Anotace projektu:

V současné době počítačové systémy hrají stále důležitější roli ve všech aspektech železniční dopravy, speciálně pak v integrovaných a vzájemně provázaných aplikacích taktického a operativního plánování, řízení a zabezpečení železničního provozu. Návrh takovýchto počítačových systémů je složitý, velmi často pak doprovázený chybami v návrhu, překročením rozpočtu nebo nedodržením dodací lhůty. Tato oblast je rozsáhlá a její zvládnutí vyžaduje znalost některých perspektivních metod a technik. Studenti tohoto projektu mají mít možnost získat znalosti od formálních metod (RAISE, VDM, PetriNet, Statecharts, ...) přes bezpečnostní kódy až po strukturální pravděpodobnostní modely (Markovovské modely - MC, SAN, GSPN) pro kvantitativní analýzu. Uplatnění těchto znalostí je samozřejmě možné i v další oblastech jako např. letecká doprava, jaderná energetika, výzkum vesmíru, telekomunikace a mnohé další.

IT, ie., computing systems, for all aspects of railways, and especially for integrated, cross-related tactical and operational management, monitoring and control, etc. applications, become more and more important. The design of these computing systems is hard, to very hard: Often fraught with cost overruns, late deliveries, and erroneous software, etc. To understand such a wide spectrum area it is important to get know some of interesting and perspective methods and techniques from formal methods (RAISE, VDM, PetriNet, Statecharts, ...), safety codes to probabilistic models (Markovov Chains - MC, SAN, GSPN). This knowledge is useful in many others areas, like air transport, nuclear power, universe exploration, telecommunications and many more.

Příklad doporučených předmětů

NAVRCHOLU.cz
  |  Poslední aktualizace: 9. 11. 2012