokalizované dopravní informace jako klíč k dynamické navigaci
In: GIS SEČ - 2004 [CD-ROM]. Praha: ČESKÁ ASOCIACE PRO GEOINFORMACE, 2004, díl 1, s. 60-66. ISBN 80-86143-28-7.
Bureš, P. - Svítek, M.
Traffic Information Dissemination Into Heterogeneous Systems
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas, , 2004, p. 77-83. ISBN 960-88136-0-3.
Davídek, V. - Laipert, M. - Vlček, M.
Analogové a číslicové filtry
2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 345 s. ISBN 80-01-03026-1.
Fexa, A. - Hlaváč, V. - Jůza, M. - Matas, J. - Svoboda, T. - et al.
Crowd separation in digital video images
[Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Cybernetics, 2004. K333-17/04. 43 p.
Goulias, K.G. - Kim, T.G. - Přibyl, O.
A longitudinal analysis of awareness and use for Advanced Traveler Information Systems
In: ITS JOURNAL. 2004, vol. 8, no. 1, p. 3-17. ISSN 1024-8072.
Homolová, J. - Nagy, I.
Model dopravní mikrooblasti
In: Automatizace. 2004, roč. 47, č. 12, s. 752-758. ISSN 0005-125X.
Homolová, J. - Nagy, I.N.
Local traffic control of microregion
In: CMP'04: Multiple Participant Decision Making, Theory. Adelaide: Advanced Knowledge International, 2004, p. 161-171. ISBN 0-9751004-5-9.
Hykšová, M.
Game Theory - Motivation for Mathematical Education
In: XIth Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro. Book of Abstracts. Podgorica: University of Podgorica, 2004, p. 97-98.
Hykšová, M.
Game Theory and Life
In: Aplimat 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, p. 495-500. ISBN 80-227-1995-1.
Hykšová, M.
Game Theory and Life
In: Aplimat 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, p. 495-500. ISBN 80-227-1995-1.
Hykšová, M.
Historické počátky teorie her
In: Matematika v proměnách věků III. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004, s. 69-98. ISBN 80-7285-040-7.
Hykšová, M.
Several Milestones in the History of Game Theory
In: VII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Technische Universität, 2004, p. 49-56.
Hykšová, M.
Teorie her a politologie
[Nepublikovaná přednáška]. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. 2004-08-28.
Hykšová, M.
24. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, roč. 49, č. 1, s. 81. ISSN 0032-2423.
Hykšová, M.
6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2004, roč. 49, č. 1, s. 80-81. ISSN 0032-2423.
Janoš, V. - Baudyš, K.
Integrální taktový grafikon v boji s vlakovým kilometrem
In: Železnice jako součást integrovaného dopravního systému [CD-ROM]. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2004, ISBN 80-01-02988-3.
Janoš, V. - Polák, O. - Pospíšil, J. - Baudyš, K. - Hürlimann, D.
Simulace železničního provozu
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, díl -, s. 89-92. ISBN 80-01-03047-4.
Kovář, B. - Přikryl, J. - Vlček, M.
Flexible License Plate Recognition System
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas, , 2004, p. 72-76. ISBN 960-88136-0-3.
Kovář, B. - Přikryl, J. - Vlček, M.
Flexible License Plate Recognition System
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas, , 2004, p. 72-76. ISBN 960-88136-0-3.
Laipert, M. - Vlček, M. - Vrbata, J.
Contribution to the Chebyshev Approximations of the Normalized Low-Pass Prototype
In: Radioengineering. 2004, vol. 13, no. 1, p. 32-36. ISSN 1210-2512.
Malá, Z.
Studium nelineární záznějiové interakce vln s plazmatem
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2004. 124 s.
Malá, Z.
The Nonlinear Interaction of Waves Generated by the Stimulated Raman Scattering with Plasma in the PALS Experiment for the Laser Wavelength 438 nm
In: Czechoslovak Journal of Physics. 2004, vol. 54, no. C, p. C378-C384. ISSN 0011-4626.
Malá, Z. - Nováková, D. - Hochman, J.
Laboratory Exercises Support - Knowledge Tests
In: Proceedings of the Conference New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004, p. 334-337. ISBN 80-7355-024-5.
Malá, Z. - Nováková, D. - Hochman, J.
Laboratory Exercises Support - Knowledge Tests
In: Proceedings of the Conference New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004, p. 334-337. ISBN 80-7355-024-5.
Malá, Z. - Nováková, D. - Polcar, T.
The Innovation and Complementation of Practical Physic Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 54-55. ISBN 80-01-02945-X.
Malá, Z. - Nováková, D. - Polcar, T.
The Innovation and Complementation of Practical Physic Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 54-55. ISBN 80-01-02945-X.
Nováková, D. - Malá, Z. - Novák, R.
Fyzika II
1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 170 s. ISBN 80-01-03090-3.
Nováková, D. - Malá, Z. - Polcar, T.
Laboratory Practise in Bachelor Studies at Faculty of Transportation Sciences of CTU
In: Proceedings of the Conference New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004, p. 338-341. ISBN 80-7355-024-5.
Nováková, D. - Malá, Z. - Polcar, T.
Laboratory Practise in Bachelor Studies at Faculty of Transportation Sciences of CTU
In: Proceedings of the Conference New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004, p. 338-341. ISBN 80-7355-024-5.
Nováková, D. - Malá, Z. - Polcar, T.
The Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 52-53. ISBN 80-01-02945-X.
Nováková, D. - Malá, Z. - Polcar, T.
The Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 52-53. ISBN 80-01-02945-X.
Pěnička, M. - Bjorner, D.
From Railway Resource Planning to Train Operation
In: Building the Information Society. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 2004, p. 629-636. ISBN 1-4020-8156-1.
Polcar, T. - Cvrček, L. - Široký, P. - Novák, R.
Tribologické vlastnosti PVD povlaků CrCN za zvýšené teploty
In: Sborník přednášek Vrstvy a povlaky 2004. Trenčín: Digital Graphic, 2004, s. 35-39. ISBN 80-968337-8-2.
Prokš, J. - Bureš, P. (ed.)
Sborník k semináři pilotního projektu TEST RDS-TMC
Praha: Central European Data Agency, 2004. 60 s.
Přibyl, O.
A Microsimulation Model of Activity Patterns and Withing Household Interactions
[Doktorská práce (Ph.D.)]. Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2004. 215 s.
Přibyl, O.
Computational Intelligence in Transportation Applications
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress [CD-ROM]. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, vol. 1,
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
Simulation of Daily Activity Patterns
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress [CD-ROM]. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, vol. 1,
Přibyl, O. - Horňáková, V.
Je možné změnit naše dopravní chování?
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, díl -, s. 75-79. ISBN 80-01-03047-4.
Svítek, M. - Bureš, P.
RDS-TMC Pilot Project in the Czech Republic
In: Moving Towards an Integrated Europe-ITS- Proceedings, Hungary 2004 [CD-ROM]. Brussels: ERTICO - ITS Europe, 2004, p. 31-45.
Svítek, M. - Bureš, P. - Jindra, J.
Dynamic navigation for the CZ
In: Technologies & Prosperity. 2004, vol. 9, no. 3, p. 39-41. ISSN 1213-7162.
Špetík, R. - Vlček, M. - Sovka, P.
Application of Zolotarev Polynomials for Non-Stationary Signals Spectral Analysis
In: Digital Technologies 2004. Žilina: Technical University of Žilina, 2004, vol. 1, p. 49-54. ISBN 80-8070-334-5.
Špetík, R. - Vlček, M. - Sovka, P.
Application of Zolotarev Polynomials for Non-Stationary Signals Spectral Analysis
In: Digital Technologies 2004. Žilina: Technical University of Žilina, 2004, vol. 1, p. 49-54. ISBN 80-8070-334-5.
Špetík, R. - Vlček, M. - Sovka, P.
Spectral Analysis of Non-Stationary Signals using Zolotarev Polynomials
In: 7th COST 276 Workshop [CD-ROM]. Ankara: Middle East Technical University, 2004, p. 6.
Taufer, J.
Numerical Solution of Boundary Value Problems for Selfadjoint Differential Equations of 2nth Order
In: Applications of Mathematics. 2004, vol. 49, no. 2, p. 141-164. ISSN 0862-7940.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Fast Analytical Design Method for Maximally Flat Notch FIR Filters
In: 7th COST 276 Workshop [CD-ROM]. Ankara: Middle East Technical University, 2004,
Vlček, M. - Zahradník, P.
Fast Analytical Design Method for Maximally Flat Notch FIR Filters
In: 7th COST 276 Workshop [CD-ROM]. Ankara: Middle East Technical University, 2004,
Vlček, M. - Zahradník, P.
Fast Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas, , 2004, p. 5-10. ISBN 960-88136-0-3.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Fast Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas, , 2004, p. 5-10. ISBN 960-88136-0-3.
Voráčová, Š.
Aplikace epipolární geometrie
In: Geometrie a počítačová grafika 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, s. 236-241. ISBN 80-248-0581-2.
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M.
Fast Design of 2-D Extremely Narrow Bandstop FIR Filters
In: MWSCAS 2004 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2004, p. II-69-II-72. ISBN 0-7803-8347-8.
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M.
Fast Design of 2-D Extremely Narrow Bandstop FIR Filters
In: MWSCAS 2004 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2004, p. II-69-II-72. ISBN 0-7803-8347-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Arbitrary Oriented Asteroidal 2-D FIR Filters
In: Computational Science - ICCS 2004: 4th International Conference. Berlin: Springer, 2004, p. 64-71. ISBN 3-540-22129-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Arbitrary Oriented Asteroidal 2-D FIR Filters
In: Computational Science - ICCS 2004: 4th International Conference. Berlin: Springer, 2004, p. 64-71. ISBN 3-540-22129-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
In: 6th IASTED International Conference on Signal and Image Processing SIP'2004 [CD-ROM]. Hawaii: IASTED, 2004, p. 351-356. ISSN 1482-7921.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
In: 6th IASTED International Conference on Signal and Image Processing SIP'2004 [CD-ROM]. Hawaii: IASTED, 2004, p. 351-356. ISSN 1482-7921.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
In: ICSES'04 International Conference on Signals and Electronic Systems. Poznaň: PTETiS, 2004, p. 31-34. ISBN 83-906074-7-6.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
In: ICSES'04 International Conference on Signals and Electronic Systems. Poznaň: PTETiS, 2004, p. 31-34. ISBN 83-906074-7-6.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Optimal Comb FIR Filters
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 472-473. ISBN 80-01-02945-X.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Optimal Comb FIR Filters
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 472-473. ISBN 80-01-02945-X.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Optimal Comb FIR Filters
In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 472-473. ISBN 80-01-02945-X.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters
In: Computational Science - ICCS 2004: 4th International Conference. Berlin: Springer, 2004, p. 56-64. ISBN 3-540-22129-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters
In: Computational Science - ICCS 2004: 4th International Conference. Berlin: Springer, 2004, p. 56-64. ISBN 3-540-22129-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters for Image Enhancement
In: Lecture Notes in Artificial Intelligence 3215, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Berlin: Springer, 2004, p. 726-732. ISBN 3-540-23205-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters for Image Enhancement
In: Lecture Notes in Artificial Intelligence 3215, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Berlin: Springer, 2004, p. 726-732. ISBN 3-540-23205-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Fast Analytical Design Algorithms for FIR Notch Filters
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems. 2004, vol. 51, no. 3, p. 608-623. ISSN 1057-7122.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Fast Analytical Design Algorithms for FIR Notch Filters
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems. 2004, vol. 51, no. 3, p. 608-623. ISSN 1057-7122.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Fast Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
In: Communications. 2004, vol. 6, no. 4, p. 34-37. ISSN 1335-4205.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Fast Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
In: Communications. 2004, vol. 6, no. 4, p. 34-37. ISSN 1335-4205.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Fast Design of Optimal Comb FIR Filters
In: Lecture Notes in Artificial Intelligence 3215, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Berlin: Springer, 2004, p. 733-739. ISBN 3-540-23205-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Fast Design of Optimal Comb FIR Filters
In: Lecture Notes in Artificial Intelligence 3215, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Berlin: Springer, 2004, p. 733-739. ISBN 3-540-23205-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Optimal Highly Selective FIR Comb Filters for Communication Purposes
In: ICN'2004 [CD-ROM]. Anchorage, Alaska: IEEE, 2004, p. 951-956. ISBN 0-86341-326-9.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Optimal Highly Selective FIR Comb Filters for Communication Purposes
In: ICN'2004 [CD-ROM]. Anchorage, Alaska: IEEE, 2004, p. 951-956. ISBN 0-86341-326-9.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Simple Analytical Design of Comb FIR Filters
In: MWSCAS 2004 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2004, p. II-65-II-68. ISBN 0-7803-8347-8.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Simple Analytical Design of Comb FIR Filters
In: MWSCAS 2004 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2004, p. II-65-II-68. ISBN 0-7803-8347-8.

Joseph W. Dauben, Christoph J. Scriba: Writing the History of Mathematics: Its Historical Development
In: Mathematica Bohemica. 2004, roč. 192, č. 3, s. 333-334. ISSN 0862-7959.

M. Anderson, V. Katz, R. Wilson (ed.): Sherlock Holmes in Babylon and Other Tales of Mathematical History
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2004, vol. !!!, no. 54, p. 40. ISSN 1027-488X.

M. Emmer, M. Manaresi: Mathematics, Art, Technology and Cinema
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2004, vol. !!!, no. 51, p. 39. ISSN 1027-488X.

S. Schönbeck: S. Schönbeck: Euklid. Um 300 v. Ch
In: Mathematica Bohemica. 2004, vol. 129, no. !!!, p. 336. ISSN 0862-7959.

