image

Fyzika 2 - Podklady pro kombinované studium

Představuji si, že si před příslušnou konzultací prostudujete látku ve skriptech či jiné literatuře a na konzultaci budeme řešit otázky, se kterými jste během vlastního studia měli problémy.

Vaše dotazy a připomínky můžete posílat na e-mailovou adresu vitu@fd.cvut.cz.

1. konzultace: Stacionární magnetické pole. Elektromagnetická indukce.
2. konzultace: Magnetické pole v látkách. Elektromagnetické pole. Geometrická optika.
3. konzultace: Vlnová optika. Kvantový charakter elektromagnetického záření.
4. konzultace: Základy kvantové mechaniky, vodíkový atom.
5. konzultace: Víceelektronové atomy, fyzika pevných látek.
6. konzultace: Kovy, izolanty, polovodiče, atomové jádro, procesy uvolňující jadernou energii.
 

Zkoušky:

Na zkoušku z  Fyziky 2 se přihlašujte e-mailem na vitu@fd.cvut.cz, nezapisujte se do KOSu.

Způsob hodnocení u zkoušky:

Podmínkou účasti na zkoušce je odevzdání alespoň 20 příkladů celkem, přičemž z každé sady budou vypracovány nejméně 3 příklady. Příklady budou bodovány v rozmezí 0-2 body. Tato část hodnotí "práci v semestru" a je možné tedy celkem získat 40 bodů. Příklady k jednotlivým konzultacím naleznete na konci této sekce.

U zkoušky je možné získat 60 bodů (3 teoretické otázky a 3 příklady, vždy po 10 bodech).

Celkový součet je 100 bodů

Vzhledem k tomu, že doporučený model hodnocení tomuto systému nevyhovuje, počítejte s úpravou bodové škály.

Bodové hodnocení bude následující:

A100 - 94 bodů
B
93 - 88 bodů
C
87 - 82 bodů
D
81 - 76 bodů
E75 - 70 bodů
F
69 - 0 bodů

Při plném počtu bodů za odevzdané příklady je u zkoušky tedy nutné získat alespoň 30 bodů z 60 možných. Předpokládám, že polovina bodů ze zkoušky je spravedlivé minimum ...

Soubory

[pdf file]

Fy2_komb_01.pdf

Příklady k 1. konzultaci

[pdf file]

Fy2_komb_02.pdf

Příklady ke 2. konzultaci

[pdf file]

Fy2_komb_03.pdf

Příklady ke 3. konzultaci

[pdf file]

Fy2_komb_04.pdf

Příklady ke 4. konzultaci

[pdf file]

Fy2_komb_05.pdf

Příklady k 5. konzultaci

[pdf file]

Fy2_komb_06.pdf

Příklady k 6. konzultaci