image

Cvičení z Fyziky 2 pro studenty podruhé zapsané


Tato stránka je určena studentům, kteří mají předmět Fyzika 2 zapsán podruhé a kteří při 1. zapsání předmětu získali zápočet. Cvičení pro 2. zápis povede Ing. Tomáš Vítů, Ph.D. Vaše dotazy k předmětu a žádosti o konzultace můžete posílat na e-mailovou adresu vitu@fd.cvut.cz


Studenti, kteří nezískali při předchozím zapsání předmětu zápočet, budou znovu navštěvovat laboratorní cvičení.

Organizace cvičení

Cvičení pro studenty 2. zápisu se koná v úterý od 16:45 v místnosti F309.
První cvičení začíná ve 2. výukovém týdnu letního semestru (tedy 11.10.2016). Účast na cvičeních během semestru je dobrovolná, záleží na každém, zda bude ve 2. zápisu předmětu navštěvovat cvičení, či zda se bude věnovat samostudiu. Možnost konzultací při samostudiu budu garantovat pouze těm, kteří se pravidelně zúčastní cvičení.

Závěrečný test proběhne v úterý 03.01.2017 od 17:00 místnosti F309. Opravný termín testu proběhne v úterý 10.01.2017 od 17:00 místnosti F309. O případných změnách termínů budou studenti včas informováni mailem.

Zápočet z předmětu Fyzika 2 je třeba získat nejpozději do 17.02.2017. Udělení zápočtu je podmíněno minimálním bodovým hodnocením závěrečného testu 3/8 bodů (viz níže).

Bodové hodnocení ke zkoušce

Na konci semestru proběhne písemný test, zadány budou celkem 4 příklady, každý s hodnocením 0 - 2 body (dělení po 0,5 bodu). Udělení zápočtu ve 2. zápisu je podmíněno ziskem minimálně 3/8 bodů (tj. 37,5 %) ze závěrečného testu. V případě zisku 5/8 a více bodů z písemného testu se studenti nemusí zúčastnit písemné části zkoušky a postupují přímo k ústní části zkoušky. Na písemný test bude vypsán opravný / náhradní termín. Oprava testu se však týká pouze kritéria udělení zápočtu, tedy hranice 3/8 bodů. Odpuštění písemné části zkoušky na základě výsledku opravného termínu již nebude možné !!

Seminární cvičení z fyziky 2 je pro studenty 2. zápisu dobrovolné, závěrečný test ze seminárního cvičení již nebudou psát.

Soubory

[pdf file]

priklady_sada_1.pdf

1. rámcové příklady - pohyb nabité částice v mg. poli

[pdf file]

priklady_sada_2.pdf

2. rámcové příklady - síla na vodič v mg. poli, moment na smyčku

[pdf file]

priklady_sada_3.pdf

3. rámcové příklady - Biotův-Savartův, Ampérův a Faradayův zákon

[pdf file]

priklady_sada_4.pdf

4. rámcové příklady - indukčnost, energie mg. pole, Maxwellovy rovnice

[pdf file]

priklady_sada_5.pdf

5. rámcové příklady - geometrická optika

[pdf file]

priklady_sada_6.pdf

6. rámcové příklady - vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

[pdf file]

priklady_sada_7.pdf

7. rámcové příklady - úvod do kvantové fyziky, fyzika pevných látek, atomové jádro