2003

Bečvář, J. - Bečvářová, M. - Vymazalová, H. (ed.)
Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie
1. vyd. Praha: Prometheus, 2003. 371 s. ISBN 80-7196-255-4.
Bečvářová, M.
Josef Lošťák
In: Učitel matematiky. 2003, roč. 11, č. 4, s. 218-227. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Matematika ve staré Mezopotámii
In: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus, 2003, s. 200-371. ISBN 80-7196-255-4.
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (2)
In: Učitel matematiky. 2003, roč. 11, č. 2, s. 105-113. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Starověká Mezopotámie
In: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha: Prometheus, 2003, s. 179-199. ISBN 80-7196-255-4.
Bečvářová, M.
Zápis čísel v Evropě 500-1600
In: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, s. 161-173. ISBN 80-7325-018-7.
Bečvářová, M.
6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 24. mezinárodní konference Historie matematiky
In: Učitel matematiky. 2003, roč. 12, č. 1, s. 59-62. ISSN 1210-9037.
Bek, R.
Zamyšlení nad naivně ralistickým a vědeckým pohledem na svět a výchova na vysokých školách
[Nepublikovaná přednáška]. Vysoká škola pozemního vojska. 2003-05-22.
Bek, R.
Zamyšlení nad naivně realistickým a vědeckým pohledem na svět a výchova na vysoké škole
In: XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM]. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003, ISBN 80-7231-105-0.
Bittner, J. - Přikryl, J. - Slavík, P.
Exact Regional Visibility Using Line Space Partitioning
In: Computers & Graphics. 2003, vol. 27, no. 4, p. 569-580. ISSN 0097-8493.
Bittner, J. - Přikryl, J. - Slavík, P.
Exact Regional Visibility Using Line Space Partitioning
In: Computers & Graphics. 2003, vol. 27, no. 4, p. 569-580. ISSN 0097-8493.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Q-Boson Realizations of the Quantum Algebras
In: GROUP 24 : PHYSICAL AND MATHEMATICAL ASPECTS OF SYMMETRIES. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2003, p. 795-798. ISSN 0951-3248.
Burdík, Č. - Navrátil, O. (ed.)
Papers of the 12th International Colloquium on Quantum Groups
Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physics, 2003. 250 p. ISSN 0009-0700.
Bureš, P.
Dynamická navigace a šíření dopravních informací
In: Telematika a tvorba inteligentního dopravního systému města. Praha: ABF, 2003, s. 6-7. ISBN 80-86165-67-1.
Bureš, P.
Lane Departure Warning - Vehicle Support System
In: Proceedings of the 5th COST 276 Workshop. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, p. 30-34. ISBN 80-01-02840-2.
Bureš, P.
Long Distance Lane Boundary Visualisation on Curved Roads with a Slope
In: EC-VIP-MC 2003, 4th EURASIP Conference focused on Video / Image Processing and Multimedia Communications. Zagreb: Faculty of Elelctrical Engineering and Computing, 2003, vol. 1, p. 169-174. ISBN 953-184-059-8.
Čadík, M. - Slavík, P. - Přikryl, J.
Experimental System for Visualisation of the Light Load
In: WSCG 2003 - Posters. Pilsen: University of West Bohemia, 2003, p. 37-40. ISBN 80-903100-2-8.
Čadík, M. - Slavík, P. - Přikryl, J.
Experimental System for Visualisation of the Light Load
In: WSCG 2003 - Posters. Pilsen: University of West Bohemia, 2003, p. 37-40. ISBN 80-903100-2-8.
Hykšová, M.
Karel Rychlík (1885 - 1968)
1. vyd. Praha: Prometheus, 2003. 314 s. ISBN 80-7196-259-7.
Hykšová, M.
Teorie her-prezentace a motivace
In: Prezentace matematiky - sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita, 2003, s. 35-42. ISBN 80-7083-739-X.
Hykšová, M.
6. seminář z historie matematiky
In: Matematika - fyzika - informatika. 2003, roč. 13, č. 4, s. 252-253. ISSN 1210-1761.
Janoš, V. - Baudyš, K. - Bräuer, D.
Operating Concepts and Timetabling with FBS-examples from Germany and Czech Republic
In: Infotrans 2003. Pardubice: University of Pardubice, 2003, p. 45. ISBN 80-7194-530-7.
Janoš, V. - Baudyš, K. - Bräuer, D. - Krauss, V.
Softwarové řešení problémů souvisejících s konstrukcí taktového grafikonu
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, s. 63-66. ISBN 80-01-02741-4.
Kárný, M. - Nedoma, P. - Guy, T. - Knížek, J. - Nagy, I.
Automatický systém podporující operátory složitých procesů
In: Automatizace. 2003, roč. 46, č. 3, s. 177-179. ISSN 0005-125X.
Kárný, M. - Nedoma, P. - Guy, T. - Knížek, J. - Nagy, I.
Automatický systém podporující operátory složitých procesů
In: Automatizace. 2003, roč. 46, č. 3, s. 177-179. ISSN 0005-125X.
Kovář, B.
Inteligentní vozidlo-system pro podporu řidiče
In: Telematika a tvorba inteligentního dopravního systému města. Praha: ABF, 2003, s. 12. ISBN 80-86165-67-1.
Kovář, B. - Přikryl, J. - Vlček, M. (ed.)
Proceedings of the 5th COST 276 Workshop
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003. 88 p. ISBN 80-01-02840-2.
Kratochvílová, J. - Nagy, I.
Bibliographic Search for Optimisation Methods of Signal Trafic Control
[Research Report]. Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2003. 2081. 41 p.
Kubart, T. - Polcar, T. - Novák, R.
Microscope Scanning System
In: Proceedings of Workshop 2003. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 484-485. ISBN 80-01-02708-2.
Kubart, T. - Polcar, T. - Novák, R.
Samomazné povlaky strojních součástí
In: Sborník referátů z XLIV. konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2003, s. 236-240. ISBN 80-01-02788-0.
Kubart, T. - Polcar, T. - Novák, R.
Teplotní závislost tribologických parametrů MoS2 a MoSe2
In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, díl 1, s. 62-66. ISBN 80-01-02866-6.
Kubart, T. - Polcar, T. - Novák, R. - Kopecký, L. - Nováková, D.
Temperature Dependence of Tribological Properties of MoS2 and MoSe2 Coatings
In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003, p. 81.
Kubart, T. - Polcar, T. - Novák, R. - Kopecký, L. - Nováková, D.
Temperature Dependence of Tribological Properties of MoS2 and MoSe2 Coatings
In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003, p. 81.
Malá, Z. - Nováková, D.
Improvement of Physics Teaching based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
In: Proceedings of Workshop 2003 (online) [CD-ROM]. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 52-53. ISBN 80-01-02708-2.
Malá, Z. - Nováková, D.
The Innovation of Physics Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
In: Proceedings of Workshop 2003 (online) [CD-ROM]. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 56-57. ISBN 80-01-02708-2.
Nagy, I.
Estimation of Static Mixtures
[Associate Professor Thesis]. Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2003. 87 p.
Nagy, I.
Základy bayesovského odhadování a řízení
1. vyd. Praha: ČVUT, 2003. 176 s. ISBN 80-01-02748-1.
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P. - Voráčová, Š.
Bayesian Estimation of Traffic Lane State
In: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, vol. 17, no. 1, p. 51-65. ISSN 0890-6327.
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P. - Voráčová, Š.
Bayesian Estimation of Traffic Lane State
In: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, vol. 17, no. 1, p. 51-65. ISSN 0890-6327.
Nagy, I. - Kratochvílová, J. - Němcová, P.
Bayesian Prediction in Transportation
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, p. 205-210. ISBN 80-01-02741-4.
Nagy, I. - Kratochvílová, J. - Němcová, P.
Bayesian Prediction in Transportation
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, p. 205-210. ISBN 80-01-02741-4.
Novák, R. - Polcar, T. - Kubart, T.
Laboratory Exercises in Vacuum Technology
In: Proceedings of Workshop 2003. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 484-485. ISBN 80-01-02708-2.
Nováková, D. - Hykšová, M.
Modul Fyzika-dle JAR 66, Modul Matematika-dle JAR 66
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 236 s. ISBN 80-7204-314-5.
Nováková, D. - Malá, Z. - Novák, R. - Pospíšil, J. - Vacek, V.
Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at CTU
In: Proceedings of Workshop 2003 (online) [CD-ROM]. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 54-55. ISBN 80-01-02708-2.
Pavelková, L. - Nagy, I.
Search for an Optimal Setup of Stabilized Forgetting in Estimation
[Research Report]. Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2003. 2089. 16 p.
Pěnička, M.
Formální metody tvorby softwaru v železniční dopravě
In: Infotrans 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, s. 52. ISBN 80-7194-530-7.
Pěnička, M. - Strupchanska, A. - Bjorner, D.
Train Maintenence Routing
In: Formal Methods for Railway Operation and Control Systems. Budapest: L'Harmattan, 2003, p. 313-322. ISBN 963-9457-45-0.
Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R.
Abrasive Wear Resistanceof Hard Coatings
In: Proceedings of Workshop 2003. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 586-587. ISBN 80-01-02708-2.
Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R.
Tribological Properties of Wear Resistant Coatings
In: Proceedings of Workshop 2003. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 584-585. ISBN 80-01-02708-2.
Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R.
Tribologické chování TiN, TiCN a CrN při vyšších teplotách
In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, díl 1, s. 67-70. ISBN 80-01-02866-6.
Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L. - Nováková, D.
Friction and Wear Characteristics of TiCN Coating at Elevated Temperatures
In: Vrstvy a povlaky 2003 - Zborník prednášok. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2003, p. 111-115. ISBN 80-968337-1-5.
Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L. - Široky, P.
The Tribological Characteristics of CrN Coating at Elevated Temperatures
In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003, p. 241.
Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L. - Široký, P.
Comparison of Tribological Behaviour of TiN, TiCN and CrN at Elevated Temperatures
In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003, p. 323.
Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Nováková, D.
The Tribological Chracteristics of Coatings Mostly Applied in Industry
In: Vrstvy a povlaky 2003 - Zborník prednášok. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2003, p. 117-120. ISBN 80-968337-1-5.
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
Application of adaptive neuro-fuzzy inference system to analysis of travel behavior
In: TRAVELER BEHAVIOR AND VALUES 2003 - PLANNING AND ADMINISTRATION. 2003, vol. 2003, no. 1854, p. 180-188. ISSN 0361-1981.
Quin, A. - Ettler, P. - Jirsa, L. - Nagy, I. - Nedoma, P.
Probabilistic Advisory Systems for data-intensive Applications
In: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, vol. 17, no. 2, p. 133-148. ISSN 0890-6327.
Quin, A. - Ettler, P. - Jirsa, L. - Nagy, I. - Nedoma, P.
Probabilistic Advisory Systems for data-intensive Applications
In: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, vol. 17, no. 2, p. 133-148. ISSN 0890-6327.
Steiner, M.
Doprava a její společenská efektivnost
In: Doprava a její společenská efektivnost [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2003, s. 41-48. ISBN 80-01-02736-8.
Steiner, M.
Tendence vývoje hnacích systémů automobilů
In: Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, díl 1, s. 7-11. ISBN 80-7194-565-X.
Strupchanska, A. - Pěnička, M. - Bjorner, D.
Railway Staff Rostering
In: Formal Methods for Railway Operation and Control Systems. Budapest: L'Harmattan, 2003, p. 323-334. ISBN 963-9457-45-0.
Třasák, T.
Optimální rozložení dopravních toků na dopravní síti
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, s. 311-316. ISBN 80-01-02741-4.
Třasák, T.
Rozložení dopravních proudů na dopravních sítích
In: Logistika. 2003, roč. 9, č. 10, s. 37-39. ISSN 1211-0957.
Voráčová, Š.
Decomposition of Screw-motion Envelopes of Quadrics
In: Dresden Symposium Geometry: Constructive & Kinematic. Dresden: Technische Universität Dresden, 2003, p. 385-390. ISBN 3-86005-394-9.
Votruba, Z. - Novák, M. - Voráčová, Š.
Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
In: Neural Network World 2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2003, vol. 1, p. 385-392.
Votruba, Z. - Novák, M. - Voráčová, Š.
Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
In: Neural Network World 2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2003, vol. 1, p. 385-392.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Comb FIR Filters
In: Recent Trends in Multimedia Information Processing. Praha: Sdělovací technika, 2003, p. 1-4. ISBN 80-86645-05-3.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Comb FIR Filters
In: Recent Trends in Multimedia Information Processing. Praha: Sdělovací technika, 2003, p. 1-4. ISBN 80-86645-05-3.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Optimal Equiripple FIR Comb Filters
In: ICT'2003 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2003, p. P558. ISBN 0-7803-7662-5.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Optimal Equiripple FIR Comb Filters
In: ICT'2003 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2003, p. P558. ISBN 0-7803-7662-5.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Optimal FIR Comb Filters
In: ICC 2003 - New Frontiers in Telecommunications [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2003, p. 3590-3593. ISBN 0-7803-7803-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Optimal FIR Comb Filters
In: ICC 2003 - New Frontiers in Telecommunications [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2003, p. 3590-3593. ISBN 0-7803-7803-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of 2-D FIR Nail Filters
In: Signal and Image Processing. Anaheim: Acta Press, 2003, p. 263-268. ISBN 0-88986-378-4.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of 2-D FIR Nail Filters
In: Signal and Image Processing. Anaheim: Acta Press, 2003, p. 263-268. ISBN 0-88986-378-4.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Design of Asteroidal 2-D FIR Filters
In: Digital Communications '03. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, p. 99-104. ISBN 80-8070-165-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Latest Results in the Analytical Design of Optimal Equiripple Comb FIR Filters
In: EUROCON 2003 - Computer As a Tool - Proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, vol. I, p. 169-172. ISBN 0-7803-7763-X.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Latest Results in the Analytical Design of Optimal Equiripple Comb FIR Filters
In: EUROCON 2003 - Computer As a Tool - Proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, vol. I, p. 169-172. ISBN 0-7803-7763-X.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Progress in the Analytical Design of Optimal Equiripple Comb FIR Filter
In: Proceedings of the 5th COST 276 Workshop. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, p. 1-4. ISBN 80-01-02840-2.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Progress in the Analytical Design of Optimal Equiripple Comb FIR Filter
In: Proceedings of the 5th COST 276 Workshop. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, p. 1-4. ISBN 80-01-02840-2.

