image

Fyzika 2 - Seminární cvičení

Cvičení jsou 2 a konají se v termínech: Út 15:00 – 16:30 F309, St 13:15 – 14:45 F309

Cvičení začíná 2. týden semestru. Cvičení se mohou zúčastnit všichni studenti, kteří mají zapsaný předmět FY1. Studenti, kteří ještě neměli zapsán předmět SCF1, a studenti, kteří z něj při prvním zápisu nezískali zápočet, mají povinnost si předmět zapsat v KOSu.

Ke konci semestru se bude konat písemný test. Testu se mohou zúčastnit studenti, kteří budou mít účast na cvičení 75 %. V případě zisku 5/8 bodů a více z písemného testu, se studenti nemusejí zúčastnit písemné části zkoušky z FY1. Tato možnost neplatí pro studenty 2. zápisu předmětu, kteří navštěvují výpočtové cvičení.

Test: 

Literatura:  Malá, Z., Vítů, T.: Sbírka příkladů z fyziky, ČVUT 2009

Soubory

[pdf file]

SCF2_16_17_test_vysledky.pdf

Výsledky testu ze SCF2