[Home] [MS WORD] [MS EXCEL]

[Úvodní hodina] [MS Windows] [Počítačové sítě] [Elektronická pošta]

Cvičení 3.

Internet popis a služby FTP, Telnet, WWW, email

Počítačové sítě

Vzrůstající podíl počítačového zpracování dat -> stále větší potřeba sdílet a vyměňovat data, sdílet prostředky (tiskárny) -> spojování počítačů do sítí

Typy

LAN – Local Area Network, sítě pokrývající oblast několika místností, maximálně budov
WAN – Wide Area Network

Topologie LAN


Topologie sběrnice


Topologie hvězda


Topologie kruh

WAN sítě


Příklad obecné sítě (topologie)

Přenos dat v digitálních sítích

Data se přenášejí po částech (“kvantech, balíčkách, shlucích”), doplněna o služební informace (hlavičku - adresa zdroje, cíle, zabezpečení) = paketech

Přenášená data mohou být jak “data”, tj. např. obsah souboru, text, tak i zprávy (příkazy a požadavky cílovému počítači)

Důvody přenosu dat v paketech:

Technologie přenosu dat - Sítě s přepojováním paketů

Stanice nevysílá žádný požadavek na přenos do sítě, pouze odešle paket; aktivní prvky sítě (routery = směrovače) analyzují hlavičku paketu a dle adresy cíle směrují paket k cílové stanici

Informace, kam paket směrovat, je uložena ve směrovačích v tzv. směrovacích tabulkách; informace o topologii sítě si směrovače vzájemně vyměňují

Výhody:

Nevýhody:

INTERNET funguje na principu přepojování paketů!

INTERNET

Vznik - potřeba navrhnout síťovou technologii, která by umožnila propojení různých platforem (počítačů s různým OS, různé lokální sítě) jednotnou sítí

Identifikace počítače v Internetu:

Síťová adresa: 4 slabiky (oktety, byty);

zápis: dekadická čísla, oddělená tečkou Příklad: 147.32.100.5

ČVUT má přidělenu adresu sítě typu 147.32.XX.XX.
FEL, katedra počítačů má adresy 147.32.80.XX
počítače FD v Horské ulici mají adresy 147.32.66.XX
počítače FD v Konviktské ulici mají adresy 147.32.100.XX

IP protokol, IP pakety

Data se předávají prostřednictvím IP protokolu (v IP paketech). IP protokol je protokol na síťové vrsvě (jejím úkolem je směrování – dopravení dat k cíli), hlavička IP obsahuje identifikaci zdroje a cíle

IP pakety se směrují v Internetu technologií přepínání paketů na směrovačích (routerech). Informace o tom, kudy se mají IP pakety směrovat, jsou uloženy v tzv. směrovacích tabulkách [síť, přes jakého souseda, jak daleko]

Tvorba směrovacích tabulek: metody hledání cest v grafech; routery si vyměňují informace speciálními protokoly:

TCP protokol (Transmition Control Protokol)

Nadstavba IP protokolu (pakety TCP se přenášejí vnořeny do IP jako data). Zajišťuje číslování paketů, jejich správné řazení na cílové straně, potvrzování došlých paketů (okénkový protokol), služby pro řízení spojení

Identifikace počítače v Internetu pomocí jmen a domén

Identifikace počítačů pomocí IP adres – pro správu počítačů a uživatele internetu nepraktické (lépe se pracuje se jmény)

jméno_počítače.doména_n. … .doména_1

převod jmen na IP adresy zajišťuje DNS server – distribuovaná databáze jmen a adres (na počítačích zv. nameservery); každý server zná jména a adresy počítačů ve své doméně (např. na FD ČVUT) a zná adresu nameserveru nadřazené domény (ČVUT); v případě, že nezná přiřazení jméno-IP adresa, postupuje dotaz nameserveru nadřazené domény atd.