De la Méthode. (Recherches en histoire et philosophie des mathématiques)
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2003, č. 49, s. 30. ISSN 1027-488X.

Geometry. Our Cultural Heritage
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2003, no. 48, p. 30. ISSN 1027-488X.

Il Manoscritto Parigino di Abel. Conservato nella Biblioteca Moreniana di Firenze
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2003, č. 48, s. 29. ISSN 1027-488X.

Introduction to Queueing Networks
In: Neural Network World. 2003, vol. 13, no. 1, p. 103-105. ISSN 1210-0552.

Object Recognition - Fundamentals and Case Studies
In: Neural Network World. 2003, vol. 13, no. 4, p. 211-214. ISSN 1210-0552.

Remarkable Mathematicians From Euleur to von Neumann
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2003, no. 49, p. 33. ISSN 1027-488X.

Rockefeller and the Internalization of Mathematics Between the two World Wars
In: Mathematica Bohemica. 2003, vol. 128, no. 2, p. 217-218. ISSN 0862-7959.

The Evolution of an International Mathematical Research Community 1800-1945
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2003, no. 50, p. 30. ISSN 1027-488X.

The Honors Class Hilbert's Problems and Their Solvers
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2003, no. 50, p. 32. ISSN 1027-488X.

2002

Bečvářová, M.
Algebra ve staré Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. Pedagogická fakulty ZČU. 2002-10-24.
Bečvářová, M.
Euclid's Elements in the Czech Republic
[Unpublished Lecture]. 13th Novembertagung on the History of Mathematics. 2002-11-02.
Bečvářová, M.
Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady
Praha: Prometheus, 2002. 297 s. ISBN 80-7196-233-3.
Bečvářová, M.
Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2002, p. 119-126.
Bečvářová, M.
Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
[Unpublished Lecture]. VI. Oesterreichische Symposion zur Geschichte der Mathematik. 2002-05-01.
Bečvářová, M.
Geometrie v Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2002-12-10.
Bečvářová, M.
Geometrie ve staré Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. Pedagogická fakulty ZČU. 2002-11-14.
Bečvářová, M.
Geometrie ve staré Mezopotámii
[Nepublikovaná přednáška]. Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 2002-12-09.
Bečvářová, M.
Karel Pánek (1849-1904)
In: Učitel matematiky. 2002, vol. 10, no. 4, p. 253-256. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Matematika ve staré Mezopotánii
[Nepublikovaná přednáška]. Pedagogická fakulty ZČU. 2002-04-10.
Bečvářová, M.
Matematika ve staré Mezopotánii
[Nepublikovaná přednáška]. Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 2002-05-13.
Bečvářová, M.
Matematika ve staré Mezopotánii II
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2002-05-07.
Bečvářová, M.
Matematika ve starověké Mezopotánii I
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2002-04-23.
Bečvářová, M.
Matematika ve starověké Mezopotánii III
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2002-05-21.
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes (1)
In: Učitel matematiky. 2002, roč. 11, č. 1, s. 49-58. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Působení F. J. Studničky na pražské universitě
[Nepublikovaná přednáška]. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště AVČR a UK. 2002-11-19.
Bečvářová, M.
Zajímavé matematické příklady ze staré Mezopotámie
[Nepublikovaná přednáška]. Pedagogické centrum. 2002-10-11.
Bečvářová, M.
Zápis čísel v Evropě v letech 600-1600
[Nepublikovaná přednáška]. Výzkumné centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 2002-04-27.
Bečvářová, M.
Zrod řecké matematiky
[Nepublikovaná přednáška]. FTVS UK. 2002-02-19.
Bek, R.
Cesta od kvalitativního k matematickému pohledu na realitu a zpět
In: Matematika v inženýrském vzdělávání. Praha: JČMF, Komise pro matematiku na VŠTEZ, 2002, s. 13-16. ISBN 80-7015-864-6.
Bek, R.
intuitivní usuzování odborníka na pozadí dobře zvládnutého matematického řešení
In: 20. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků). Vyškov: VVŠ PV, 2002, s. 30-35. ISBN 80-7231-090-9.
Bek, R.
Intuitivní usuzování odborníka na pozadí dobře zvládnutého matematického řešení
[Nepublikovaná přednáška]. Vysoká škola pozemního vojska. 2002-05-16.
Budinská, Z. - Kubart, T. - Novák, R. - Nováková, D.
Development and Realization of Superlattice Coatings
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 78-79. ISBN 80-01-02511-X.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Nonlinear superposition formulae based on the Lie group SO(n+1,n)
In: Journal of Physics A: Mathematical and General. 2002, vol. 35, no. 2, p. 2431-2440. ISSN 0305-4470.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Nonlinear superposition formulae based on the Lie group SO(n+1,n)
In: Journal of Physics A: Mathematical and General. 2002, vol. 35, no. 2, p. 2431-2440. ISSN 0305-4470.
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Pashnev, A.
On the Fock space realizations of nonlinear algebras describing the high spin fields in AdS spaces
In: Proceedings of 16th Born Symposium Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: JINR, 2002, p. 11-17. ISBN 5-85165-692-1.
Burdík, Č. - Navrátil, O. (ed.)
Papers of the 11-th International Colloquium on Quantum Groups
Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physics, 2002. 127 p. ISSN 0009-0700.
Bureš, P.
Automation in Tribodiagnostics
In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications [CD-ROM]. Firenze: Universita degli Studi, 2002, ISBN 84-89315-26-4.
Drastík, F. - Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Suchánek, R. - et al.
Strojnická příručka
1. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2002. 300 s. ISBN 80-86229-65-3.
Hykšová, M.
A Methodological Approach to global Evaluation of the Scicutific Work of a Personality
[Unpublished Lecture]. Österreichische Gesellschaft für Wissenschftsgeschichte. 2002-04-28.
Hykšová, M.
A Methodological Approach to Global Evaluation of the Scientific Work of a Personality
In: 6. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien: Österreichische Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2002, p. 127-135.
Hykšová, M.
Game Theory and Its Applications-the Origin and Development
[Unpublished Lecture]. Institut für Didaktik der Mathematik,J.W.Goethe-Universität. 2002-11-02.
Hykšová, M.
Game Theory and Its Applications-the Origin and Development
[Unpublished Lecture]. Institut für mathematik und Informatik,Universität Greifswald. 2002-11-05.
Hykšová, M.
Karel Rychlík (1885-1968)
[Doktorská disertační práce (DrSc.)]. Praha: ČVUT, 2002. 279 s.
Hykšová, M.
prof. K. Rychlík a axiomatická teorie pravděpodobnosti
[Nepublikovaná přednáška]. Přírodovědecká fakulta MU v Brně katedra matematiky. 2002-04-15.
Hykšová, M.
Prof. K Rychlík a axiomatická teorie pravděpodobnosti
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2002-04-16.
Hykšová, M.
Vznik a vývoj teorie her
[Nepublikovaná přednáška]. Výzkumné centrum pro dějiny vědy při AVČR,JČMF. 2002-08-24.
Hykšová, M.
XI.seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky a 23.letní škola historie matematiky
In: Učitel matematiky. 2002, roč. 11, č. 1 (45), s. 59-61. ISSN 1210-9037.
Hykšová, M.
XI.seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
In: Matematika - fyzika - informatika. 2002, roč. 12, č. 4, s. 250-251. ISSN 1210-1761.
Janoš, V. - Baudyš, K.
Moderní trendy plánováí nabídky v odobní železniční dopravě
In: Manažment v železničnej doprave, sborník medzinárodného seminára. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2002, díl 1, s. 42-46. ISBN 80-7100-994-6.
Kárný, M. - Nagy, I. - Nedoma, P. - Guy, T. - Knížek, J. - et al.
Systém ProDaCTool pro podporu operátorů složitých procesů
In: Chemagazín. 2002, roč. 12, č. 4, s. 14-16. ISSN 1210-7409.
Kárný, M. - Nagy, I. - Novovičová, J.
Mixed-data multi-modelling for fault detection and isolation
In: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2002, vol. 16, no. 1, p. 61-83. ISSN 0890-6327.
Knížek, J. - Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M.
Testing of Mixture Estimation with BMTB initialization
[Research Report]. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation, 2002. 2053. 22 p.
Kovář, B. - Paclík, P.
Road Sign Recognition System
In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications [CD-ROM]. Firenze: Universita degli Studi, 2002, ISBN 84-89315-26-4.
Malá, Z.
On the Interaction of two Beating Electrostatic Waves with Plasma Electrons
In: Czechoslovak Journal of Physics. 2002, vol. 52, no. 1, p. 65-84. ISSN 0011-4626.
Malá, Z.
On the Interaction of two Beating Electrostatic Waves with Plasma Electrons
In: Czechoslovak Journal of Physics. 2002, vol. 52, no. 1, p. 65-84. ISSN 0011-4626.
Malá, Z. - Budinská, Z. - Králová, R.
Sbírka příkladů z fyziky
1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 104 s. ISBN 80-01-02597-7.
Nagy, I.
Estimation of Difficult Data Symples with Static Mixtures
[Research Report]. Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2002. 2065. 49 p.
Nagy, I.
Estimation of Real Data with Dynamic Mixtures
[Research Report]. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation, 2002. 2066. 49 p.
Nagy, I.
Pravděpodobnost a matematická statistika-cvičení
Praha: ČVUT, 2002. 153 s. ISBN 80-01-02454-7.
Nagy, I.
Rozhodování a řízení v dopravě. Část III. Speciální modely
[Výzkumná zpráva]. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2002. 2064. 41 s.
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L. - Ettler, P.
Modelování chování složitých systémů pro podporu operátorů
In: Automa. 2002, roč. 8, č. 11, s. 54-57. ISSN 1210-9592.
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L. - Ettler, P.
Modelování chování složitých systémů pro podporu operátorů
In: Automa. 2002, roč. 8, č. 12, s. 44-49. ISSN 1210-9592.
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L. - Ettler, P.
O bayesovském učení
In: Automa. 2002, roč. 8, č. 7, s. 56-60. ISSN 1210-9592.
Navrátil, O.
Kvantové grupy a jejich ralizace
[Docentská habilitační práce]. Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2002. 142 s.
Nedoma, P. - Bohm, J. - Guy, T. - Jirsa, L. - Kárný, M. - et al.
Mixtools, user's guide
[Research Report]. Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2002. 2065. 49 p.
Novák, R. - Budinská, Z. - Kubart, T. - Polcar, T.
Nanokrystalické a nanokompozitní povlaky CoCr
In: NANO'02. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002, díl 1, s. 77. ISBN 80-7204-258-0.
Novák, R. - Polcar, T. - Kubart, T. - Nováková, D. - Budinská, Z.
Volba složení a technologie výroby otěruvzdorných povlaků
In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2002, s. 67-70. ISBN 80-01-02652-3.
Nováková, D. - Malá, Z.
Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 86-87. ISBN 80-01-02511-X.
Nováková, D. - Malá, Z.
Laboratorní cvičení z Fyziky 1
1. vyd. Praha: ČVUT, 2002. 107 s. ISBN 80-01-02512-8.
Nováková, D. - Malá, Z.
Laboratorní cvičení z Fyziky 2
1. vyd. Praha: ČVUT, 2002. 93 s. ISBN 80-01-02636-1.
Nováková, D. - Novák, R. - Vacek, V.
Laboratory Training in Plasma Technology Course
In: PTEE2002 [CD-ROM]. Leuven: Leuven University, 2002, p. 12. ISBN 90-5682-359-0.
Nováková, D. - Novák, R. - Vacek, V.
Laboratory Training in Plasma Technology Course
In: PTEE2002 [CD-ROM]. Leuven: Leuven University, 2002, p. 12. ISBN 90-5682-359-0.
Nováková, D. - Novák, R. - Vacek, V. - Pospíšil, J. - Malá, Z.
Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at Technical University
In: PTTE 2002-3rd European Conference on Physics Teaching in Engineering Education [CD-ROM]. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2002, vol. 1, p. 11.
Nováková, D. - Novák, R. - Vacek, V. - Pospíšil, J. - Malá, Z.
Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at Technical University
In: PTTE 2002-3rd European Conference on Physics Teaching in Engineering Education [CD-ROM]. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2002, vol. 1, p. 11.
Patten, M. - Goulias, K.G. - Přibyl, O.
User perceptions of Advanced Traveller Information Systems on the Pennsylvania turnpike
In: Proceedings of the 9th World Congress on Intelligent Transport Systems [CD-ROM]. Washington: ITS AMERICA, 2002,
Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R.
Analysis of Plasma by Optical Emission Spectroscopy
In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 120-121. ISBN 80-01-02511-X.
Polcar, T. - Novák, R. - Kubart, T.
Teplotní závislosti tribolofických parametrů tvrdých a otěruvzdorných povlaků
In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2002, s. 67-70. ISBN 80-01-02652-3.
Pudil, P. - Novovičová, J. - Somol, P.
Feature selection toolbox software package
In: Pattern Recognition Letters. 2002, vol. 23, no. 4, p. 487-492. ISSN 0167-8655.
Pudil, P. - Novovičová, J. - Somol, P.
Recent Featur Selection Methods in Statistical Pattern Recognition
In: Pattern Recognition and String Matching. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, p. 1-51. ISBN 1-4020-0953-4.
Steiner, M.
Budúcnosť elektrických systémov v konštrukcii automobilov
In: Horizonty dopravy. 2002, č. 1, s. 37-38. ISSN 1210-0978.
Steiner, M.
Verkehrs sicherheit des transportssystems
In: XIX.Internationaler kongress über nutzfahrzeug-sicherheit [CD-ROM]. Budapest: IbB Hungary, 2002,
Taufer, J.
Zavedení plošného integrálu přes hranici množiny (pomocí vytunelování objemu)
In: Mezinárodní konference "60=2na2.3.5?". Liberec: Technická univerzita, 2002, díl 2, s. 47-50. ISBN 80-7083-582-6.
Vacek, V. - Novák, R. - Nováková, D.
Use of the DAQ systems in the Applied Physics Laboratory Work
In: Proceedings of PTEE 2002. Leuven: Leuven University, 2002, vol. 1, p. 1-7. ISBN 90-5682-359-0.
Vacek, V. - Novák, R. - Nováková, D.
Use of the Daq Systems in theApplied Physics Laboratory Work
In: PTEE2002 [CD-ROM]. Leuven: Leuven University, 2002, p. 13. ISBN 90-5682-359-0.
Vacek, V. - Novák, R. - Nováková, D.
Use of the Daq Systems in theApplied Physics Laboratory Work
In: PTEE2002 [CD-ROM]. Leuven: Leuven University, 2002, p. 13. ISBN 90-5682-359-0.
Vlček, M.
Mobilní aplikace v telematice a inteligentní vozidlo
[Nepublikovaná přednáška]. Ericsson. 2002-10-09.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Two-Dimensional FIR Asteroidal Filters
In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications [CD-ROM]. Firenze: Universita degli Studi, 2002, p. S2/1. ISBN 84-89315-26-4.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Two-Dimensional FIR Asteroidal Filters
In: Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications [CD-ROM]. Firenze: Universita degli Studi, 2002, p. S2/1. ISBN 84-89315-26-4.
Voráčová, Š.
Rozpad obalové šroubové plochy
In: Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002, díl 1, s. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Voráčová, Š.
Rozpad obalové šroubové plochy
In: Sborník 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002, díl 1, s. 149-154. ISBN 80-248-0185-X.
Vrbata, J. - Laipert, M. - Vlček, M.
Návrh korektoru skupinového zpoždění počítačem
In: Nové smery v spracovaní signálov VI. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002, díl 2, s. 28-31. ISBN 80-8040-180-2.
Vrbata, J. - Laipert, M. - Vlček, M.
Synthesis of the Group Delay Equalizers
In: ICECS 2002. Zagreb: ICECS 2002 Organizing Committee, 2002, p. 187. ISBN 0-7803-7597-1.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Approach to the Design of 2-D FIR filters with Asteroidal Shape
In: Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology. Žilina: University of Žilina, 2002, vol. 1, p. 64-67. ISBN 80-7100-991-1.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Arbitrary Oriented Asteroidal 2-D FIR Filters
In: APCCAS 2002 Proceedings [CD-ROM]. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society, 2002, p. 217. ISBN 0-7803-7691-9.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of Frequency Scaled Asteroidal 2-D FIR Filters
In: MWSCAS-2002 Conference Proceedings [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2002, p. III_680-III_683. ISBN 0-7803-7524-6.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of 2-D FIR Filters for Image Compression
In: Recent Trends in Multimedia Information Processing. Singapore: World Scientific, 2002, p. 278-281. ISBN 981-238-243-7.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Analytical Design of 2-D FIR Filters with Asteroidal Shape
In: Proceedings of the Fourth IASTED International Conference Signal and Image Processing. Anaheim: Acta Press, 2002, p. 17-20. ISBN 0-88986-340-7.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Design of Equiripple FIR Double Narrow Band Filters for DTMF Applications
In: Proceeding of the International Conference on Telecommunications 2002 - Volume 1. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2002, p. 104-107. ISBN 7-5053-7702-7.
Zahradník, P. - Vlček, M. - Šimák, B.
Equiripple FIR Triple Narrow Band Filters
In: APCCAS 2002 Proceedings [CD-ROM]. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society, 2002, p. 218. ISBN 0-7803-7691-9.

