image

Fyzika 2 - Laboratorní cvičení

Označení úloh je podle dotisku skripta Laboratorní cvičení z Fyziky II vydaného v roce 2011.


Omluva za neúčast při docvičování v laboratorním cvičení

Neúčast na docvičování je nutné předem omluvit e-mailem na vyučující z fakulty (mala@fd.cvut.cz,  vitu@fd.cvut.cz, honců@fd.cvut.cz ) v opačném případě bude neúčast ohodnocena známkou F.

Literatura:
Malá, Z., Nováková, D., Vítů, T. : Laboratorní cvičení z Fyziky 1, ČVUT, Praha 2012
Malá, Z., Nováková, D., Vítů, T.: Laboratorní cvičení z Fyziky II, ČVUT, Praha 2011

Dotazy zasílejte prosím na adresu mala@fd.cvut.cz