image

Fyzika 2 - Informace o předmětu

Informace pro studenty 2. ročníku – zimní semestr 2017/18

Jednou z podmínek k zápočtu je odevzdání všech referátů z laboratorního cvičení ve stanovených termínech a předepsané kvalitě. Referát z měření musí být odevzdán nejpozději do 14 dnů, za pozdější odevzdání student obdrží známku F. Neodevzdá-li jej do měsíce, musí být úloha naměřena znovu. Zápočet je třeba získat nejpozději do 16. 2. 2018.

Studenti s 2. zapsáním Fyziky 2, pokud mají zápočet z laboratorního cvičení, budou navštěvovat cvičení určené pro studenty s 2. zápisem předmětu, aby si doplnili své znalosti z fyziky. Veškeré informace studenti naleznou v sekci Druhé zapsání.

NOVÉ !!!
Vážení studenti, s ohledem na žádost proděkana pro pedagogickou činnost zprostředkovanou zástupcem vedoucího Ústavu aplikované matematiky Prof. Ondřejem Přibylem (viz příloha níže) vypisuji na termín 26.09.2018 opravný termín zkoušky z předmětu Fyzika 2. Termín se týká pouze studentů, kteří potřebují před ukončením zápisu do vyššího ročníku dočerpat 2. opravný termín. Počet těchto studentů je znám a kapacita opravného termínu, který je vypsán v KOSu, odpovídá tomuto počtu.Soubory

[pdf file]

180913 Zadost o nahradni termin zkousky Fyzika.pdf

Žádost o náhradní termín zkoušky

[pdf file]

Rozbor_vyuky_2018.pdf

Rozbor výuky a výsledků v předmětech Fyzika 1 a Fyzika 2 - nová verze 04/2018