2001

Baudyš, K. - Janoš, V.
Optimalizační metody používané při sestavě integrálního taktového grafikonu
In: Konference "Věda o dopravě". Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů, 2001, s. 299-304. ISBN 80-01-02437-7.
Baudyš, K. - Janoš, V.
Plánování linek v taktové dopravě
In: Konference "Věda o dopravě". Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů, 2001, s. 293-298. ISBN 80-01-02437-7.
Baudyš, K. - Janoš, V.
Výhody taktové dopravy při výlukové činnosti na trati
In: Perner's Contact 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001, s. 32. ISBN 80-7194-321-5.
Baudyš, K. - Janoš, V. - Pěnička, M.
Technická podpora tvorby oběhů hnacích vozidel
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, s. 295-297. ISBN 80-7135-055-9.
Bečvářová, M.
Augustin Pánek
In: Učitel matematiky. 2001, roč. 10, č. 1, s. 60-64. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
In: Informace Matematické Vědecké Sekce JČMF. 2001, č. 56, s. 11-13.
Bečvářová, M.
Cesta za důkazem Velké Fermatovy věty
In: Učitel matematiky. 2001, roč. 9, č. 3, s. 181-183. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Česko-francouzská spolupráce v matematice v 19. století
In: Semináře a studie k dějinám vědy. Edice Práce z dějin vědy, svazek č. 21.. Praha: Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, díl 1, s. 55-67.
Bečvářová, M.
Česko-francouzské kontakty v 19. století
[Nepublikovaná přednáška]. CEFRES. 2001-01-22.
Bečvářová, M.
Číselná symbolika starých civilizací Asie a Ameriky
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2001-12-11.
Bečvářová, M.
Číselné systémy neevropských civilizací
[Nepublikovaná přednáška]. Pedagogická fakulta, ZČU. 2001-11-08.
Bečvářová, M.
Eukleides v Čechách
[Nepublikovaná přednáška]. 2001-11-09.
Bečvářová, M.
Eukleidovy Základy - rozbor I. knihy
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2001-01-09.
Bečvářová, M.
Evaluation of Scientific and Pedagogical Work by Means of Biographical Monographs
[Unpublished Lecture]. FF Universität Regensburg. 2001-10-06.
Bečvářová, M.
F.J.Studnička a JČMF a neb jak se píší monografie
[Nepublikovaná přednáška]. Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 2001-05-23.
Bečvářová, M.
Jak lidé zapisovali čísla
[Nepublikovaná přednáška]. VCVD. 2001-08-21.
Bečvářová, M.
Maturitní zkoušky a přijímací zkoušky
[Nepublikovaná přednáška]. Výzkumné centrum pro dějiny vědy. 2001-01-17.
Bečvářová, M.
Metodika práce-biografie a monografie jako prostředek hodnocení vědecké a pedagogické práce
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2001-10-23.
Bečvářová, M.
Početní algoritmy ve středověké Evropě
[Nepublikovaná přednáška]. Pedagogická fakulta, ZČU. 2001-04-06.
Bečvářová, M.
Početní algoritmy ve středověku
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2001-11-21.
Bečvářová, M.
Počítání na abaku, na linách a na prstech, zápisy čísel
[Nepublikovaná přednáška]. Pedagogická fakulta, ZČU. 2001-03-23.
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na pražské technice v 19. a 20. století
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2001-02-27.
Bečvářová, M.
Středověké knihovny
In: Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001, s. 141-149. ISBN 80-7196-232-5.
Bečvářová, M.
Středověké početní algoritmy
In: Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001, s. 231-263. ISBN 80-7196-232-5.
Bečvářová, M.
Středověké školy
In: Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001, s. 121-139. ISBN 80-7196-232-5.
Bečvářová, M.
Středověké univerzity
In: Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001, s. 341-375. ISBN 80-7196-232-5.
Bečvářová, M.
Středověké univerzity
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2001-12-05.
Bečvářová, M.
Svět čte Eukleida
[Nepublikovaná přednáška]. Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 2001-05-21.
Bečvářová, M.
Zlatý věk řecké matematiky
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2001-04-04.
Bečvářová, M.
5. Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 22. letní škola Historie matematiky
In: Učitel matematiky. 2001, roč. 10, č. 1, s. 54-56. ISSN 1210-9037.
Bek, R.
Psychika "selského rozumu" a matematika
In: 19. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká škola pozemního vojska, 2001, díl 1., s. 25-1. ISBN 80-7231-071-2.
Budinská, Z. - Králová, R. - Novák, R. - Nováková, D.
Application of X-Ray Diffraction Analysis for Study of Nanocomposite Structure Changes
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 430-431. ISBN 80-01-02335-4.
Budinská, Z. - Králová, R. - Novák, R. - Nováková, D.
Application of X-Ray Diffraction Analysis for Study of Nanocomposite Structure Changes
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 430-431. ISBN 80-01-02335-4.
Budinská, Z. - Králová, R. - Novák, R. - Nováková, D.
Measurement of Residual Stresses in CoCr and CoCr-N Coatings
In: Frontiers of Surface Engineering 2001. Tokyo: The Surface Finishing Society of Japan, 2001, vol. 1, p. 68.
Budinská, Z. - Králová, R. - Novák, R. - Nováková, D.
Measurements of Residual Stresses in CoCr and CoCrN
In: ABSTRACTS of Frontiers of Surface Engineering 2001 (FSE 2001). Nagoya: The Surface Finishing Society of Japan, 2001, p. 68.
Budinská, Z. - Kubart, T. - Novák, R. - Nováková, D.
Magnetron Sputtered Coatings CoCr and CoCr-N
In: Funkčné povrchy 2001. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši, 2001, p. 34-39. ISBN 80-88914-34-5.
Budinská, Z. - Kubart, T. - Novák, R. - Nováková, D.
Magnetronem naprašované povlaky CoCr a CoCr-N
In: Funkčné povrchy 2001. Trenčín: GC - TECH, 2001, díl 1, s. 34-39. ISBN 80-88914-34-5.
Budinská, Z. - Kubart, T. - Novák, R. - Nováková, D.
The Study of CoCr and CoCr-N Magnetic Sputtered Coatings
In: ABSTRACTS of Frontiers of Surface Engineering 2001 (FSE 2001). Nagoya: The Surface Finishing Society of Japan, 2001, p. 134.
Budinská, Z. - Kubart, T. - Novák, R. - Nováková, D.
The Study of CoCr and CoCr-N Magnetron Sputtered Coatings
In: Frontiers of Surface Engineering 2001. Tokyo: The Surface Finishing Society of Japan, 2001, vol. 1, p. 134.
Čábelka, M. - Kopecký, F. - Svítek, M.
Informační podpora logistiky v multimodální dopravě
In: LOGI 2001. Praha: neuveden, 2001, s. 100-105.
Černý, J. - Černá, R. - Gemperle, F. - Hájková, V. - Kočandrlová, M. - et al.
Matematika - Přijímací zkoušky na ČVUT
1. vyd. Praha: ČVUT, 2001. 217 s. ISBN 80-01-02323-0.
Hykšová, M.
A Methodological Approach to Global Evaluation of the Scientific Work of a Personality
[Unpublished Lecture]. FF Universität Regensburg. 2001-10-06.
Hykšová, M.
Bolzano, Cauchy a čeští matematici 20. století
[Nepublikovaná přednáška]. CEFRES. 2001-01-22.
Hykšová, M.
Bolzano's Inheritance Research in Bohemia
In: Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001, p. 67-91. ISBN 80-7196-219-8.
Hykšová, M.
Bolzano's Inheritance Research in Bohemia
In: Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001, p. 67-91. ISBN 80-7196-219-8.
Hykšová, M.
Fraktáty a objektově orientované programování
In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2001, roč. 46, č. 3, s. 232-253. ISSN 0032-2423.
Hykšová, M.
Jak se vyvíjel pojem funkce
[Nepublikovaná přednáška]. VCVD. 2001-08-21.
Hykšová, M.
Karel Rychlík and His Mathematical Contributions
[Unpublished Lecture]. Deutsche Mathematische Vereinigung (DMV). 2001-05-09.
Hykšová, M.
Life and Work of Karel Rychlík
In: Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001, p. 258-286. ISBN 80-7196-219-8.
Hykšová, M.
Life and Work of Karel Rychlík
In: Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001, p. 258-286. ISBN 80-7196-219-8.
Hykšová, M.
Metodický přístup ke komplexnímu zhodnocení vědecké práce osobnosti
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2001-11-20.
Kárný, M. - Nedoma, P. - Nagy, I. - Válečková, M.
Initial Description of Multi-Modal Dynamical Models
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. Wien: Springer, 2001, p. 398-401. ISBN 3-211-83651-9.
Kopecký, F. - Svítek, M.
Aplikace projektu Galileo v železniční dopravě
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, s. 200-210. ISBN 80-7135-055-9.
Kopecký, F. - Svítek, M.
Aplikace telematiky
In: Teleinformatika 2001. Praha: WIRELESSCOM, 2001, s. 35-40.
Kopecký, F. - Svítek, M.
Ekonomické telekomunikace
In: Telekomunikace a podnikání. 2001, roč. 10, č. 7, s. 14-17.
Kopecký, F. - Svítek, M.
Evropský program GALILEO a doprava
In: Doprava. 2001, roč. 11, č. 1, s. 10-14. ISSN 0012-5520.
Kopecký, F. - Svítek, M.
Přístupové sítě pro dopravní telematiku
In: Telekomunikace a podnikání. 2001, roč. 10, č. 5, s. 10-14.
Kopecký, F. - Svítek, M.
