image

Fyzika 2 + PEM

Zápočet z FY2 je nutno ve školním roce 2017/18 získat do 15. 2. 2019
Po 15. 2. 2019 již nelze získat zápočet.

Informace ke zkoušce z Fyziky 2 

Zkouška se skládá ze dvou částí:
1. Písemná část zkoušky v trvání 1 hodiny se skládá ze 4 příkladů po 2 bodech. Písemnou část zkoušky nemusejí skládat studenti, kteří z písemky ze seminárního cvičení či ze zápočtového testu ve výpočtovém cvičení druhého zápisu dosáhli 5/8 bodů a více.
2. Ústní zkouška. Ústní zkoušku budou skládat ti studenti, kteří dosáhnou z písemné části zkoušky 5 bodů a více. Dále studenti, kteří nemusejí skládat písemnou část zkoušky.
V případě neúspěchu u ústní části zkoušky, student na dalším termínu již nemusí absolvovat její písemnou část.

Pro laboratorní cvičení platí vše, co je uvedeno v sekci Laboratorní cvičení.

Studenti s druhým zapsáním předmětu najdou všechny informace v sekci Druhé zapsání.

Soubory

[pdf file]

F2_otazky_ustni.pdf

Seznam otázek k ústní zkoušce z FY2

[pdf file]

F2_pisemna_cast.pdf

Oblasti k příkladům k písemné části zkoušky z FY2

[pdf file]

PEM_otazky_ustni.pdf

Seznam otázek k ústní zkoušce z PEM

[pdf file]

PEM_pisemna_cast.pdf

Oblasti k příkladům k písemné části zkoušky z PEM

[pdf file]

rotrotA.pdf

rot rot A (samozřejmě vektoru)