Úvod do problematiky

O čem je tento projekt?

Proč tento projekt?

Popis současné situace v oblasti železniční dopravy

Jeden z hlavních cílů automatizace, a to nejen železniční dopravy, je kontrola (řízení) a zvyšování RAMS parametrů (spolehlivost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost). Systémy, které zajišťují v železniční dopravě omezování rizika (bezpečnost), se obecně označují jako zabezpečovací zařízení (signalling systems). Železniční standardy pro takováto zařízení, a to jak české tak evropské (EN50129, EN50128), například požadují extrémně nízkou intenzitu hazardních poruch (10-9/hod), které by mohly vzniknout během provozu.

Při návrhu zabezpečovacích zařízení je třeba se vyrovnat s RAMS požadavky, které velice často ve svém důsledku jdou proti sobě. Například architektura vedoucí k odolnosti systému proti chybám nesmí snižovat schopnosti detekce chyb v systému a tudíž ke zvyšování intenzity hazardních poruch. Pro zajišťování RAMS požadavků existuje celá řada principů a metod-technik (Fault-tolerant, Fail-safe, Formal Verification), které umožňují jak na úrovni HW tak na úrovni SW dosáhnou snížení příslušných rizik. Návrh příslušné HW/SW architektury založený na výše uvedených prostředcích je na druhé straně samozřejmě omezen cenou, která musí být dostupná pro aplikace v železniční dopravě. Vyvážení všech těchto parametrů je pak předmětem různých modelovacích a ověřovacích postupů, které umožní vyvážený návrh příslušných systémů.

Tato oblast je rozsáhlá a zahrnuje prostředky od formálních metod (VDM, PVS, HOL, PN) přes bezpečnostní kódy až po strukturální pravděpodobnostní modely (Markovovské modely - MC, SAN, GSPN) pro kvantitativní analýzu.

Klíčová slova:

Critical real-time applications, Ultra-dependable real-time embedded computers, Fault-tolerant systems, Hard real-time applications, Fail-safe control system, Man-machine interfaces, Critical operational mission, Long lifetime mission, System Failure Modelling

NAVRCHOLU.cz
  |  Poslední aktualizace: 9. 11. 2012