Umíte využít moderní systémy racionálně?
In: Telekomunikace a podnikání. 2001, roč. 10, č. 6, s. 11-14.
Kopecký, F. - Svítek, M. - Čábelka, M.
Architecture of transport telematics in multimodal trasnportation
In: CZ-INTERMODAL 2001. Praha: neuveden, 2001, p. 80-85.
Kubart, T. - Malá, Z. - Novák, R. - Nováková, D.
Support of Student Creative Contribution to Hart Coatings Study
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 480-481. ISBN 80-01-02335-4.
Kubart, T. - Novák, R. - Nováková, D. - Polcar, T.
Hard and Wear Resistant Coating Properties on the Tips of thin Needles
In: ABSTRACTS of Frontiers of Surface Engineering 2001 (FSE 2001). Nagoya: The Surface Finishing Society of Japan, 2001, p. 309.
Kubart, T. - Novák, R. - Nováková, D. - Polcar, T.
Hard and Wear Resistant Coatings Properties on the Tips of Thin Needles
In: Frontiers of Surface Engineering 2001. Tokyo: The Surface Finishing Society of Japan, 2001, vol. 1, p. 309.
Laipert, M. - Vlček, M.
Stejnoměrná aproximace skupinového zpoždění
In: Slaboproudý obzor. 2001, roč. 58, č. 1, s. 18-21. ISSN 0037-668X.
Malá, Z. - Nováková, D. - Novák, R. - Kubart, T.
The Changes of Internal Stresses in Nanocomposite Coatings Due to Contact Strain
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 406-407. ISBN 80-01-02335-4.
Nagy, I.
Rozhodování a řízení v dopravě-část II. Identifikace a řízení
[Výzkumná zpráva]. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2001. 2022. 73 s.
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P.
Factorized EM Algorithm for Mixture Estimation
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. Wien: Springer, 2001, p. 402-405. ISBN 3-211-83651-9.
Novák, R. - Kubart, T. - Malá, Z. - Nováková, D.
Effect of Coated Edge Geometry on Internal Stress Distribution in Multilayered Coating
In: Surface and Coatings Technology. 2001, vol. 142-144, no. 7, p. 610-614. ISSN 0257-8972.
Novák, R. - Kubart, T. - Polcar, T. - Nováková, D.
Vliv parametrů plazmatu na vlastnosti naprašovaných samomazných povlaků
In: New Trends in Physics. Brno: VUT v Brně, FEI, 2001, díl 1, s. 296-299. ISBN 80-214-1992-X.
Novák, R. - Nováková, D. - Kubart, T. - Řasa, J. - Havlíková, B.
Measurement of the Wear Resistance of CoCrN and TiN Coatings
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 482-483. ISBN 80-01-02335-4.
Novák, R. - Nováková, D. - Kubart, T. - Řasa, J. - Havlíková, B.
Measurement of the Wear Resistance of CoCrN and TiN Coatings
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 482-483. ISBN 80-01-02335-4.
Novák, R. - Nováková, D. - Malá, Z.
Aktuální problémy výuky fyziky v laboratorních cvičeních
In: New Trends in Physics. Brno: VUT v Brně, FEI, 2001, díl 1, s. 504-508. ISBN 80-214-1992-X.
Nováková, D. - Budinská, Z. - Malá, Z.
Fyzika 1
2. vyd. Praha: ČVUT, 2001. 132 s. ISBN 80-01-02360-5.
Nováková, D. - Novák, R. - Vacek, V. - Kubart, T.
Development and Production of Self-Lubricated Coatings for Machinery
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 452-453. ISBN 80-01-02335-4.
Paclík, P. - Duin, R. - Kempen, G.M.P.
Multi-Spectral Image Segmentation Algorithm Combining Spatial and Spectral Information
In: SCIA 2001. Bergen: NOBIM, 2001, p. 230-235. ISBN 82-995940-0-6.
Paclík, P. - Duin, R. - Kempen, G.M.P.
Segmentation of Multi-Spectral Images Using a Combined Classifier Approach
In: ASCI 2001. Delft: ASCI, 2001, p. 147-153. ISBN 90-803086-6-8.
Paclík, P. - Novovičová, J.
Number of Components and Initialization in Gaussian Mixture Model for Pattern Recognition
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. Wien: Springer, 2001, vol. 1, p. 406-409. ISBN 3-211-83651-9.
Pekalska, E. - Paclík, P. - Duin, R.
A Generalized Kernel Approach to Dissimilarity Based Classification
In: Machine Learning Research on Kernel Methods. 2001, vol. 2, no. 2, p. 175-211. ISSN 1533-7928.
Pěnička, M. - Svítek, M.
The system Model for Railway Telematics System
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. B, p. 1060-1061. ISBN 80-01-02335-4.
Prchal, J. - Borka, J. - Svítek, M.
Multimedia and Data Services for Car Drivers
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. B, p. 1104. ISBN 80-01-02335-4.
Steiner, M.
Individuálna automovilová doprava-mikroautomobily ako systém
In: Horizonty dopravy. 2001, č. 3, s. 26-28. ISSN 1210-0978.
Steiner, M.
Malé automobily a systém IAD
In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj. Žilina: Žilinská univerzita, 2001, s. 148-151. ISBN 80-7100-855-9.
Steiner, M.
Úloha microautomobilů v dopravních systémech-japonské zkušenosti
In: Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001, s. 46-47. ISBN 80-7194-342-8.
Steiner, M.
Verkehrssicherheit des Transportsystems
In: 18. Internationale nutzfahrzeug sicherheit tagung, CD ROM. Tata: International Road Transport Union,IbB, 2001, S. 1-8.
Svítek, M. - Borka, J. - Vlček, M.
Modelování systémů a procesů
Praha: ČVUT, 2001. 135 s. ISBN 80-01-02361-3.
Svítek, M. - Kopecký, F.
Towards to Integrated Transport Telematics System
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 105-115. ISBN 80-01-02335-4.
Svítek, M. - Kopecký, F.
Towards to Integrated Transport Telematics System
In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. B, p. 1058-1059. ISBN 80-01-02335-4.
Svítek, M. - Kopecký, F. - Borka, J.
Význam železniční telematiky
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, s. 130-135. ISBN 80-7135-055-9.
Svítek, M. - Kopecký, F. - Čábelka, M.
Architektura dopravního telematického systému- část.1
In: Doprava. 2001, roč. 11, č. 2, s. 4-6. ISSN 0012-5520.
Svítek, M. - Kopecký, F. - Pěnička, M.
Inteligentní dopravní systémy v dopravně-telekomunikačním prostředí ČD
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, s. 150-160. ISBN 80-7135-055-9.
Taufer, J.
On the Method of Solving Boundary Value Problems for Selfadjoin Differential Equations by the Transfer of Conditions
In: ABSTRACTS. Pilsen: University of West Bohemia, 2001, p. 64.
Taufer, J.
The Sweeping Method for Solving of Boundary Value Problems for Selfadjoint Differential Equations
In: Proceedings of 3rd Scientific Collogium. Praha: Chemickotechnologický ústav, 2001, p. 101-107. ISBN 80-7080-423-8.
Tichý, M. - Kovář, B.
Parallel Factorised Algorithms for Mixture Estimation
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. Wien: Springer, 2001, p. 410-413. ISBN 3-211-83651-9.
Vlček, M.
Algoritms for Zolotarev Polynomials and their Applications
In: ABSTRACTS. Pilsen: University of West Bohemia, 2001, p. 69.
Vlček, M.
Dopravní telematika - místo pro nové aplikace
In: Komunikace. 2001, č. 11, s. 6-8. ISSN 1211-9962.
Vlček, M.
Quo Vadis (tele)komunikace
In: Teleinformatika 2001. Praha: WIRELESSCOM, 2001, s. 7-12.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Analytical Design of FIR Multiple Notch Filters
In: NORSIG-2001. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing, 2001, p. 1-5. ISBN 82-995422-1-9.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Analytical Design of Multiple Notch Filters
In: Proceedings of the Norwegian Signal Processing Symposium NORSIG-2001. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing, 2001, p. 1-5. ISBN 82-995422-1-9.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Digital Multiple Notch Filters Performance
In: Circuit Paradigm in the 21st Century. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2001, vol. 1, p. I-49-I-52. ISBN 951-22-5572-3.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Digital Multiple Notch Filters Performance, CD ROM
In: Prooceedings of the 15th European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD'01 , CD ROM. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2001, p. I-49-I-52. ISBN 951-22-5571-5.
Vlček, M. - Zahradník, P.
Latest Results in Equiripple FIR Multiple Notch Filter
In: Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2001. Brno: Czech Section of the IEEE VUT, 2001, p. 137-140. ISBN 80-214-1938-5.
Vrbata, J. - Laipert, M. - Vlček, M.
Remark to Chebyshev Approximation of the Normalized low-pass Filter Prototype
In: Conference Proceedings of the 11th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav radioelektroniky, 2001, p. 58-61. ISBN 80-214-1861-3.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Digital FIR Double Notch Filters
In: Proceedings of the IASTED International Conference Signal and Image Processing. Honolulu: International Association of Science and Technology for Development ACTA Press, 2001, p. 369-372. ISBN 0-88986-297-4.
Zahradník, P. - Vlček, M.
Digital FIR Double Notch Filters
In: Signal and Image Processing. Calgary: Acta Press, 2001, p. 369-372. ISBN 0-88986-297-4.

