Kamerové a elektronické systémy v inteligentní dopravě

Pojem inteligentní dopravní systémy (Intelligent Transport Systems - ITS) vznikl ve Spojených státech a reprezentuje souhrn telekomunikačních a informačních technologií pro dopravu. Projekt je součástí koncepce ITS a byl zahájen v roce 2000 výzkumem automatického kamerového rozpoznávání dopravních a registračních značek. V poslední době se naše práce zaměřovala na rychlou implementaci algoritmů pro zpracování obrazu a počítačového vidění na procesorech grafických karet, na vývoj software a hardware pro laserový detektor přítomnosti vozidla na silnici a na výpočet polohy vozidla na silnici fúzí dat z různých senzorů.

Na starších stránkách projektu naleznete více informací o tom, co se za poslední léta událo:

Současný stav

V současné době je těžištěm prací na projektu získávání dopravních dat ze zázanmu dohledových kamer. Tyto postupy se dají využít například pro vyhodnocení dopravní zátěže při testování různých algoritmů řízení dopravy.