image

Cvičení z Fyziky 2 pro studenty podruhé zapsané


Tato stránka je určena studentům, kteří mají předmět Fyzika 2 zapsán podruhé a kteří při 1. zapsání předmětu získali zápočet. Cvičení pro 2. zápis povede Ing. Tomáš Vítů, Ph.D. Vaše dotazy k předmětu a žádosti o konzultace můžete posílat na e-mailovou adresu vitu@fd.cvut.cz


Studenti, kteří nezískali při předchozím zapsání předmětu zápočet, budou znovu navštěvovat laboratorní cvičení. Tito studenti se dostaví na úvodní cvičení společně se studenty předmětu PEM ve čtvrtek 05.10.2017 v 9:45 do laboratoří fyziky v Horské ulici.

Organizace cvičení

Cvičení pro studenty 2. zápisu se koná v pátek od 9:45 v místnosti A136.
První cvičení začíná v 1. výukovém týdnu letního semestru (tedy 06.10.2017). Účast na cvičeních během semestru je dobrovolná, záleží na každém, zda bude ve 2. zápisu předmětu navštěvovat cvičení, či zda se bude věnovat samostudiu. Možnost konzultací při samostudiu budu garantovat pouze těm, kteří se pravidelně zúčastní cvičení.

Zápočet z předmětu Fyzika 2 je třeba získat nejpozději do 16.02.2018. Udělení zápočtu je podmíněno minimálním bodovým hodnocením závěrečného testu 3/8 bodů (viz níže).

Termín a místo konání testu bude upřesněn.

Bodové hodnocení ke zkoušce

Na konci semestru proběhne písemný test, zadány budou celkem 4 příklady, každý s hodnocením 0 - 2 body (dělení po 0,5 bodu). Udělení zápočtu ve 2. zápisu je podmíněno ziskem minimálně 3/8 bodů (tj. 37,5 %) ze závěrečného testu. V případě zisku 5/8 a více bodů z písemného testu se studenti nemusí zúčastnit písemné části zkoušky a postupují přímo k ústní části zkoušky. Na písemný test bude vypsán opravný / náhradní termín. Oprava testu se však týká pouze kritéria udělení zápočtu, tedy hranice 3/8 bodů. Odpuštění písemné části zkoušky na základě výsledku opravného termínu již nebude možné !!

Soubory

[pdf file]

PEM_elstatpole_proud.pdf

Příklady z elektrostatického pole a el. proudu pro PEM

[pdf file]

priklady_sada_1.pdf

1. rámcové příklady - pohyb nabité částice v mg. poli

[pdf file]

priklady_sada_2.pdf

2. rámcové příklady - síla na vodič v mg. poli, moment na smyčku

[pdf file]

priklady_sada_3.pdf

3. rámcové příklady - Biotův-Savartův, Ampérův a Faradayův zákon

[pdf file]

priklady_sada_4.pdf

4. rámcové příklady - indukčnost, energie mg. pole, Maxwellovy rovnice

[pdf file]

priklady_sada_5.pdf

5. rámcové příklady - geometrická optika

[pdf file]

priklady_sada_6.pdf

6. rámcové příklady - vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

[pdf file]

priklady_sada_7.pdf

7. rámcové příklady - úvod do kvantové fyziky, pevné látky, atomové jádro

[xlsx file]

test_20180111.xlsx

Výsledky opravného testu 11.01.2018