C.-P. Bruter: La construction des nombres Histoire et épistémologie
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2001, no. 39, p. 28. ISSN 1027-488X.

G. M. Phillips: Two Millenia of Mathematics. From Anclinudes to Gauss
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2001, no. 41, p. 31. ISSN 1027-488X.

J. Fauvel, R. Flood, R. Wilson (eds.): Oxford Figures: 800 Yers of the Mathematical Sciences
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2001, no. 41, p. 29. ISSN 1027-488X.

J. W. Dauben (ed.): The History of Mathematics from Antiquity to Present:A Selective Annoted Biblio praphy
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2001, no. 41, p. 29. ISSN 1027-488X.

R.Siegmund-Schultze: Rockefeller and the Internationalization og Mathematics Between the Two World Wars
In: European Mathematical Society, Newsletter. 2001, no. 41, p. 32-33. ISSN 1027-488X.

2000

Bečvářová, M.
Eukleidovy Základy - česká verze, čeští překladatelé
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2000-12-05.
Bečvářová, M.
Eukleidovy Základy: první kniha
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2000-12-19.
Bečvářová, M.
Eukleidovy Základy: tištěné verze,kritické verze
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2000-11-21.
Bečvářová, M.
Eukleidovy Základy v řeckém, římském a arabském světě
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2000-10-24.
Bečvářová, M.
Eukleidovy Základy včera, dnes a zítra
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF. 2000-08-27.
Bečvářová, M.
Eukleidovy Základy ve středověké Evropě
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2000-11-07.
Bečvářová, M.
Humanizace technického školství aneb výsledky malého experimentu
In: Aula. 2000, roč. 8, č. 2, s. 21-24. ISSN 1210-6658.
Bečvářová, M.
Jak ze střední školy na vysokou školu v 19. století a v první polovine 20. století
[Nepublikovaná přednáška]. Masarykova univerzita v Brně Přírodověd.fak.-kat.matematiky. 2000-04-10.
Bečvářová, M.
Josef Smolík (1832-1915)
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF. 2000-08-25.
Bečvářová, M.
Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní, 2000, s. 15-22.
Bečvářová, M.
Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF matematická pedagogická sekce-skupiny pro SOŠ a SOU pobočka Pardubice. 2000-10-11.
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
In: Pražská technika. 2000, roč. 2, č. 03, s. 7-10.
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF. 2000-09-05.
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století
In: Sborník 26. konference VŠTEZ Lázně Bohdaneč. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000, s. 5-10. ISBN 80-7015-732-1.
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
In: Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky SOŠ, SOU, a ISŠ. Ústí nad Orlicí: SOŠ automobilní a SOU automobilní, 2000, s. 22-23.
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF matematická pedagogická sekce-skupiny pro SOŠ a SOU pobočka Pardubice. 2000-10-12.
Bečvářová, M.
Rekreační matematika 2
In: Učitel matematiky. 2000, roč. 8, č. 2, s. 85-93. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Rekreační matematika 3
In: Učitel matematiky. 2000, roč. 8, č. 3, s. 152-159. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Rekreační matematika 4
In: Učitel matematiky. 2000, roč. 8, č. 4, s. 214-221. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
X. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 21. letní škola historie matematiky
In: Učitel matematiky. 2000, roč. 9, č. 1, s. 57-60. ISSN 1210-9037.
Bek, R.
Poznámky k pojmu "inženýrské myšlení"
In: Sborník 26. konference VŠTEZ Lázně Bohdaneč. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000, s. 11-16. ISBN 80-7015-732-1.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
New Boson Realizations of Quantum Groups U_q (A_n)
In: Geometry and Physics. Palermo: Direzione e Redazione, 2000, p. 75-84.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
New Boson Realizations of the Quantum Groups UqA(n)
In: The Proceeding of the 19th Winter School Geometry and Physics. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2000, p. 9-15.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
New q-Boson Realizations of the Quantum Groups U_q(A_n)
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2000, p. 351-357.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
New q-Boson Realizations of the Quantum Groups UqA(n)
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: Joint Institute for Nuclear Research, 2000, p. 351-357.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
New q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(C3)
In: New Symmetries and Integrable Models. Singapore: World Scientific, 2000, p. 19-26. ISBN 981-02-4270-0.
Bureš, P. - Brandejský, T. - Valach, I.
Image Segmentation for Tribodiagnostics
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 104. ISBN 80-01-02229-3.
Bureš, P. - Brandejský, T. - Valach, I.
Image Segmentation for Tribodiagnostics
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 104. ISBN 80-01-02229-3.
Davídek, V. - Laipert, M. - Vlček, M.
Analogové a číslicové filtry
Praha: ČVUT, 2000. 337 s. ISBN 80-01-02178-5.
Dlouhý, R.
Alternative Antennas for Mobile Phones
In: Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Radioengineering and Electronics, 2000, p. 98-99. ISBN 80-86269-04-3.
Dupák, J. - Finger, M. - Janata, A. - Kracíková, T.I. - Lebeděv, N.A. - et al.
Nuclear orientation of radioactive nuclei - The spin program
In: Czechoslovak Journal of Physics. 2000, vol. 50, no. 3, p. 253-268. ISSN 0011-4626.
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M. - Votruba, Z.
Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2000. LSS 90/2000. 108 s.
Hykšová, M.
Algebraická čísla
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 2000-11-14.
Hykšová, M.
Karel Rychlík
[Nepublikovaná přednáška]. Přírodovědecká fakulta MU v Brně katedra matematiky. 2000-11-06.
Hykšová, M.
Karel Rychlík a Bernard Bolzano
In: IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Praha: Prometheus, 2000, s. 51-62. ISBN 80-7196-168-X.
Hykšová, M.
Life and Work of Karel Rychlík
[Unpublished Lecture]. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektr. a kom. techn.. 2000-11-04.
Kargerová, M. - Voráčová, Š.
Geometry and CAD
In: Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Dresden: Technical University, 2000, p. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.
Kárný, M. - Nedoma, P. - Nagy, I. - Valečková, M.
Topics in Mixture Estimation
[Research Report]. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation, 2000. 1994. 24 p.
Klečka, T. - Kolář, K. - Kolísko, J. - Vlček, M. (ed.)
Diagnostika vlhkých staveb
1. vyd. Praha: WTA CZ, 2000. 127 s. ISBN 80-02-01366-2.
Klečka, T. - Kolář, K. - Kolísko, J. - Vlček, M. (ed.)
Diagnostika vlhkých staveb
1. vyd. Praha: WTA CZ, 2000. 127 s. ISBN 80-02-01366-2.
Klečka, T. - Kolář, K. - Kolísko, J. - Vlček, M. (ed.)
Diagnostika vlhkých staveb
Praha: WTA CZ, 2000. 127 s.
Klečka, T. - Kolář, K. - Kolísko, J. - Vlček, M. (ed.)
Diagnostika vlhkých staveb
Praha: WTA CZ, 2000. 127 s.
Klečka, T. - Vlček, M. - Kolář, K. - Kolísko, J. (ed.)
Sanace vlhkého zdiva
1. vyd. Praha: WTA CZ, 2000. 107 s. ISBN 80-02-01367-2.
Klečka, T. - Vlček, M. - Kolář, K. - Kolísko, J. (ed.)
Sanace vlhkého zdiva
1. vyd. Praha: WTA CZ, 2000. 107 s. ISBN 80-02-01367-2.
Kopecký, F. - Svítek, M.
Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 1. část
In: Nová železniční technika. 2000, roč. 8, č. 2, s. 41-45. ISSN 1210-3942.
Kopecký, F. - Svítek, M.
Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 2. část: Nástin systémového přístupu
In: Nová železniční technika. 2000, roč. 8, č. 3, s. 81-84. ISSN 1210-3942.
Kopecký, F. - Svítek, M. - Lániček, I.
Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení-možnosti systémového přístupu
In: Žel 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000, díl 3, s. 235-241. ISBN 80-7135-054-0.
Kopecký, F. - Svítek, M. - Pěnička, M.
Telematika a železniční infrastruktura
In: Nová železniční technika. 2000, roč. 8, č. 4, s. 113-117. ISSN 1210-3942.
Laipert, M. - Vlček, M. - Vrbata, J.
Aplikace inverzní Čebyševovy aproximace
In: Nové smery spracovanie signalov V. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2000, s. 19-22. ISBN 80-8040-125-X.
Laipert, M. - Vlček, M. - Vrbata, J.
Funkce INVCHEBY 2 a INVCHEBY pro program MATLAB
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2000. !!!. 10 s.
Laipert, M. - Vlček, M. - Vrbata, J.
Remark to Inverse Chebyshev Approximation of Normalized Lowpass Filter Prototype
In: Radioelektronika 2000. Bratislava: The Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University, 2000, p. I-27-I-30. ISBN 80-227-1389-9.
Nagy, I.
Rozhodování a řízení v dopravě, část I - Základy
[Výzkumná zpráva]. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2000. 2003. 55 s.
Nagy, J. - Navrátil, O.
Funkce komplexní proměnné
1. vyd. Praha: ČVUT, 2000. 136 s. ISBN 80-01-02187-4.
Nedoma, P. - Kárný, M. - Nagy, I. - Valečková, M.
Mixtools-MATLAB Toolbox for Mixtures
[Research Report]. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation, 2000. 1995. 39 p.
Novák, M. - Faber, J. - Vlček, M.
Investigation of Micro-Sleep Markers for Drivers, Pilots and System Operators
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. B, p. 671. ISBN 80-01-02229-3.
Novovičová, J. - Paclík, P.
Robust Classification Using Mixtures of Multivariate t-Distributions
In: 2000 Mexico BS/IMS Conference. Mexico City: CONACYT, 2000, p. 101.
Paclík, P.
Relational classification Methods Applied in Intelligent Transportation Systems
[Doktorandské minimum]. Pyšely: Ing. Pavel Paclík, 2000. 20 p.
Paclík, P. - Novovičová, J.
Road Sign Classification without Color Information
In: ASCI 2000. Delft: ASCI, 2000, p. 84-90. ISBN 90-803086-5-X.
Paclík, P. - Novovičová, J. - Pudil, P. - Somol, P.
Road Sign Classification Using Laplace Kernel Classifier
In: Pattern Recognition Letters. 2000, vol. 21, no. 13-14, p. 1165-1173. ISSN 0167-8655.
Pěnička, M.
Dopravní telematika
In: Perner's Contact 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2000, s. 35. ISBN 80-7194-249-9.
Prchal, J. - Svítek, M. - Paclík, P. - Kárný, M.
SVD metoda redukce parametrů pro řízení dopravy
In: LOGVD - 2000, Logistika vo vojenskej doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2000, s. 87-95. ISBN 80-88829-60-7.
Přibyl, P. - Chudoba, K. - Pliška, Z. - Přibyl, O. - Svítek, M.
Koncepce řízení dopravy oblasti 3
[Výzkumná zpráva]. Praha: ELTODO, 2000. !!!. 175 s.
Steiner, M.
Inteligentní dopravní systémy
In: Doprava a silnice. 2000, roč. 7, č. 6, s. 84-86. ISSN 1212-3277.
Steiner, M.
Inteligentní dopravní systémy
In: Horizonty dopravy. 2000, roč. 8, č. 3, s. 13-15. ISSN 1210-0978.
Steiner, M.
Inteligentní systémy a bezpečnost silničního provozu
In: Inteligentní systémy a bezpečnost silničního provozu. Žilina: Wettrans, 2000, s. 49-54. ISBN 80-85418-42-8.
Svítek, M.
Elektronické vybírání poplatků za použití dopravních služeb
In: Šance pro dopravu ve městech. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2000, s. 81-86.
Svítek, M.
Elektronické vybírání poplatků za použití dopravních služeb
In: Šance pro dopravu ve městech. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2000, s. 81-86.
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J. - Šindelář, L.
The communication between car and infrastructure
[Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2000. !!!. 54 p.
Svítek, M. - Kopecký, F.
Ekonomická analýza teleinformatiky
In: T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, roč. 4, č. 11, s. 35-37. ISSN 1211-5525.
Svítek, M. - Kopecký, F.
Elektronické platby za dopravní infrastrukturu
In: T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, roč. 4, č. 7, s. 27-29. ISSN 1211-5525.
Svítek, M. - Kopecký, F. - Pěnička, M.
Systémový model integrovaného železničního telematického systému
In: Žel 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000, díl 3, s. 179-185. ISBN 80-7135-054-0.
Svítek, M. - Kopecký, F. - Pěnička, M.
Teleinformatika na přelomu století
In: T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, roč. 4, č. 9, s. 43-45. ISSN 1211-5525.
Svítek, M. - Prchal, J. - Paclík, P. - Kárný, M.
Redukce parametrů při řízení dopravních sítí
In: Proceedings MI 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000, díl 2, s. 159-166. ISBN 80-7100-780-3.
Svítek, M. - Vlček, M. - Kopecký, F.
Telematika - nástroj realizace aktivní dopravní politiky
In: T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, roč. 4, č. 2, s. 34-35. ISSN 1211-5525.
Svítek, M. - Vlček, M. - Prchal, J.
Large Systems Decomposition Method for Transport Network Control
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. B, p. 674. ISBN 80-01-02229-3.
Taufer, J.
Numerical Solution of Boundary Value Problems for Selfadjoint Differential Equations of 2n-TH Order
[Associate Professor Thesis]. Prague: CTU, 2000. 18 p.
Taufer, J.
Numerical Solution of Boundary Value Problems for Selfadjoint Differential Equations of 2nth Order
[Associate Professor Thesis]. Prague: CTU, 2000. 17 p.
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š. - Vraštilová, O.
Entrance Exams in Mathematics at CTU
In: Proceedings of Workshop 2000. Prague: CTU, 2000, vol. A, p. 26. ISBN 80-01-02229-3.
Vlček, M. - Kopecký, F. - Svítek, M.
Úvod do telematiky
In: Teleinformatika 2000. Praha: Wirelesscom, 2000, s. 101-105.
Vlček, M. - Unbehauen, R.
Zolotarev polynomials and optimal FIR filters (vol 47, pg 717, 1999)
In: IEEE Transactions on Signal Processing. 2000, vol. 48, no. 7, p. 2171. ISSN 1053-587X.
Vlček, M. - Zahradník, P. - Unbehauen, R.
Analytical Design of FIR Filters
In: IEEE Transactions on Signal Processing. 2000, vol. 48, no. 9, p. 2705-2709. ISSN 1053-587X.
Vlček, M. - Zahradník, P. - Unbehauen, R.
Asymptotic Behaviour of FIR Filters
In: ISCAS 2000. Piscataway: IEEE, 2000, p. I-100-I-103. ISBN 0-7803-5485-0.
Voráčová, Š.
Obalová plocha kvadrik při šroubovém pohybu
In: Sborník konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000, s. 76-82. ISBN 80-7015-780-1.
Voráčová, Š.
Obalové plochy kvadrik při šroubovém pohybu
In: Sborník Konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000, s. 77-82. ISBN 80-7015-780-1.
Voráčová, Š. - Kargerová, M.
Geometry and CAD
In: Proceedings of SDG-Symposium Descriptive Geometry 2000. Dresden: Technical University, 2000, p. 58-62. ISBN 3-86005-258-6.

N. Guicciardi: Reading The Principia. The Debate on Newton's Mathematical Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736
In: Newsletter European Mathematical Society. 2000, no. 35, p. 35-36. ISSN 1027-488X.