Model klient-server

Komunikační model používaný v Internetu (na aplikační úrovni)

Server – program (většinou je tak označován i samotný počítač), který poskytuje služby klientům (zákazníkům) – na základě požadavku od klienta vykoná nějakou akci (pošle klientovi soubor, html dokument, ...)

klient – program, který poskytuje uživatelské rozhraní a na základě požadavků uživatele zasílá serveru žádosti (a čeká na odpověď…)

Klient a server spolu komunikují na základě nějakého protokolu (FTP, HTTP,…)

PROTOKOLY TCP/IP

Internet je počítačová síť, kde počítače mezi sebou komunikují pomocí protokolů TCP/IP. Protokol definuje jak budou programy mezi sebou v síti komunikovat - jak má vypadat zpráva jednoho programu druhému, na co se může program zeptat, jaký ty odpovědi obdrží, apod. TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) je průmyslový standard sítě Internet. To znamená, že všechny počítače v síti Internet komunikují právě protokoly z rodiny TCP/IP, která zahrnuje téměř 100 protokolů, z nichž se běžný uživatel setká zejména s těmito následujícími.

Protokol – Telnet

Telecommunication network - Umožňuje interaktivní přístup ke vzdáleným počítačům.

Protokol - FTP

File transfer Protocol - Umožňuje přenos souborů v síti Internet:

Protokol - SMTP

Simple Mail Transfer Protocol - Slouží k přenosu elektronické pošty.

Protokol - GOPHER

Je komunikační protokol stejnojmenného informačního systému.

Protokol - HTTP

Hyper Text Transfer Protocol - Umožňuje přenos stránek informačního systému WWW

Protokol - DNS

Domain Name System - Umožňuje adresovat počítače v Internetu pomocí tzv. doménových adres.

Telnet

Aplikace terminálu po síti (síťový terminál). Umožňuje přihlásit se ke vzdálenému počítači a pracovat způsobem, jako bychom seděli u jeho terminálu využití zejména pro stanice s operačním systémem UNIX. Spouští se příkazem telnet, připojení ke vzdálenému počítači Připojit -> Vzdálený systém. Do políčka hostitel vypisujeme jméno vzdáleného počítače alex.stk.cz, bbs.vslib.cz

Ovládání terminálových aplikací se poněkud liší od běžných aplikací pod MS-DOS (Windows); aplikace běží na vzdáleném počítači a terminálový program pouze zasílá vzdálenému počítači stisknuté klávesy a vypisuje na obrazovku přijaté znaky. Vzhledem ke zpoždění v síti a zpracování (pokud je na vzdálený počítač připojeno více uživatelů) je často delší doba odezvy na stisknutý znak.

Je třeba ukončovat korektně terminálovou relaci (odpojením od vzdáleného počítače a ukončením programu).

Standardní telnet (i ftp) nepoužívá šifrování hesla při přenosu -> heslo putuje v paketu po síti nešifrované -> možný odchyt

FTP klient

Program pro přenos souborů mezi lokálním počítačem a vzdáleným počítačem (kdekoliv v Internetu)

vzdálený počítač – anglicky označován jako host, host computer, resp. remote computer

FTP programy:

Některé veřejné FTP servery:

ftp.vse.cz, ftp.vslib.cz, ftp.microsoft.com, ...

user: annonymous, password: email@adresa

Školní FTP server

fdnet.fd.cvut.cz = 147.32.100.5

user: xjmeno, password: jako na Novell

HTTP protokol (Hyper Text Transfer Protocol)

WWW – World Wide Web

Vyhledávání na WWW:

Hypertext:

www.seznam.cz
www.atlas.cz
www.firmy.cz
www.zmije.cz

www.yahoo.com

Fulltext:

kompas.seznam.cz
www.search.cz

www.altavista.com

Ostatní

www.alenka.cz vyhledávaš vyhledávačů
hledej.seznam.cz

[Home] [MS WORD] [MS EXCEL]

[Úvodní hodina] [MS Windows] [Počítačové sítě] [Elektronická pošta]

Autor stránek: Martin Pěnička
K611 Katedra Aplikované Matematiky