image

Cvičení z Fyziky 2 pro studenty podruhé zapsané

Tato stránka je určena studentům, kteří mají předměty Fyzika 2 resp. PEM zapsán podruhé a kteří při 1. zapsání předmětu získali zápočet. Dále se týká všech studentů, kteří v minulosti získali zápočet z předmětu 11FYZ2. Studenti, kteří nezískali při předchozím zapsání předmětů 11FY2 a PEM zápočet, budou znovu navštěvovat laboratorní cvičení.

Cvičení pro 2. zápis povede Ing. Tomáš Vítů, Ph.D. Vaše dotazy k předmětu a žádosti o konzultace můžete posílat na e-mailovou adresu vitu@fd.cvut.cz

Všichni studenti, kteří budou navštěvovat výpočtová cvičení, se dostaví v pátek 05.10.2018 v 9:00 do posluchárny F309.

Rozpis cvičení (tučně jsou vyznačeny termíny cvičení tohoto předmětu):

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
datum 05.10. 12.10. 19.10. 26.10. 02.11. 09.11. 16.11.
skupina úvod PEM Fy1/Fyz PEM/Fy2 Fy1/Fyz PEM/Fy2 Fy1/Fyz

 


 

týden 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
datum 23.11. 30.11. 07.12. 14.12. 21.12. 04.01. 11.01.
skupina PEM/Fy2 Fy1/Fyz PEM/Fy2 Fy1/Fyz PEM/Fy2 Fy1/Fyz Fy2

 

 

 

Termíny zápočtových testů:

1. řádný termín:  středa 19.12.2018 v 17:00
2. řádný termín:  čtvrtek 03.01.2019 v 17:00
opravný termín:   středa 09.01.2019 v 17:00

 

Soubory

[xlsx file]

test_190103.xlsx

výsledky testu 03.01.2019

[pdf file]

PEM_elstatpole_proud.pdf

Příklady z elektrostatického pole a el. proudu pro PEM

[pdf file]

priklady_sada_1.pdf

1. rámcové příklady - pohyb nabité částice v mg. poli

[pdf file]

priklady_sada_2.pdf

2. rámcové příklady - síla na vodič v mg. poli, moment na smyčku

[pdf file]

priklady_sada_3.pdf

3. rámcové příklady - Biotův-Savartův, Ampérův a Faradayův zákon

[pdf file]

priklady_sada_4.pdf

4. rámcové příklady - indukčnost, energie mg. pole, Maxwellovy rovnice

[pdf file]

priklady_sada_5.pdf

5. rámcové příklady - geometrická optika

[pdf file]

priklady_sada_6.pdf

6. rámcové příklady - vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

[pdf file]

priklady_sada_7.pdf

7. rámcové příklady - úvod do kvantové fyziky, pevné látky, atomové jádro