1999

Bečvářová, M.
Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
[Nepublikovaná přednáška]. Pedagogická fakulta TU. 1999-04-08.
Bečvářová, M.
Doktoráty a zkoušky učitelské způsobilosti v Rakousku-Uhersku
[Nepublikovaná přednáška]. Přírodovědecká fakulta MU Katedra matematiky. 1999-04-26.
Bečvářová, M.
James Joseph Sylvester: Life and Work in Letters
In: Newsletter European Mathematical Society. 1999, no. 33, p. 33. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Matériaux pourl' histoire de mathématiques an XXe siécle
In: Newsletter European Mathematical Society. 1999, no. 33, p. 33. ISSN 1027-488X.
Bečvářová, M.
Maturitní zkoušky II
In: Učitel matematiky. 1999, roč. 7, č. 2, s. 81-89. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Maturitní zkoušky III
In: Učitel matematiky. 1999, roč. 7, č. 3, s. 168-174. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Maturitní zkoušky IV
In: Učitel matematiky. 1999, roč. 7, č. 4, s. 238-247. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Početní algoritmy (středověké matematiky)
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF. 1999-08-25.
Bečvářová, M.
Rekreační matematika (1)
In: Učitel matematiky. 1999, roč. 8, č. 1, s. 13-20. ISSN 1210-9037.
Bečvářová, M.
Středověké početné algoritmy
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 1999-12-08.
Bečvářová, M.
Středověké univerzity
[Nepublikovaná přednáška]. MFF UK. 1999-10-12.
Bečvářová, M.
Univerzity ve středověku
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF. 1999-08-24.
Bečvářová, M.
(Významní matematici 13.-15. století) Matematika II
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF. 1999-08-26.
Bečvářová, M.
Z historie Jednoty 1862-1869
1. vyd. Praha: Prometheus, 1999. 138 s. ISBN 80-7196-141-8.
Bečvářová, M.
Zakladatelé JČMF
[Nepublikovaná přednáška]. JČMF pobočka Brno. 1999-08-18.
Bečvářová, M.
Život a dílo F. J. Studničky
[Nepublikovaná přednáška]. Matematická vědecká sekce JČMF Praha. 1999-03-01.
Bečvářová, M.
4. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách a 20.letní škola Historie matematiky
In: Učitel matematiky. 1999, roč. 8, č. 1, s. 61-64. ISSN 1210-9037.
Brumovský, M. - Palla, J. - Schmidt, D. - Svítek, M.
Identifikace parametrů modelu dopravního systému s využitím Bayesovského přístupu
In: Věda o dopravě. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1999, s. 59-66.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-Bosom Realizations of the Quantum Group Uq(Cn)
In: International Journal of Modern Physics A. 1999, vol. 14, no. 28, p. 4491-4500. ISSN 0217-751X.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(Dn)
In: Journal of Physics A: Mathematical and General. 1999, vol. 32, no. 34, p. 6141-6147. ISSN 0305-4470.
Dlouhý, R. - Novák, M. - Svítek, M.
Study of Progressive On-board Systems for Safe and Comfort Man-Car Interaction (the Human-Machine Oriented Design of Electronic Car Instrumenstation and Prediction of Possible Future Development)
[Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1999. LSS 69/99. 18 p.
Kárný, M. - Nagy, I.
Dynamical Bayesian Decision-Making: part I
[Research Report]. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation, 1999. 1971. 99 p.
Kárný, M. - Nagy, I. - Novovičová, J.
Quasi-Bayes Approach to Multi-Model Fault Detection and Isolation
[Research Report]. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation, 1999. 1974. 42 p.
Nagy, I. - Kárný, M. - Novovičová, J. - Valečková, M.
Mixture-Model Identification in Traffic Control Problems
[Research Report]. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Information Theory and Automation, 1999. 1973. 26 p.
Nagy, J. - Taufer, J.
Integrální počet funkcí více proměnných
1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1999. 176 s.
Navrátil, O.
Realizace kvantových algeber
[Doktorská práce (Dr.)]. Praha: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, 1999. 63 s.
Paclík, P.
Automatická klasifikace dopravních značek
In: Technický týdeník. 1999, roč. 47, č. 16, s. 6. ISSN 0040-1064.
Paclík, P. - Líbal, V.
The Automatical Recognition of Road Signs in the Intelligent Vehicle
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999, p. 132-135.
Paclík, P. - Novovičová, J. - Pudil, P. - Somol, P.
Road Sing Classification using Laplace Kernel Classifier
In: 11th SCIA'99. Copenhagen: The Pattern Recognition Society of Denmark, 1999, vol. 1, p. 275-282. ISBN 87-88306-42-9.
Paclík, P. - Svítek, M.
Towards to Driver Support System
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999, vol. 1, p. 240-244.
Prchal, J. - Kárný, M. - Svítek, M. - Nagy, I.
Návrh podpory dispečerského řízení v Praze s využitím redukce parametrů založené na faktorové analýze služeb
In: Transfer'99. Brno: VUT v Brně, 1999, s. 15-16. ISBN 80-214-1341-7.
Prchal, J. - Svítek, M. - Kárný, M.
Redukce parametrů systému pro řízení rozsáhlých dopravních sítí
In: Věda o dopravě. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1999, s. 137-144.
Prchal, J. - Svítek, M. - Kárný, M. - Nagy, I.
The Modelling of Transportation Systems Based on Reduced Data Vector
In: Proceedings of Workshop 99. Prague: CTU, 1999, p. 426.
Steiner, M. - Lánský, M.
Spolehlivost autobusů MHD a vliv na technickoekonomické charakteristiky dopravního systému
In: Spolehlivost a diagnostika v dopravě 99. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 1999, s. 54-58. ISBN 80-7194-221-9.
Steiner, M. - Lánský, M.
Zlepšení přepravy handicapovaných osob
In: 3. Mezinárodní konference o veřejné osobní dopravě. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 1999, s. 132-139. ISBN 80-88992-00-1.
Steiner, M. - Mazánek, J.
Reliability of Bus and the Quality of Urban Transport System
In: Automotive Engineering for better Quality of Life. Belgrad: Yugoslav Society of Automotive Engineers, 1999, p. 120-124.
Steiner, M. - Mazánek, J.
Zvýšení kapacity silničních nákladních vozidel z hlediska působení svislých dynamických sil
In: Aplikovaná mechanika v dopravě 99. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 1999, s. 5-8. ISBN 80-7194-195-6.
Svítek, M.
Electronic Fee Collection and Standardisation on European
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999, vol. 1, p. 302-310.
Svítek, M.
Electronic Fee Collection and Standardisation on European Level
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999, p. 264-270.
Svítek, M.
Elektronické vybírání poplatků za použití dopravních služeb
In: Transfer'99. Brno: VUT v Brně, 1999, díl 1, s. 21-22. ISBN 80-214-1341-7.
Svítek, M. - Palla, J. - Schmidt, D.
The Mathematical Modelling and Bayesian Estimation in Transportation System
In: Proceedings of Workshop 99. Prague: CTU, 1999, p. 425.
Svítek, M. - Palla, J. - Schmidt, D. - Brumovský, M.
Towards to Transport System Modelling
In: Transfer'99. Brno: University of Technology, 1999, vol. 1, p. 23-24. ISBN 80-214-1341-7.
Svítek, M. - Vlček, M. - Kopecký, F.
Integrated Telematic System for European Transport Policy Making
In: CZ-INTERMODAL 99 - Intermodální přeprava 21. století. Pardubice: University of Pardubice, 1999, vol. 1, p. 35-40.
Svítek, M. - Vlček, M. - Kopecký, F.
Telematika jako nástroj provádění aktivní dopravní politiky
In: Věda o dopravě. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1999, s. 12-18.
Šulc, M. - Belov, A.G. - Chvátil, D. - Finger, M. - Novák, R. - et al.
The study of PbWO4 crystal scintillators sensitivity to gamma and neutron irradiation
In: Czechoslovak Journal of Physics. 1999, vol. 49, no. 2, p. 183-188. ISSN 0011-4626.
Taufer, J.
Nevěsta se závojem a pavouček
In: Učitel matematiky. 1999, roč. 7, č. 3, s. 190-192. ISSN 1210-9037.
Vlček, M. - Unbehauen, R.
Zolotarev Polynomials and Optimal FIR Filters
In: IEEE Transactions on Signal Processing. 1999, vol. 47, no. 3, p. 717-730. ISSN 1053-587X.
Vlček, M. - Zahradník, P. - Unbehauen, R.
Analytical Approach to the Design of FIR Filters
In: Proceedings of the European Conference on Circuit Theory on Design, ECCTD'99. Torino: Levrotto & Bella Editrice, 1999, vol. 1, p. 209-212.
Vlček, M. - Zahradník, P. - Unbehauen, R.
Analytical Design of FIR Filters
In: IEEE Proceedings, ICECS'99. Piscataway: IEEE, 1999, vol. 1, p. 71-74. ISBN 0-7803-5682-9.
Voráčová, Š.
Dual extensions of spherical motions
In: Konference z geometrie a počítačové grafiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, p. 127-132. ISBN 80-7040-367-5.
Zahradník, P. - Vlček, M. - Unbehauen, R.
Almost Equiripple FIR Half-Band Filters
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems. 1999, vol. 46, no. 6, p. 744-748. ISSN 1057-7122.

1998

Bek, R.
Sémantické hledisko na některé zdroje potíží při studiu matematiky
In: Zborník 25. konferencie VŠTEP. Praha: Plantin, 1998, s. 7-10.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(Bn)
In: Czechoslovak Journal of Physics. 1998, vol. 48, no. 11, p. 1301-1306. ISSN 0011-4626.
Dlouhý, R.
Measuring Probes of Absorbed Power in the Water Phantom of the Human Head
In: Workshop 98. Prague: CTU, 1998, vol. III, p. 9999.
Dlouhý, R.
Vliv vyzařování mobilního telefonu na lidský organismus
In: Sdělovací technika. 1998, roč. 46, č. 11, s. 3-5. ISSN 0036-9942.
Drastík, F.
České technické normy se mají dodržovat i v učebnicích
In: Zpravodaj ČSSTN. 1998, č. 22, s. 13-15.
Drastík, F.
Normativně technická dokumentace
Ostrava: Montanex, 1998. 281 s. ISBN 80-85780-91-7.
Drastík, F.
Porovnání metod předepisování jakosti povrchu v technické dokumentaci a návrh mezinárodní normy ISO 1302:1997
In: Sborník mezinárodní 39. konference kateder částí a mechanismů strojů. Liberec: Technická univerzita, 1998, s. 67-70. ISBN 80-7083-295-9.
Drastík, F.
Předepisování jakosti povrchu v technické dokumentaci podle návrhu mezinárodní normy pro MOTIF metodu
In: Evropské normy v technické praxi ČR. Praha: ČSSTN, 1998, s. 26-30.
Drastík, F.
Technická normalizace ve výuce na vysokých školách
In: Magazín ČSN. 1998, roč. 8, č. 12, s. 346-347. ISSN 0862-7932.
Drastík, F.
Technické kreslení ve strojírenství. Novinky uplatňované v normách ISO a CEN. Předepisování jakosti povrchu v technické dokumentaci podle návrhu mezinárodní normy pro MOTIF metodu
In: Evropské normy v technické praxi ČR. Praha: ČSSTN, 1998, s. 26-30.
Drastík, F.
Vergleich der methoden zur festlegung der oberflächenqualität in der technischen dokumentation und der entwurf der internationalen norm ISO 1302:1997
In: Sborník mezinárodního zasedání ÖN-AGN, DIN-ANP a ČSNI-ČSSTN (elektronická norma). Steyr: (tm)N-AGN Wien, 1998, S. 9999.
Drastík, F.
Vliv chvění na bezpečnost šroubových spojů u dopravních prostředků
In: Sborník mezinárodní konference k 5. výročí zalopžení Fakulty dopravní ČVUT. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1998, s. 9999.
Laipert, M. - Vlček, M.
Aproximace skupinového zpoždění
In: Zborník z vedeckej konferencie Nové smery v spracovaní signalov IV. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1998, s. 234-237. ISBN 80-8040-071-7.
Nagy, J. - Taufer, J.
Diferenciální rovnice
Praha: ČVUT, 1998. 160 s. ISBN 80-01-01791-5.
Němcová, M.
František Josef Studnička (1836-1903)
Praha: Prometheus, 1998. 348 s. ISBN 80-7196-103-5.
Němcová, M.
Maturitní zkoušky
In: Učitel matematiky. 1998, roč. 7, č. 1, s. 25-31. ISSN 1210-9037.
Svítek, M. - Boháč, L.
The Common Telecommunication and Transport Problems in Electronic Fee Collection on System Implementation
In: Sborník mezinárodní konference k 5. výročí zalopžení Fakulty dopravní ČVUT. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1998, p. 155-158.
Taufer, J. - Vraštilová, O.
Diferenciální počet pro inženýry
Ostrava: Montanex, 1998. 150 s. ISBN 80-7225-006-X.
Zahradník, P. - Vlček, M. - Unbehauen, R.
Analytical Design of Almost Equiripple FIR Half-Band Filters
In: Proceedings of the 1998 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Piscataway: IEEE, 1998, p. 4. ISBN 0-7803-4458-8.

1997

Drastík, F.
České technické normy v roce 1998
In: Bulletin Asociace strojních inženýrů. 1997, č. 14, s. 10-12.
Drastík, F.
Technické požadavky na přesnost strojírenských výrobků
In: Nařízení vlády k zákonu 22/1997 Sb. Praha: ČSSTN, 1997, s. 16-17.
Drastík, F.
Zacházení s počítačově zpracovanými technickými dokumenty
In: Zborník Referátov medzinárodnej 38. konferencie katedier častí strojov a mechanizmov. Bratislava: STU, 1997, s. 272-275. ISBN 80-227-0971-9.
Drastík, F. - Kocman, K. - Němeček, P.
Aktuální příručka pro technický úsek
Praha: Dash"fer, 1997. 1000 s. ISBN 80-902247-2-5.
Nagy, J. - Taufer, J.
Algebra
Praha: ČVUT, 1997. 110 s. ISBN 80-01-01618-8.
Nagy, J. - Taufer, J.
Diferenciální počet funkcí více proměnných
Praha: ČVUT, 1997. 117 s. ISBN 80-01-01686-2.
Nagy, J. - Taufer, J.
Matematická analýza
Praha: ČVUT, 1997. 247 s. ISBN 80-01-01627-7.
Svítek, M.
The Transport Modelling
[Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1997.
Svítek, M.
The Transport System Modelling by Bayesian Methodology
In: Transportation in the Region of Central Europe. Prague: CTU, 1997, p. 115-122.

1996

Burdík, Č. - Navrátil, O.
Boson Realization of Yangians Y (sl(2) and Y (sl)3)
In: Czechoslovak Journal of Physics. 1996, vol. 46, p. 145-150. ISSN 0011-4626.
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Vertex Operators for the Central Extension of the Quantum Affine Algebra Uq(sl2)
In: Czechoslovak Journal of Physics. 1996, vol. 46, no. 12, p. 1203-1210. ISSN 0011-4626.
Drastík, F.
Mezinárodní normy pro přesnost strojírenských výrobků a jejich harmonizace s ČSN
In: Harmonizace Českých norem pro strojírenství s mezinárodními a evropskými normami. Praha: ČSSTN, 1996, s. 19-20.
Drastík, F.
Přehled převzatých základních mezinárodních norem pro oblast strojírenství
In: Strojírenství a evropské normy. Praha: ČSSTN, 1996, s. 3-9.
Drastík, F.
Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem
Ostrava: Montanex, 1996. 272 s. ISBN 80-85780-18-6.
Drastík, F. - Pešička, L.
Zacházení s výkresovou dokumentací v podniku
Praha: Eduka, 1996. 21 s.
Kargerová, M.
Geometric Modeling of Miling
In: Sborník 16.semináře odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku. Ostrava: VSB-TUO, 1996, .
Kargerová, M.
Velocity and Coriolis Quadrics of Robot-manipulators
In: Mathematica Pannonica. 1996, no. 1, p. 41-45. ISSN 0865-2090.
Kraus, K. - Prybyl, P. - Novák, M.
Koncepce řízení dopravy - příklad přístupu pro zpracování
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996, .
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K. - Novák, M.
Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 1996, s. 109-122.
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K. - Novák, M.
Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996, .
Novák, M.
Predictive Diagnostic for Power Systems
In: Proceedings of the International Conference Artificial Neural Networks and their Application Possibilities. Košice: 1996, p. 4-8. ISBN 80-967593-1-0.
Novák, M.
Problematika predikce kongescí v dopravě
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996, .
Pelikán, E. - Matějka, P. - Sláma, M. - Novák, M. - Beran, H.
Střednědobá predikce spotřeby elektrické energie pomocí Kohonenových map
In: Proceedings of the International Conference Artificial Neural Networks and their Application Possibilities. Košice: 1996, s. 45-49. ISBN 80-967593-1-0.
Steiner, M.
Charakteristiky nehodových dějů autobusů
In: Sborník XVI. mezinárodní konference o bezpečnosti silničního provozu. Nitra: 1996, s. 10.
Vlček, M.
Bilinear Transformation and Group Delay
In: Proceedings of Radioelectronics 96. Brno: University of Technology, 1996, p. 1-4.

