projekty na katedře aplikované matematiky

Inteligentní vozidlo - informační systémy pro podporu řidičevedoucí projektu : Ing. Pavel Zahradník, CSc., doc.RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
doktorandi : Ing. Vít Líbal, Ing. Pavel Paclík, Ing. Bohumil Kovář

kontakt : xpaclik@fd.cvut.cz web stránka : http://euler.fd.cvut.cz/research/rs2/

Projekt, který vznikl v roce 1995 (v prvním roce projektově orientované výuky na FD ČVUT), se zabývá využitím obrazové informace při řešení dopravních problémů. Od počátku se zabýváme především automatickým rozpoznáváním dopravních značek.

Obsah :
úvod do problematiky
výsledky projektu
hledáme studenty 2.ročníku !
text z posteru

Stručný úvod do problematiky inteligentních vozidel

V posledních letech probíhá v oblasti autonomních vozidel a inteligentních dopravních systémů, kam rozpoznávání značek patří, velmi prudký rozvoj. Výzkum v této oblasti je podporován především velkými automobilkami, které se snaží vybavit svoje modely inteligentními palubními systémy zvyšujícími bezpečnost provozu a usnadňujícími řízení vozidel. Zájem o tuto oblast projevují také ministersta dopravy vyspělých států, protože inteligentní vozidla zefektivňují celý systém silniční dopravy, umožňují lepší využití stávající silniční sítě a tak ulehčují státním rozpočtům.

V Evropské unii, USA i Japonsku vznikla v minulosti řada projektů zaměřených na vývoj palubních systémů a ověření jejich přínosu (ADIS, IVHS, PROMETHEUS, ACC a řada dalších). V posledních letech se již mluví pouze o integrovaném dopravním systému, který zahrnuje řadu projektů v oblasti infrastruktury dopravy, jejiho řízení i inteligentních vozidel. Velké automobilky již uvedly první modely s palubními systémy pro navigaci či zvýšení bezpečnosti (Cadilac Night Vision, Honda ACC), uvedení dalších se plánuje na konec roku 1999.

Tak se otevírá prostor pro vývoj nových, efektivnějších algoritmů zpracování obrazu či signálů, adaptivní a rozpoznávací algoritmy, metody řízení, robotiky a umělé inteligence.

Výsledky projektu

Dlouhodobě spolupracujeme s Ústavem Teorie Informace a Automatizace AV ČR (UTIA) a s Fakultou elektrotechnickou (FEL ČVUT). Studenti mohou tuto spolupráci využít zapsáním zajímavých předmětů (Počítačové vidění na katedře řízení FEL, Adaptivní metody identifikace v UTIa)

Své výsledky prezentujeme na domácích i zahraničních konferencích :

V současnosti umíme detekovat dopravní značky v obrázcích snímaných z jedoucího automobilu, klasifikovat je statistickým klasifikátorem. Všechny algoritmy jsou implementovány v prostředí PC (C, C++), detekce značek byla přenesena do prostředí signálového procesoru TMS320C80 a přeprogramována do paralelní podoby (assembler, C).

Hledáme studenty 2. ročníku !

Projekt by měl uvést studenty do problematiky, poskytnout prostor pro získání základních znalostí (matematické metody, programovací jazyky ...). Hledáme studenty, kteří mají zájem o počítače, algoritmy a programování jim není cizí. Nemusíte být experti ani v matematice ani v programování - to se můžete naučit, měli byste ale chtít pracovat ...

Chcete strávit tu zajímavější část studia na fakultě (3. až 5. ročník) smysluplnou prací na zajímavých problémech ? Přemýšlejte o našem projektu. Veškeré dotazy směrujte na Pavla Paclíka, rádi se s Vámi setkáme a ukážeme Vám více.


webmaster
Last modified: Wed Apr 7 14:21:00 EDT 1999