1995

Denk, O. - Drastík, F. - Nádvorník, K. - Pospíchal, J. - Řezníčková, J.
Strojnické tabulky pro konstrukci a dílnu
Ostrava: Montanex, 1995. 572 s. ISBN 80-85780-22-4.
Drastík, F.
Nové normy pro kreslení ve strojírenství
In: Technické kreslení podle nových norem ČSN, ISO, IEC, EN. Praha: Česká společnost pro technickou normalizaci, 1995, s. 11-15.
Drastík, F.
Současný stav harmonizace českých technických norem s mezinárodními normami ISO a EN
In: Sborník 36. konference Kateder částí strojů a mechanismů. Brno: VUT v Brně, 1995, s. 85-88.
Drastík, F.
Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu
Ostrava: Montanex, 1995. 563 s. ISBN 80-85780-22-4.
Drastík, F.
Technická normalizace v tržním hodpodářství
In: Bulletin Asociace strojních inženýrů. 1995, č. 8, s. 20-21.
Drastík, F.
Značka CE chrání spotřebitele
In: Bulletin Asociace strojních inženýrů. 1995, roč. 4, č. 8, s. 17-19.
Jirava, P.
Faculty of Transportation Science CTU - Education and Research Programme
In: Postavení silničních dopravců v tržní ekonomice České republiky. Praha: Česmad Bohemia, 1995, .
Jirava, P.
Křižovatky malé a bezpečné
In: Stavitel. 1995, roč. 3, č. 3, s. 64-65. ISSN 1210-4825.
Křemen, J. - Bek, R.
Logic, Cognitive Model and Reality
In: Proc. of 8th International Symposium. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 1995, p. 193-199. ISBN 80-7007-072-2.

1994

Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-boson Realizations of the Quantum Groups B2 and C2
In: Czechoslovak Journal of Physics. 1994, vol. 44, . ISSN 0011-4626.
Drastík, F.
Evropské normy pro technickou dokumentaci
In: Bulletin Asociace strojních inženýrů. 1994, roč. 3, č. 5, s. 10-12.
Drastík, F.
Technické kreslení podle mezinárodních norem I
Ostrava: Montanex, 1994. 228 s. ISBN 80-85780-10-0.
Drastík, F.
Technické kreslení podle mezinárodních norem 1
Ostrava: Montanex, 1994. 232 s. ISBN 80-85780-10-0.
Jirava, P.
Parking policies - Politiques de stationnment
In: Report - Committee of Urban Areas. Rapport - Comité de la Ville. Paris: AIPCR, 1994, s. 29-49. ISBN 2-84060-020-X.
Vlček, M. - Jireš, L.
Fast Design Algorithms for FIR Notch Filters
In: Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 94. Vol. 2. Piscataway: IEEE, 1994, vol. 2, p. 297-300. ISBN 0-7803-1915-X.

1993

Burdík, Č. - Černý, L. - Navrátil, O.
The q-boson Realizations of the Quantum Group Uq(sl(n,C)
In: J. Phys. 1993, vol. 26, .
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Thoma, M.
A New Class of Realizations of Lie Algebra G2
In: Czechoslovak Journal of Physics. 1993, vol. 43, p. 697-703. ISSN 0011-4626.
Civín, J. - Drastík, F.
Výběr z norem pro konstrukční cvičení
Praha: ČVUT, 1993. 65 s. ISBN 80-01-01029-5.
Drastík, F.
České technické normy a jejich vztah k normám mezinárodním v oblasti technických výkresů
In: Technik. 1993, roč. 1, č. 1, s. 37-39. ISSN 1210-616X.
Drastík, F.
Geometrické tolerování a vztah mezi geometrickými tolerancemi a mezními úchylkami rozměrů
[Nepublikovaná přednáška]. 1993-04-08.
Drastík, F.
Metrické a palcové závity
Praha: Eduka, 1993. 49 s.
Drastík, F.
Normy pro formální úpravu výkresů
In: Uplatnění mezinárodních norem při tvorbě kontrukční dokumentace ve strojírenství. Praha: Česká společnost pro technickou normalizaci, 1993, s. 26-31.
Drastík, F.
Problematika předpisování přesnosti na výkresech podle mezinárodních norem
[Nepublikovaná přednáška]. 1993-04-07.
Drastík, F.
Přehled norem ISO a ČSN pro technické výkresy, jejich porovnání a stav přejímání
In: Uplatnění mezinárodních norem při tvorbě konstrukční dokumentace ve strojírenství. Praha: Česká společnost pro technickou normalizaci, 1993, s. 6-14.
Drastík, F.
Technické kreslení
Praha: Eduka, 1993. 84 s.
Halousková, A. - Kárný, M. - Nagy, I.
Adaptive cross direction control of paper basis weight
In: Automatica. 1993, vol. 29, no. 2, p. 425-429. ISSN 0005-1098.

1992

Drastík, F.
Československé a mezinárodní normy z oboru technické výkresy, přesnost a zaměnitelnost
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-06-03.
Drastík, F.
Kótování a přesnost podle norem ISO
Praha: Eduka, 1992. 25 s.
Drastík, F.
Normy ČSN a ISO pro výkresy ve strojírenství
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-11-26.
Drastík, F.
Normy ISO pro přesnost a zaměnitelnost
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-12-15.
Drastík, F.
Přechod na normy ISO v oboru technických výkresů
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-12-03.
Drastík, F.
Přechod ze současných ČSN na mezinárodní normy v oboru technických výkresů
České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1992. 46 s.
Drastík, F.
Přesnost a zaměnitelnost v konstrukční praxi
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-11-19.
Drastík, F.
Současné technické normy a výhled do budoucna
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-05-26.
Drastík, F.
Současný stav československé technické normalizace v oboru technických výkresů, přesnosti a zaměnitelnosti
In: Strojírenská výroba. 1992, roč. 40, č. 10-11-12, s. 55. ISSN 0039-2456.
Drastík, F.
Taylorův princip v konstrukci strojírenských výrobků
In: Strojírenství. 1992, roč. 40, s. 11-14.
Drastík, F.
Technické kreslení podle norem ISO
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-02-11.
Drastík, F.
Volba optimální přesnosti rozměrů a geometrie konstrukcí strojírenských výrobků
České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1992. 42 s.
Drastík, F.
Výkresy ve strojírenství
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-11-11.
Drastík, F.
Vztah mezi normami ČSN a ISO v oboru technických výkresů
Praha: Eduka, 1992. 43 s.
Drastík, F.
Vztah mezi rozměrovou a geometrickou přesností a jejich předepisování ve výkresové dokumentaci
[Nepublikovaná přednáška]. 1992-09-23.
Drastík, F.
Zákon o technických normách
In: Strojírenství. 1992, roč. 40, s. 6-8.

1991 a star‘í

Bradley, D.I. - Stone, N.J. - Říkovská, J. - Nováková, D. - Ferencei, J.
LEVEL SPINS AND TRANSITION MULTIPOLARITIES IN FE-56 STUDIED BY NUCLEAR ORIENTATION OF CO-56
In: Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 1986, vol. 12, no. 2, p. 115-128. ISSN 0954-3899.
Drastík, F.
Jak dál v normalizaci technického kreslení
In: Strojírenská výroba. 1990, roč. 38, č. 6, s. 20-21. ISSN 0039-2456.
Drastík, F.
Normalizační zabezpečení konstruování při použití výpočetní techniky
In: Normalizační zabezpečení konstruování při použití výpočetní techniky. Trutnov: DT ČSVTS, 1988, s. 3-16.
Drastík, F.
Současný stav v normalizaci technických výkresů
In: Zborník prednášok 31. celoštátnej konferencie katedier částí a mechanizmov strojov. Žilina: Dom techniky ZSVTS, 1990, s. 85-88.
Drastík, F.
Soustavy tolerancí a uložení metrických závitů
In: Měřicí technika ve strojírenství. Plzeň: ČSVTS k.p. Plzeň, 1988, s. 20-31.
Drastík, F.
Soustavy tolerancí a uložení závitů
In: Sborník vědeckopedagogické konference ke 125. výročí založení fakulty strojní. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1989, s. 35.
Drastík, F.
Vliv zvukových vln na součinitel tření
In: Sborník vědeckopedagogické konference ke 125. výročí založení fakulty strojní. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1989, s. 36.
Drastík, F.
Volba druhu šroubového spojení
In: Strojírenská výroba. 1990, roč. 38, č. 1, s. 53-56. ISSN 0039-2456.
Drastík, F.
Výklad pojmu mezní rozměry v našich a mezinárodních normách
In: Zborník referátov 28. konferencie katedier částí strojov. Bratislava: Strojnická fakulta SVŠT, 1987, s. 41-43.
Drastík, F.
Výkres a výroba
In: Strojírenská výroba. 1987, roč. 35, č. 8, s. 632-636. ISSN 0039-2456.
Drastík, F. - Drastík, J. - Koktová, M.
Změny v revidované ČSN 01 4201 "Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Všeobecná ustanovení, řady tolerancí a základních úchylek"
In: Strojírenská výroba. 1989, roč. 37, č. 9, s. 43-45. ISSN 0039-2456.
Drastík, F. - Křivý, J. - Hammersack, J.
Výběr z norem pro cvičení ze základů strojnictví
Praha: ČVUT, 1990. 264 s.
Drastík, F. - Sablík, S.
Základy strojnictví
Praha: ČVUT, 1989. 148 s.
Drastík, F. - Sablík, S. - Slanec, K. - Křivý, J.
Základy strojnictví. Návody a příklady
Praha: ČVUT, 1989. 208 s.
Drastík, F. - Štáf, Z.
12. konference konstruktérů a projektantů
In: Strojírenská výroba. 1990, roč. 38, č. 7, s. 24. ISSN 0039-2456.
Kárný, M. - Nagy, I. - Bohm, J. - Halousková, A.
Design of spline-based self-tuners
In: Kybernetika. 1990, vol. 26, no. 1, p. 17-30. ISSN 0023-5954.
Křivý, J. - Drastík, F. - Hammersack, J. - Vávra, V.
Výběr z norem pro cvičení ze základů strojnictví
Praha: ČVUT, 1987. 260 s.
Kufudakis, A. - Vlček, M.
MODIFICATION OF DEFLECTION METHOD FOR STUDY OF DIFFUSION-ELASTIC PHENOMENA IN PLATED LAYERS
In: Czechoslovak Journal of Physics. 1976, vol. 1976, no. B 26, p. 795-806. ISSN 0011-4626.
Nováková, D. - Říkovská, J. - Jankech, A. - Ferencei, J.
LINEAR-POLARIZATION AND DIRECTIONAL DISTRIBUTION OF GAMMA-RAYS FROM ORIENTED LU-172
In: Czechoslovak Journal of Physics. 1983, vol. 33, no. 10, p. 1070-1083. ISSN 0011-4626.
Říkovská, J. - Machová, A. - Nováková, D. - Ferencei, J. - Finger, M.
NUCLEAR MAGNETIC-MOMENT OF TB-161
In: HYPERFINE INTERACTIONS. 1983, vol. 15, no. 1-4, p. 83-84. ISSN 0304-3843.
Říkovská, J. - Nováková, D. - Ferencei, J.
GAMMA-RAY LINEAR-POLARIZATION AND NUCLEAR ORIENTATION EXPERIMENTS ON ORIENTED (IRFE)-IR-192, (IRFE)-IR-194
In: HYPERFINE INTERACTIONS. 1983, vol. 15, no. 1-4, p. 41-42. ISSN 0304-3843.
Říkovská, J. - Nováková, D. - Ferenncei, J. - Finger, M.
GAMMA-RAY POLARIZATION AND NUCLEAR ORIENTATION MEASUREMENTS ON (TAFE)-TA-182
In: Zeitschrift fur Physik A: Hadrons and Nuclei. 1983, vol. 311, no. 3, p. 185-193. ISSN 0939-7922.
Vlček, M. - Unbehauen, R.
ANALYTICAL SOLUTIONS FOR DESIGN OF IIR EQUIRIPPLE FILTERS
In: IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. 1989, vol. 37, no. 10, p. 1518-1531. ISSN 0096-3518.
Vlček, M. - Unbehauen, R.
DEGREE, RIPPLE, AND TRANSITION WIDTH OF ELLIPTIC FILTERS
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems. 1989, vol. 36, no. 3, p. 469-472. ISSN 1057-7122.
Vlček, M. - Unbehauen, R.
NOTE TO THE COEFFICIENTS OF THE CHEBYSHEV WINDOW FUNCTION
In: AEU Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik. 1990, vol. 44, no. 6, p. 495-496. ISSN 0001-1096.
Vlček, M. - Unbehauen, R.
NOTE TO THE WINDOW FUNCTION WITH NEARLY MINIMUM SIDELOBE ENERGY
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems. 1990, vol. 37, no. 10, p. 1323-1324. ISSN 1057-7122.